👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Voorbije activiteiten -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Voorbije activiteiten


Erfgopeddag 2004

Home

 Erfgoedtentoonstellingen

In 2002 organiseeerde de heemkring voor het eerst een Erfgoedweekend. Dit evenement gaat uit van de Erfgoedcellen en is elk jaar verbonden aan een thema waarrond erfgoedverenigingen een activiteit uitbouwen. Vanaf  2002 stapte de heemkring in dit initiatief mee en organiseert ze elk jaar een tentoonstelling.

Het eerste thema was Verzamelen. Onze vereniging werkte rond twee onderwerpen: in het eerste luik werd een greep uit de documentatie van de Werkgroep Geschiedenis Sint-Kruis voorgesteld; het tweede luik was opgebouwd rond de afficheverzamelingen van Jacques Naessens en Ewald Vancoppenolle.

Het thema Op Reis in 2003 werd door de kring ingevuld met een tentoonstelling over “op bedevaart gaan”.
 
Voor 2004 was het thema
’t Zit in de familie, de kring maakte er Feest in de familie van. De tentoonstelling toonde de evolutie in de tradities rond doop, huwelijk en communies aan de hand van twee feesttafels, een voor rijke en een voor arme mensen. Ook de aankondigingen, menu’s en geschenken kwamen aan bod.

klik op de titel voor meer informatie of in de marge


2005 had als thema Gevaar: in onze tentoonstelling werd gewezen op het gevaar van het verdwijnen van volks muzikaal erfgoed. Met als titel En ieder had zijn eigen lied werd het verhaal verteld van vliegende bladen, draailiederen en andere vergeten ludieke of triestige teksten.

In 2006 ging het dan een heel andere kant op met als thema In Kleur. Naast de traditionele tentoonstelling in De Zorge, die handelde over de verschillende toepassingen en het vervaardigen van glas in lood, ging men op verkenning op diverse locaties. De glasramen van de Sint-Trudoabdij, de kerk van de Heilige Kruisverheffing, de kapel van het klooster Mariawende en de Peellaertramen in de bidkapel van de kerk Thomas van Kantelberg werden onder de aandacht gebracht, dit met medewerking van de werkgroep Heemkunde Sint-Kruis. In 2007 was het thema Waarden van Erfgoed. Voor de heemkring werd dit Waarde van erfgoed voor de genealoog. Voor de gelegenheid werd samengewerkt met de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, afdeling Brugge. In een tentoonstelling met als titel Heemkunde en Familiekunde samen…een meerwaarde werd aangetoond wat er in ieders kast of lade van belang kan zijn om de namen uit een stamboom tot leven te brengen. Intussen hadden ook de nieuwe technieken hun weg gevonden in onze voorstellingen. Aan de hand van twee PowerPoint presentaties werd getoond hoe men met allerlei documenten en foto’s een moderne voorstelling van een familiegeschiedenis kan maken.

In 2008 was het thema Wordt Verwacht, niet zo evident voor een vereniging die zich hoofdzakelijk bezighoudt met het verleden. Daarom gingen wij zelf terug naar het verleden en keken naar de toekomst met de ogen van de neogotiekers. Hoe zagen zij de toekomst en hoe bepalend was dit voor het Brugse stadsbeeld. Daarnaast werd teruggegaan naar de jaren vijftig en werd het landschap in de Brugse rand in beeld gebracht en de impact die de steeds toenemende verkavelingen hebben op het huidige landschap.

 
Voor erfgoeddag 2009 die als thema had Vriendschap kozen we voor Spelen in Vriendschap. Na de Tweede Wereldoorlog verbeterde de sociale positie van de arbeiders razendsnel, dit weerspiegelde zich ook op het spel en het speelgoed. De komst van allerlei modes, rages en uitvindingen bepaald vandaag de dag het spelgedrag van de kinderen: Electro, Nitendo, X-box en het allernieuwste speeltje Wii. Zelden horen we nog aftel-of spelrijmpje. Ook hieraan is een onderdeel van de tentoonstelling gewijd. In de provinciale bidbibliotheek Tolhuis in Brugge wordt het klankarchief Callewaert-Cafmeyer bewaart. Voor onze tentoonstelling kregen we de toelating om een aantal fragmenten te laten horen. Dit archief bevat een ware rijkdom aan kinderliedjes, smartlappen en verhalen.

