Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Februari 2021

Het documentatiecentrum is open op donderdagvan 14.00 tot 17.30 uur.

Ons centrum bevat heel wat documentatie over diverse heem- en geschiedkundige onderwerpen. In het fotoarchief zitten meer dan 3000 foto’s over Brugge, de randgemeenten en diverse andere gemeenten in de omtrek. Daarnaast bezit het centrum 120 verschillende tijdschriften uitgegeven door West-Vlaamse geschied-, heem- en volkskundige verenigingen en een bibliotheek met heel wat interessante en unieke werken. Een deel van de tijdschriften is op inhoud ontsloten en staat op Internet zodat u uw bezoek kunt voorbereiden. Ook een aantal van onze collecties zijn ontsloten op inhoud en staan op onze website.

We staan ter we beschikking om allerlei heem-of geschiedkundige vragen te beantwoorden of om u op weg te helpen bij u opzoekingen. Ook voor het lezen van oude documenten kan u bij ons terecht.
 
Inventarissen klik hier

Voordracht: Gender en criminaliteit in 17de eeuws Brugge

  • Maandag 22 februari 2021        Afgelast door CORONA
  • Heidi Deneweth van VUB
  • Slaan, schimpen of stelen? Gender en criminaliteit 10 - 17de-eeuws Brugge.                                                    

Heidi Deneweth (Onderzoeksteam HOST, Vrije Universiteit Brussel)

Onze archieven bevatten duizenden dossiers met aanklachten, getuigenissen en veroordelingen van criminaliteit, die ons een unieke inkijk bieden in het dagelijks leven van vroeger. Maar lang niet iedereen die een misdrijf had gepleegd werd vervolgd en nog minder mensen werden veroordeeld. Bij nader onderzoek blijkt dat het gerecht wel eens twee maten en twee gewichten durfde te hanteren naargelang de feiten door mannen of vrouwen werden gepleegd, of door Bruggelingen of vreemdelingen. In deze lezing zal Heidi Deneweth bespreken welke types criminaliteit er zoal gepleegd werden in het 17de-eeuwse Brugge. Zo blijkt dat er in de zeventiende eeuw heel zwaar getild werd aan beledigingen en dat vooral vrouwen zich hieraan schuldig maakten; mannen daarentegen werden vaker opgepakt voor geweldsdelicten en diefstal.

Deze voordracht gaat door in de CM,

Moerkerke Steenweg 118, 8310 Brugge-Sint-Kruis.

Start om 19:30u