ūüĎ∑‚Äć Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet¬†verdwijnen.ūüĎč
Voorbije activiteiten -  Tentoonstelling Stoeten -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Stoeten, Processies en Feestelijkheden in Brugge en het Ommeland

Sacramentsprocessie in het Begijnhof in Brugge Potulle van Afscheure in de Reuzenstoet in Male Sint-Kruis 1993 Processie Onze-Lieve-Vrouw van 't Boomtje in Sint-Andries

Wer die wahl hat, hat die qual luidt een Duits gezegde of wie moet kiezen, draagt de kwelling. Veel last zullen de auteurs van deze publicatie van hun keuze niet gehad hebben, want blijde inkomsten, praalstoeten maar ook boetprocessies en processies van devotie zitten ons volk in het bloed.

Van triomfantelijke optochten naar processies vol deemoed, het volks zielenleven beweegt zich met het grootste gemak van de ene pool naar de andere. Ten slotte vinden montagelogica, écriture automatique en videoclips hun wortels in stoeten en processies.

De kloof tussen stoet en werkelijkheid is niet alleen onvermijdelijk maar ook wenselijk. De toeschouwer beleeft een andere en aanvullende werkelijkheid die vaak ontstaat door dag- en wensdromen.

Uiterlijk optreden en innerlijk denken, behoefte aan stijl en schoonheid, artistieke drang en vreugdige uitbundigheid, we vinden het allemaal terug in stoeten en processies. De esthetiek moet overweldigend zijn en in schril contrast staan met de beperktere werkelijkheid. Processies moeten uitgroeien tot een soort massagebed dat zich concentreert op het innerlijke. Wat innerlijk verborgen is, moet aan de toeschouwers door suggesties en plechtige gebaren worden bijgebracht. De toeschouwers moeten geïnspireerd en gevoeliger hun plaats verlaten. De werkelijkheid in perspectief moet meer bieden dan de alledaagse realiteit. Daarom waren mysteriespelen wegens hun grensoverschrijdende plot steeds geliefkoosd. Devotie en spiritualiteit worden omgetoverd tot een ontroerend ritueel, een ceremonie waar de toeschouwers intensief aan deelnemen. Werkelijkheden worden geteatraliseerd.

Echte devotionele processies worden zeldzaam. Het formalisme en de enggeestigheid die zich destijds binnen de geloofspraktijk in een weelderige bloei mochten verheugen zijn verdwenen, maar kleurrijke optochten zijn er nog steeds.
 
Voorwoord brochure door André Vanhulle
Kerststoet in Male Sint-Kruis Sacramentprocessie in Sint-Kruis 1952 Historische stoet in Brugge ter gelegenheid van de offiŽle toestemming tot verering van de Heilige Idesbaldus 1896

Deze brochure is nog te koop in ons lokaal.