👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Voorbije activiteiten -  Erfgoeddag 2007 -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Erfgoeddag 2007


Dit jaar wordt er op Erfgoeddag gewerkt rond de waarde van erfgoed. Dit kan om emotionele, reële of symbolische waarde gaan. De heemkring koos voor meerwaarde. Wat is de meerwaarde van erfgoed voor de genealoog. Er worden vijf verschillende familiegeschiedenissen voorgesteld aan de hand van erfgoed. We vertrekken vanuit een reeks namen “het skelet” en vullen dit aan met vlees en bloed. We hebben handelaars, nijveraars, arbeiders en een adellijke familie. Ook aan mondeling erfgoed wordt aandacht besteed. Op een scherm zal men het leven van een herbergierster kunnen volgen aangevuld met verhalen. Daarnaast is er een PowerPoint presentatie met uitleg over papieren erfgoed. Wat kan je vinden in akten van de burgerlijke stand, parochieregisters, wezenregisters, staten van goed, werkboekjes enz. Deze activiteit is een samenwerking tussen de Heemkundige Kring en VVF-Brugge. Erfgoeddag vindt plaats op 22 april 2007 van 10.00 tot 18.00 uur. Onze tentoonstelling is ook open op 21 april van 14.00 tot 18.00 uur. Plaats van afspraak: De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 Brugge Sint-Kruis. Hebt u vragen of problemen bij het opstellen van uw familiegeschiedenis stelt deze gerust. Er zijn op beide dagen beslagen genealogen en heemkundigen present die waar mogelijk uw vragen zullen beantwoorden.

Home                                                            Voorbije Activiteiten

Familie Van Neste uitbaters van de brouwerij 't Hamerken in de Langestraat in Brugge Kasteel Messem in Sint-Andries eigendom van de familie van Zuylen van Nyevelt Overzicht op de tentoonstelling
Overzicht op de tentoonstelling Familie Van Neste Erfgoedcelpaneel Rudi De Reiziger
De werkgroep Brugs Kokkerellen zorgde voor een uitstekende receptie Gezellig samenzijn tijdens de receptie Overzicht op de tentoonstelling

Op vraag van de kerkfabriek van de Sint-Gilliskerk in Brugge deed de kring onderzoek naar een fundatiesteen die in de kerk hangt in de gang naar de sacrestie. Dit resulteerde in een kleine tentoonstelling op Erfgoeddag.

Fundatieakte bewaard in het Rijksarchief in Brugge Overzicht Fundatiesteen Gillis-Reynaerts in de Sint-Gilliskerk

Fundatiesteen Sint-Gilliskerk

Fundatiesteen Josijne Reynaerts weduwe van Pieter Gillis 1517

Deze fundatiesteen is een deel van een stenen epitaaf dat zich bij een pilaar aan de zuidzijde van de kerk bevond. Boven het epitaaf waren de wapenschilden van de families Gillis, Reynaerts, Allaert en Maes aangebracht. Het schild van Josijne Reynaerts is nooit ingevuld. Daarnaast hing nog een houten tafereel met de wapens van de families Maes en Allaert de kleinkinderen en achterkleinkinderen van Josijne Reynaerts. Josijne moet gestorven zijn tussen 18 april 1517 en 13 mei 1518, zij werd begraven in de kerk van Sint-Gillis.

Josijne Reynaerts was de dochter van Dieric, vrijlatesse van Klemskerke en de weduwe van Pieter Gillis zoon van Jacob. Wat het beroep was van Pieter Gillis werd niet achterhaald maar hij was schepen van het Brugse Vrije in 1488 en 1489 en Crickhouder van de Buffette van 1494 tot 1498 en van 1503 tot 1505. Deze functie kan omschreven worden als ambtenaar van de Vierschaar, die vooral instond voor de ingebrachte dossiers.

Op 18 april 1517 wordt voor de burgemeester en schepenen van het Brugse Vrije een contract opgesteld waarbij Josijne Reynaerts dochter van Dieric en weduwe van Pieter Gillis zoon van Jacob een rente van 2 schellingen groten bezet ten voordele van het Commun van het Choor van Sint-Gilliskerk in Brugge. Op een hofstede gelegen in Oudenburghoek binnen de parochie van Oudenburg in een wijk genaamd Quatweghe. De tekst van deze steen is de korte inhoud van deze overeenkomst.

In dezelfde akte wordt de hoeve met het bijbehorende land geschonken aan parochiepriester Jan Weyts ten voordele van het Commun van Sint-Gilliskerk. Op dezelfde dag transporteert Jan Weyts drie vierden van de hoeve aan Josijne Reynaerts met de belofte dat zij en later haar erfgenamen zullen instaan voor het betalen van de twee schellingen groten. Op 13 mei 1518 werd door haar dochter Josijne Gillis een nieuw contract opgesteld met bijkomende voorwaarden uit het testament van haar moeder en een nieuwe rentebezetting van 8 schellingen.

Het commun van Sint-Gilliskerk moet als tegenprestatie 40 dagen per jaar de zeven getijden en het kleine getijde van Onze-Lieve-Vrouw zingen. Te beginnen de vooravond van Hemelvaartdag veertig dagen na elkaar. In de hoogmis daaropvolgend moet men aan het graf met het volle koor de Miserere mei deus en de Profundis zingen.

Daarbij zal men 40 dagen in het jaar een avondwake houden (vigiliën) en voor het begin van de hoogmis een gebed lezen voor haar zielenheil en dat van alle overledenen. Aan het graf moet men met het volle koor de Miserere mei deus en de Profundis zingen, het graf met wijwater besprenkelen en bewieroken. Aan het altaar moeten twee kaarsen staan en vier aan het graf van elk één pond, in nieuwe was. Vooraf moet men de grote klok luiden en deze dienst de woensdag voordien aankondigen van op de preekstoel. Het Commun is verplicht om het bestuur van het ambacht van de scheepslieden uit te nodigen voor de dienst. Het bestuur van het ambacht moet tijdens de hoogmis ter offerande gaan en is belast met het toezicht op de correcte uitvoering van het testament van Josijne Reynaerts.