👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Voorbije activiteiten -  Grafmonumenten -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Restauratie Grafmonumenten

Ewald Vancoppenolle, voorzitter, verwelkomt de aanwezigen. Foto: Eddy Dubruqué Martine Matthys schepen van bevolking, burgerlijke stand, seniorenparticipatie en personen met een beperking, voorzitter van de Stedelijke Commissie voor Graftekens in Brugge. Foto: Eddy Dubruqué Hilde Decleer, schepen van lokale economie en facilitair beheer. Foto: Eddy Dubruqué

Klik op de foto's om te vergroten.

Op het oud kerkhof van Sint-Kruis heeft de firma Kunstatelier Gerard Thienpont uit Eke tien waardevolle grafmonumenten gerestaureerd. Het gaat om graven die een waardevol deel uitmaken van de plaatselijke geschiedenis, maar die zich in een erg vervallen staat bevonden. Zo werd onder meer het graf van de familie Dezitter-Pottevyn onder handen genomen. Ook de rustplaats van de laatste baron van Male kreeg een grondige opknapbeurt. De graven werden allen geselecteerd op basis van het advies van de Commissie voor Graftekens. De restauratie van de grafmonumenten heeft zo'n 40.000 euro gekost.
 
Op 27 september 2013 werden de gerestaureerde monumenten voorgesteld in het lokaal van de heemkundige kring De Zorge Moerkerkse Steenweg 194. Dit in aanwezigheid van schepenen Martine Matthys en Hilde Decleer, de leden van de Stedelijke Commissie voor Graftekens en de vrijwilligers van de heemkundige kring. Na verwelkoming door de voorzitter van de heemkring Brugs Ommeland – Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle vzw, de gebruikelijke speechen en een interessante PowerPoint van Johan Duyck werd onder zijn leiding een rondleiding gegeven op het kerkhof. Daar kon men de mooi gerestaureerde monumenten plaatse bekijken.

 

Gerestaureerd grafmonument familie Dezitter-Pottevin, ontwerp Jean Baptist Bethune; Foto: Eddy Dubruqué Grafmonument Fritz Vandekerkhove, wonderkind van Brugge, foto Eddy Dubruqué Gerestaureerde gedenkplaat van de Duinheren. Foto: Michel Vandenbrande
Rondleiding op het oude kerkhof van Sint-Kruis onder leiding van Johan Duyck. Foto: Eddy Dubruqué Johan Duyck bij het gerestaureerde graf van de familie Taylor-Campbell . Foto: Eddy Dubruqué
Receptie in De Zorge lokaal van de heemkring Brugs Ommeland - Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle. Foto: Michel Vandenbrande Receptie in De Zorge lokaal van de heemkring Brugs Ommeland - Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle. Foto: Eddy Dubruqué