👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Voorbije activiteiten -  Erfgoeddag 2013 -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Stop de tijd


Klik op de foto's om te vergroten

Het thema van Erfgoeddag 2013 was Stop de Tijd. De heemkundige kring zag dit als een ideaal thema om eens te focussen op het eigen documentatiecentrum.

Een aantal documenten en foto's werden geselecteerd en daarrond werd een verhaal opgebouwd. De tijd werd gestopt op het moment van de foto of het document.

Schuttersfeest in Sint-Andries 1842

Het verhaal over het ontstaan van de Sint-Sebastiaansgilde in Sint-Andries en het schuttersfeest in 1842 werd opgebouwd vanuit documenten die uit de privécollectie komen van Ewald Vancoppenolle, waaronder een brief met omslag uit 1842.

Dit werd aangevuld met het portret van de burgemeester Edouard de Nieuwlant, afkomstig uit het gemeentearchief van Sint-Andries dat bewaard wordt in het stadsarchief van Brugge.
De litho van Daveluy wordt bewaard in het privéarchief van de familie Peellaert uit Sint-Andries.
De afbeeldingen en informatie over de post komen van de Internetsites historiek.net en postzegels-van-belgie.skynetblogs.be.
Het materiaal over het gaaibollen komt van Hugo Vandekeere en Ides Keukeleire.
Oude documenten en archiefbundels komen vaak terecht in privéverzamelingen. Deze verzamelingen zijn voor de onderzoeker meestal onbekend, terwijl ze dikwijls informatie bevatten die men in openbare archieven niet terugvindt. In veel gevallen kunnen deze documenten een onderzoek bijsturen, vooruithelpen maar soms ook van cruciaal belang zijn voor het eindresultaat.

Kleuter en basisschool Zusters Coletinen in Brugge

Voor het verhaal van de kleuter- en basisschool van de zusters coletinen werden een aantal documenten als vertrekpunt genomen die in het documentatiecentrum van het Brugs Ommeland vzw / kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle bewaard worden.

De bundel bevat leerlingenregisters, een correspondentieboek, contracten en diploma’s van leerkrachten.

Het verhaal werd samengesteld door Yvette Kemel en aangevuld met foto’s en verhalen van oud-leerlingen. Jeannette Vinck, Simone Pharazijn, Lionel Everaert, Odette De Wulf en haar dochter Martine Vanheule stelden hun materiaal en verhalen ter beschikking om het verhaal boeiend te maken.

Het verhaal werd samengesteld door Yvette Kemel.

De beginjaren van het Boudewijnpark in Sint-Michiels

Voor het verhaal over de beginjaren van het pretpark Boudewijnpark werd vertrokken vanuit twee postkaarten die zich in de fotocollectie van het documentatiecentrum het Brugs Ommeland vzw / Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle bevinden.

De geschiedenis werd verder opgebouwd door de Werkgroep Erfgoed Sint-Michiels die daarvoor de medewerking kreeg van Bernard Logghe, algemeen directeur van het familiepark. Hij stelde daarvoor het archief van het Boudewijnpark ter beschikking.
Het verhaal werd samengesteld door Roland Marcus.

Huwelijk van Outryve d'Ydewalle - van Caloen 1928

Het verhaal van het huwelijk van Louise van Caloen en Joseph van Outryve d’Ydewalle werd opgebouwd vanuit een verzameling facturen uit het privébezit van Ronny Vanaelst.

Deze documenten zijn afkomstig van het kasteel Ten Berge in de Koolkerkse Steenweg, het ouderlijke huis van Louise van Caloen.
Het verhaal werd aangevuld met de menu. Deze komt uit de documentatie van de Stichting de Bethune uit Marke.
De huwelijksfoto’s komen van mevrouw van Outryve d’Ydewalle die momenteel op het kasteel Valkenbosch woont.
Het verhaal werd samengesteld uit de documenten door Ronny Vanaelst.

Dubbel huwelijk in Sint-Kruis 1927

Het verhaal van het huwelijk Leo-Joseph Defreyne met Marie-Louise Opstaele en Margarita-Maria Defreyne met Julianus-Adolphus Quintens werd opgebouwd vanuit een menukaart die bewaard wordt door de werkgroep Brugs Kokkerellen.

De huwelijksfoto en bijkomende informatie werden gegeven door Germaine Defreyne, één van de dochters van het echtpaar Defreyne-Opstaele.
De aanvulling gebeurde met foto’s uit de beeldbank Brugge, de privé verzamelingen van Dirk Callewaert en van Yvette Kemel.
Het verhaal werd samengesteld door Monique Vandenabeele en Frank De Velder.

Afbraak voorlopig gemeentehuis in Sint-Kruis

Voorlopig gemeentehuis van Sint-Kruis

Voor het verhaal over de afbraak van het gemeentehuis van Sint-Kruis werd vertrokken van een reeks foto’s die bewaard worden door de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis.

De foto’s werden gemaakt door Walter Jonckheere die toen politieagent was in Sint-Kruis.
Het verhaal werd aangevuld met foto’s uit de privé collectie van Johan Duyck, die ook voor de nodige informatie zorgde.

Huilen om van Zuylen

Voor het verhaal over de afgebroken site” van Zuylen” werd vertrokken van een reeks foto’sdie bewaard wordt door de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis en van de Zusters van Sint-Jan. Deze tonen de verwaarloosde en vervallen site.

De foto’s werden gemaakt door de fotograaf Luc Blanckaert, geboren Sint-Kruizenaar en voormalig lid van de werkgroep.
Het verhaal werd samengesteld door Johan Duyck en aangevuld met documentatie en foto’s van Rita Bossuyt, lid van de werkgroep. Zij maakte in 2006 een studie over ’t Blauw kasteel, dat eveneens tot de site “van Zuylen” behoorde.

Een huis op de Spiegelrei in documenten

Het verhaal van het huis De Rynck, later De Mane, werd opgebouwd rond een aantal oude documenten uit de 18de eeuw van de familie Lameere uit Brugge. Deze akten worden bewaard in het documentatiecentrum van het Brugs Ommeland vzw / Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle.

Dit werd aangevuld met foto’s, documenten en informatie uit het Stadsarchief en het Kadasterarchief van Brugge. Het wapenschild komt uit het handschrift de Hooge dat bewaard wordt in de stadsbibliotheek en digitaal beschikbaar is op historischebronnen.be.
De oude postkaart van de Potterierei en de foto van de huidige toestand van het huis komen uit de privéverzameling van Dirk Heyns die ook voor de nodige informatie zorgde en het verhaal samenstelde.

Marcel Van Acker verloor het leven op 17 jarige leeftijd

Voor het verhaal van Marcel Van Acker werd vertrokken van een foto over de begrafenisstoet die bewaard wordt in de fotocollectie van het Brugs Ommeland vzw / Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle.

Bijkomende informatie werd gevonden in het Brugs Handelsblad en het Werkerswelzijn van juni 1912.
Het overlijdensbericht wordt bewaard in het documentatiecentrum van Familiekunde Vlaanderen afdeling Brugge.
Het verhaal werd samengesteld door Yvette Kemel.