👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Voorbije activiteiten -  Receptie 2015 -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Receptie 2015

® Eric Gallet - Broodjes slagerij Freyne Predikherenstraat. ® Eric Gallet. ® Eric Gallet.

Klik op de foto's om te vergroten

Op 24 januari 2015 vond de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats in De Zorge. De vrijwilligers werden bedankt voor hun inzet en er werd geklonken op het nieuwe werkjaar.

Daarnaast waren ook een bevriende verenigingen uit de omtrek aanwezig: 't Zwin Rechteroever, Arsbroek en VVf-Brugge. Katrien Steenlandt vertegenwoordigde de Erfgoedcel.

® Eric Gallet.
® Eric Gallet. ® Eric Gallet.
® Eric Gallet. Geheel onverwachts werd Yvette Kemel in de bloemetjes gezet. ® Eric Gallet.