👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Voorbije activiteiten -  Activiteiten 2019 -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Causerieën 2019

Causerie op zondagmorgen.

De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 Brugge Sint-Kruis

Medische en huishoudelijke voorwerpen in tin – Gilbert Houf
Passie voor affiches – Pol Martens
Brugse dispenningen – Yvo Decraemere
Stamboom voor Dummy's - Eddy Dubruqué

Klik op de foto's om te vergroten

Medische en huishoudelijke voorwerpen in tin – Gilbert Houf Medische en huishoudelijke voorwerpen in tin – Gilbert Houf  17 februari 2019 ® Eddy Dubruqué Passie voor affiches – Pol Martens 19 mei 2019 ® Michel van den Brande Brugse dispenningen – Yvo Decraemere 18 mei 2019 ®Michel van den Brande Stamboom voor Dummy's - Eddy Dubruqué 17 november 2019 ® Michel van den Brande

Brugs Uurtje 2019

10 februari - gast Chris Dusauchoit – moderator Nico Blontrock
10 maart - gast Tony Willems – moderator Nico Blontrock
13 oktober - gast Patrick Keersebilck – moderator Ewald Vancoppenolle
10 november - gast Georges Dermul - moderator Nico Blontrock
8 december - gast Yves Roose - - moderator Nico Blontrock

Met spijt moeten wij meedelen dat enkele leden van de Werkgroep Brugs het Dialect  Brugs uurtje op het eind van dit jaar op eigen initiatief zullen organiseren. Ook moderator Nico Blontrock beëindigt zijn medewerking. Deze werkgroep werd in 1983 opgericht in de schoot van de heemkundige kring en sindsdien ondersteund op financieel en materieel vlak.

De werkgroep Brugs Dialect, die reeds meer dan 35 jaar een succesformule van de vzw Brugs Ommeland is, zal uiteraard blijven bestaan. Het bestuur en de leden van de Werkgroep Brugs Dialect gaan er alles aan doen om het Brugse dialect in stand te houden en interessante activiteiten met betrekking tot Brugs dialect te organiseren.

Gast Tony Willems 10 maart 2019 ® Monique Depraetere Gast Patrick Keirsebilck13 oktober 2019 ® Eric Gallet Gast Georges Dermul 10 november 2019 ® Eric Gallet
Vergadering Brugs Uurtje in het bureau van Nico Blontrock schepen van cultuur

De leden van de werkgroep vergaderen in het bureau van de schepen van cultuur. Na deze samenkomst besloot de werkgroep niet meer binnen het Brugs Ommeland te werken en het Brugs Uurtje op eigen initiatief te organiseren.

Voordrachten 2019

Voordracht Onderwijs - Werner Peene ® Eddy Dubruqué Voordracht Vrouwen in het middelmeeuws Brugge - Andrea Bardyn ® Eddy Dubruqué

25 februari Roeland van Brugge, de eerste Vlaamse wereldomzeiler - Marcel Van Brussel
25 maart Van Sint-Maarten tot Lichtmis - Antoon Naert
29 april Leven van vrouwen in de middeleeuwen Met focus op Brugge. Andrea Bardyn
28 oktober De opvoeding van het kind in de 17de en 18de eeuw - Claude Gekiere
25 november 750 jaar Lieve. Het gentse kanaal vanuit Damme bekeken - Caroline Terryn

De voordrachten vinden plaats in het CM-gebouw in Sint-Michiels. En worden georganiseerd in samenwerking met Familiekunde Brugge.

Voordracht Roeland van Brugge - Marcel Van Brussel 25 februari 2019 ® Eddy Dubruqué Voordracht Van Sint-Maartensavond tot Lichtmis – Antoon Naert 25 maart 2019 ® Eddy Dubruqué

Allerlei

Receptie vrijwilligers in De Zorge 26 januari 2019 ® Michel van den Brande 2019 24 mei Bezoek Aquafin met Paul Lanssens als gids ® Eddy Dubruqué Voordracht Volkskundemuseum De huisvrouw 21 maart 2019 ® Monique Depraetere Cursus Plan Popp 3 juni 2019 ® Michel van den Brande Bezoek domein Gruuthuse Oostkamp 24 augustus 2019 ® Eddy Dubruqué 15 december laatste derde zondag in De Zorge ® Michel van den Brande

Tentoonstellingen 2019

Tentoonstelling Sinksen ‘44

De werkgroep Erfgoed Sint- Michiels organiseert een tentoonstelling in het kader van de 75-jarige herdenking van de Luchtaanval op Sint-Michiels, op 28 mei 1944. Deze tentoonstelling vond plaats in de kerk van Sint-Michiels van zaterdag 18 mei tot en met zondag 02 juni.

De tentoonstelling ging specifiek over de kerk en de burgerslachtoffers. 75-jaar geleden bombardeerden de Britse en Amerikaanse vliegtuigen de strategische zeer belangrijke Marinehaupstelle Brügge van de toenmalige Duitse bezetter. Ook de dorpskern en de burgerbevolking werden zwaar getroffen. Er vielen alles samen 40 doden en 38 zwaargewonden.

® Eddy Dubruqué ® Eddy Dubruqué

Tentoonstelling Sint-Kruis, een landelijk dorp in de jaren 1800

Een tentoonstelling naar aanleiding van 100 jaar Landelijke Gilde Sint-Kruis

Sint-Kruiskermis betekent ook tentoonstelling over heemkunde. Dit jaar werkt de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis samen met de honderdjarige Landelijke Gilde Sint-Kruis.

Vanuit een Napoleontische kadasterkaartenboek (1809) en de Kaart van de Watering van de Broek (1840) wordt het leven in Sint-Kruis geschetst in de 19de eeuw. Beide kaarten zijn vrij recent opgedoken en dus een unieke aanvulling van de gekende Popp-kaart van 1841. Ze staan in deze expo centraal.

Sint-Kruis was in de 19de eeuw een landelijk dorp met nog geen 200 woningen. Ze waren verspreid over drie bescheiden woonkernen (Sint-Kruis, Male, Vivenkapelle) en een uitgestrekt platteland met boerderijen en kastelen. Er waren in 1809 slechts 1 100 en in 1830 zowat 1 500 Sint-Kruizenaars. De grond was overwegend in handen van grootgrondbezitters: plaatselijke kasteelheren en vooral renteniers uit Brugge. Bijna een vijfde van Sint-Kruis was door hen bebost. Tegen de Brugse stadsrand woonden tuiniers. Grote en kleine boeren leefden overwegend van de akkerbouw, vooral rogge en aardappelen. Weiland was er nauwelijks. Ter ondersteuning van deze boeren werd in 1890 de Belgische Boerenbond opgericht, met in 1919 een afdeling in Sint-Kruis. 

 

® Eddy Dubruqué ® Moniqué Depraetere