👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Voorbije activiteiten -  Erfgoeddag 2005 -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Erfgoeddag 2005


 De Heemkundige Kring pakte op zaterdag 16 en zondag 17 april 2005 uit met een tentoonstelling En ieder had zijn eigen lied. Zonder radio en tv waren liederen van groot belang in het leven van onze voorouders. Het nieuws werd verspreid door marktzangers, bij huldigingen werd een speciaal lied gecomponeerd en soldaten trokken al zingend naar de oorlog.
 
Maar ook in het gewone dagelijkse leven speelde muziek een grote rol. Arbeidsters zongen in de fabriek, kinderen op straat en moeders aan de waskuip. Bij het zingen vergat men een ogenblik het harde leven, het was als het ware een therapie.

Met deze tentoonstelling was een vingerwijzing op het gevaar voor het verdwijnen van roerend erfgoed. De tentoonstelling bestond uit drie luiken: papieren erfgoed zoals vliegende bladen en de geschiedenis van hun treurige of gruwelijke inhoud, draailiederen, soldatenliederen enz. Grammofonen en oude grammofoonplaten en demonstraties op oude instrumenten.
 
Naar aanleiding van deze tentoonstelling is een brochure verschenen van 42 pagina's. En ieder had zijn eigen lied, het verhaal van vliegende bladen, draailiederen en ander vergeten muzikaal erfgoed. Deze is nog te koop in ons lokaal.

Home                                       Voorbije Activiteiten

Grammofonen uit de collectie van Willy Grymonpré Grammofonen uit de collectie van Willy Grymonpré Grammofonen uit de collectie van Willy Grymonpré Enkele liederen uit onze collectie Enkele liederen uit onze collectie Enkele liederen uit onze collectie Het accordeon De voorloper van de juke-box Accordeon Demonstratie met de hommel door Monique De Jaeger Demonstratie met de hommel door Monique De Jaeger Overzicht

Klik op de foto's om te vergroten

Vincent De Groof de vliegende plafoneur

Vincent De Groof de vliegende plafoneur

Een van de liederen die werd uitgewerkt op de tentoonstelling was dat van Vincent de Groof. Hij was een van de merkwaardigste Brugse mannen uit zijn zijn tijd.

Vincent werd geboren in Rotterdam op 6 december 1831. Zijn ouders waren Jan Baptist De Groof geboren in Antwerpen en Bernardine Schmidt afkomstig uit Rotterdam. Zij vestigden zich in 1836 in Brugge.

Vader De Groof was plafoneerder van beroep en leerde de stiel ook aan zijn zoon Vincent.
 
Maar Vincent hij had slechts één grote passie namelijk uitvinden. Vooral het idee te kunnen vliegen fascineerde hem. Hij bouwde een ingewikkeld tuig met stangen en pedalen die twee grote vleugels moesten bedienen. Zijn eerste experiment deed hij op de zolder van het ouderlijk huis.
 
Zijn eerste poging in open lucht voerde hij uit in de Peterseliestraat, in de tuin van bleekerij Derudder. Onder het geamuseerde oog van een aantal nieuwsgierigen klom Vincent met zijn tuig op een ladder, sprong en klapwiekte met zijn vleugels. Deze poging was gedeeltelijk geslaagd. Burgemeester Jules Boyaval zag deze experimenten echter niet zitten en verbood Vincent nog te vliegen op Brugs grondgebied.
 
Vincent verbouwde en verfijnde zijn uitvinding en trok naar Parijs en Londen om medewerking te krijgen voor zijn wetenschappelijk experiment. Maar niemand was geïnteresseerd in de vliegende man.
 
In 1873 plaatste Vincent een advertentie in de bijzonderste Franse en Engelse kranten. Daarin vroeg hij een ballonvaarder die hem wou assisteren bij het omhoogtrekken van zijn toestel. De Engelse ballonvaarder Joseph Simmons bood hem zijn diensten aan, de heer John Baum bood hem de plaats om het experiment uit te voeren. De heer Baum had net een openbaar attractiepark, Cremorne Gardens, overgenomen in Chelsea Londen en was op zoek naar spectaculaire stunts. Hij zag de het experiment van Vincent wel zitten. In alle Engelse kranten werd aangekondigd dat The Flying Man op maandag 29 juni 1874 zijn eerste experiment zou uitvoeren.
 
Op de dag van de demonstratie werd het toestel vastgemaakt aan de mand van de ballon. Vincent maakte zich vast aan zijn toestel en werd omhoog getrokken. Iedereen keek vol spanning naar omhoog maar de ballon dreef door de luchtstromingen af. Vincent kon zich om een of andere reden niet losmaken en dreef steeds verder mee. s’ Nacht doken Vincent en de ballonvaarder terug op. Zij beweerden dat de vlucht geslaagd was maar dat zij afgedreven waren en dat het toestel geland was in Brandon Essex. Het nieuws van het geslaagde experiment ging als een lopend vuurtje door Londen.
 
John Baum besloot het ijzer te smeden terwijl het heet was en kondigde een nieuwe demonstratie aan. Deze was gepland op 9 juli. Het opstijgen verliep deze maal vlekkeloos. De ballon steeg tot 4.000 voet, waar ze een ogenblik roerloos bleef hangen. Na enkele ogenblikken begon de ballon langzaam te dalen. Het was de bedoeling boven de Thames te vliegen maar de ballon kwam in luchtstroom terecht en dreef noordwaarts. Nog lager gekomen veranderde de ballon van richting en dreef in de richting van Londen centrum. Op 300 voet zag men hoe het toestel plots ging scheef hangen. Vincent probeerde vruchteloos het toestel terug in balans te brengen. Een ogenblik later kwam het toestel los van de ballon, beide vleugels sloegen om en de reuze vleermuis stortte wervelend naar beneden. Vincent De Groof viel te pletter op de kasseien en was op slag dood.
 
Een gerechtelijk onderzoek werd gestart en daarbij kwam uit dat er over de eerste demonstratie gelogen was. Vincent had nooit gevlogen. Toch kwam zijn droom om beroemd te worden uit. In talrijke liederen werden zijn experimenten bezongen zij het met lichte spot