👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Voorbije activiteiten -  Erfgoeddag 2008 -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Erfgoeddag 2008


“Wordt verwacht”

De heemkundige kring werkt ook in 2008 mee aan Erfgoeddag. Thema dit jaar is “Wordt verwacht”. Allerlei thema’s met de toekomst als onderwerp komen aan bod. De kring pakt uit met een tentoonstelling onder de titel: “Een knipoog naar de toekomst uit het verleden. Bouwkundige evolutie in Brugge”. Dit vond plaats op zaterdag 12 en zondag 13 april 2008 in ons lokaal De Zorge Moerkerkse Steenweg 194.

Home                                                            Voorbije Activiteiten

Links Oosterlingenplein met de Duitse Hanse en nu het hotel Brughia. Rechts Pieter Pourbustraat 1880 en nu.

De tentoonstelling was opgebouwd rond twee thema’s. Brugge, een middeleeuwse stad. Daar stellen we de vraag hoe middeleeuws is Brugge nog en zal men moderne architectuur kunnen blijven weren? Of zal men een compromis vinden zoals in het verleden al zo vaak gebeurde. In het tweede luik trekken we naar de Brugse deelgemeenten. Daar stellen we de vraag hoe slordig is men omgesprongen met het onroerend erfgoed in de rand. Zal men in de toekomst beseffen dat niet alleen de binnenstad een boeiende geschiedenis heeft?

Brugge, een middeleeuwse stad

Basis van dit deel van de tentoonstelling is het boek Les ancienes maison de Bruges, dessinée d’apres les monument originaux door Karel Verschelde uitgegeven in 1875. Dit boek werd heruitgegeven door de Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle in 1979. In dit boek zijn 40 tekeningen van bekende en onbekende gebouwen uit de Brugse binnenstad opgenomen. De tekeningen dateren uit de 15de en 16de eeuw. De auteur voorzag de platen van bouwkundig commentaar en vergeleek ze met de toestand in 1875. Dit zullen wij aan bod laten komen met daarnaast de huidige toestand van diezelfde gebouwen. Wanneer we dan een vergelijk maken tussen de verschillende eeuwen kunnen we proberen na te denken over de vraag: hoe zal onze stad eruitzien binnen 100 jaar als ze evolueert zoals in het verleden? We denken ook aan een tweetal voorbeelden die zeer tekenend zijn voor de evolutie van onze stad.

De Brugse rand, een boeiend bouwkundig verleden

Voor dit luik vertrekken we van oude postkaarten en foto’s. Vooral in de jaren zestig zijn heel wat gebouwen in de Brugse rand verdwenen. Denken we aan oude hofsteden die ofwel helemaal verdwenen zijn of volledig verbouwd. Zijn zij niet de getuigen van ons agrarisch verleden? Zullen er in de toekomst nog originele hoeven in onze randgemeenten te vinden zijn of zijn zij gedoemd om volledig te verdwijnen? Denken we ook aan de kastelen en villa’s, hoeveel zijn er al verdwenen? Ook zij maken deel uit van de geschiedenis van de stad Brugge. Waren zij niet de buitenverblijven van rijke Brugse poorters? Daarnaast verdwijnt heel wat open landschap zoals in Sint-Pieters-op-den-Dijk waar de omgeving van de Zandwegemolen drastisch is veranderd.

Het landschap rond de Zandwegemolen in Sint-Pieters 2008 Landschap rond de Zandwegemolen 1980 Landschap rond de Zandwegemolen 2008