👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Weetjes -  Robert De Laere -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Robert De Laere

Robert De Laere werd geboren in Sint-Andries op 23 augustus 1930. Na zijn zijn middelbare studies koos hij voor een koloniale carrière. In Congo voerde hij diverse opdrachten uit.

Vanaf 1954 publiceerde hij onder het speudoniem Bert Van Straaten gedichten, novellen en in samenwerking met Walter Geerts schreef hij een luisterspel voor de radio. Hij was redactielid van het Zuiderkruis een tijdschrift voor Vlaams-Afrikaanse letterkunde en van Band een tijdschrift voor de Vlaamse cultuur in Congo. Vanaf 1977 publiceerde hij onder zijn eigen naam. Zijn aandacht ging toen vooral uit naar heemkunde en het leven en werk van minder bekende Brugse kunstenaars. Dit resulteerde in tal van artkels die gepubliceerd werden in o.m. de tijdschriften Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland, Brugge die Scone en de Kroniek van Sint-Andries. 

Een aantal van deze artikels werden samengebracht in de driedelige reeks Brugse beeldende kunstenaars omstreeks de eeuwwisseling. Een uitgave van de vzw Brugs Ommeland.