👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Wat doen wij? -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Wat doen wij?

Causerieën: geregeld is er de derde zondagmorgen van de maand een causerie in ons lokaal De Zorge in Sint-Kruis. Iemand vertelt er over zijn of haar hobby, verzameling, boek of project dat te maken heeft met heem- volks- of geschiedkunde. Voorstellen zijn altijd welkom.

Brugs Uurtje: een Bruggeling vertelt via een interview in onze stadstaal over zijn of haar leven. Deze ontmoetingen gaan steeds door op een zondagmorgen in de zaal Balsemboom in Brugge.

Voordrachten: regelmatig zijn er op maandagavond voordrachten over thema's die gelinkt zijn aan de Brugse geschiedenis, heemkunde, volkskunde, culinaire gewoonten, archeologie,.... Leden betalen slechts de helft van de toegangsprijs. Plaats van ontmoeting is meestal de CM-lokalen van Sint-Kruis langs de Moerkerkse Steenweg.

Tentoonstellingen:
elk jaar tijdens het kermisweekend van Sint-Kruis (meestal derde weekend van september) en soms aansluitend bij een Erfgoeddag of jubileum in een van de andere deelgemeenten. De exposities zijn steeds gratis te bezoeken.

Themawandelingen en uitstappen onder leiding van een ervaren gids laten ons minder gekende aspecten van het Brugse ommeland ontdekken. Leden betalen slechts de helft van de deelnameprijs.

Ons documentatiecentrum is iedere donderdagnamiddag open van 14.00 tot 17.30 uur. Men kan er informatie vinden over de stad Brugge en deelgemeenten over kunstenaars, volksvermaak, verenigingen, archeologie, religie, feestelijkheden, volkskunde, politiek, personen, herbergen, kastelen, kaarten, affiches, e.a. 

Voor Sint-Kruis maak je best een afspraak met de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis zodat we tijdig alles kunnen klaar leggen.

Onze bibliotheek is ook raadpleegbaar op donderdagnamiddag of na afspraak. We hebben een uitgebreide collectie boeken over het Brugse ommeland en tal van heem- en geschiedkundige tijdschriften van andere heemkringen.

Onze kring brengt twee tijdschriften uit, telkens viermaal per jaar. Het Brugs Ommeland publiceert gefundeerde geschiedkundige artikels. Geïnteresseerde auteurs zijn steeds met hun voorstel of bijdrage welkom bij de redactieploeg.

Heemkundige Bijdragen informeert onze leden over komende of voorbije activiteiten en publiceert heemkundige weetjes of vragen. Handig voor wie graag informatie op papier heeft. Steeds welkom voor korte artikels of vragen.

Digitale nieuwsbrief wil nog korter op de bal spelen. Wie ons zijn of haar mailadres bezorgt krijgt tijdig digitaal een herinnering of aankondiging van komende activiteiten of publicaties. Ontvang je graag die nieuwsbrief, meld dit dan mét jouw mailadres aan

brugsommeland@skynet.be
 


U kunt ons ook volgen op Facebook.