In 2010 was het thema voor erfgoeddag Fake. Omdat de heemkring niet geen invalshoek vond voor dit onderwerp werd een jaartje overgeschrikkeld.

Maar voor 2011 waren we weer present. Het thema Armoede Troef lag helemaal in de lijn van een heemkundige kring. Onze invalshoek was beluiken of fortjes zoals ze in de volksmond werden genoemd. Niet alleen in de binnenstad maar ook op het platteland of de deelgemeenten kwam deze woonvorm voor al hadden ze dan soms een ander naam zoals De Munten in Assebroek. In somige streken speekt men ook van cités. Aan de hand van foto's, documenten en voorwerpen werden de mensonterende levensomstandigheden getoond.Voor 2012 was het thema Helden. Voor de tentoonstelling werd de bedenking gemaakt wat maakt iemand tot held? en wie bepaald de erkenning van de heldendaad? Waarom wordt de ene beloond met een straatnaam en de andere met een ereteken of medaille? Voor de eerste keer was er een fietstocht verbonden aan de tentoonstelling. Plaatsen die voorkwanen in de verhalen werden met de fiets bezocht. 

Met erfgoeddag 2013 Stop de Tijd wilden we de diversiteit van onze vereniging in de kijker plaatsen door een aantal “topstukken” in voor te stellen. Een aantal documenten en foto's werden geselecteerd en het verhaal van het document werd in de tentoonstelling verteld.  Bijv. een foto van een gebeurtenis en het verhaal daarrond. We vertellen het verhaal van het ontstaan van het Boudewijnpark, de afbraak ven het tijdelijke gemeentehuis van Sint-Kruis, het huwelijk van Louise van Caloen en Joseph van Outryve d’Ydewalle aan hand van facturen, een dubbelhuwelijksfeest in Sint-Kruis, de onverwachte dood van Marcel Van Acker, de kleuter- en basisschool van de zusters Coletinen en nog veel meer.
Deze tentoonstelling was samenwerking van alle werkgroepen. Het Brugs Kokkerellen, Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis, Werkgroep Erfgoed Sint-Andries en Werkgroep Erfgoed Sint-Michiels. Dit alles onder leiding van Brugs Ommeland vzw / Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle die ook instond voor een paar verhalen.

In 2014 is het thema Grenzenloos, de heemkundigekring koos als thema bedevaart.  Er waren meerdere activiteiten in samenwerking met de heemkundige kring Arsbroek, de kerkfabriek van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen en onze werkgroep Erfgoed Sint-Andries: een tentoonstelling, een causerie en een gidsbeurt in een  tentoonstelling in de kerk van O.L.V. Onbevlekt Ontvangen in Ver-Assebroek.

Tentoonstelling: Al die willen ter bedevaart gaan. In ons lokaal De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 Brugge. Op bedevaart gaan betekent je grenzen verleggen. Letterlijk, dichtbij naar een naburige gemeente, Onze-Lieve-Vrouw van ’t Boompje of van Assebroek, de Heilige Mauritius in Varsenare, de autowijding aan de Sint-Kristoffelkerk in Assebroek en zo veel meer. En wie heeft er al gehoord van Onze-Lieve-Vrouw met de krokodil? En wist u dat de kapel van het Sint-Janshospitaal een bedevaartoord was met verschillende relieken? Soms gaat men ver weg naar Lourdes of Compostella.  Maar ook figuurlijk, grenzeloos geloof tot het verkrijgen van een gunst, genezing of vergeving. Ontdek in deze expo hoe devotieprentjes, affiches van bedevaarten, bedevaartvaantjes, maar ook scapulieren of devotiekaarsen je bedevaart compleet maken.

Voor de onderdelen over Assebroek werd gebruikgemaakt van stukken uit het archief van de parochie en van de kerkfabriek van beide betrokken parochies, alsook uit het Hervé Stalpaertfonds en privécollecties.