👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Themagroepen -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Themagroepen

Werkgroep Brugs dialect Werkgroep bewoning Sint-Andries Ewald Vancoppenolle voorzitter van de heemkring samen met de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis en schepen Yves Roose september 2009 Brugs Uurtje Dirk Heyns en Roland Marcus twee leden van de Werkgroep Erfgoed Geschiedenis Sint-Michiels

Klik op de foto's

In onze heemkring zijn er naast de gewone werking een aantal werkgroepen die zich specialiseren in een bepaald onderwerp. De eerste werkgroep die werd opgericht was de Werkgroep Karel de Wolf (en Brugge), werd later de Werkgroep Brugs Dialect, met als doel het bestuderen en het in stand houden van het Brugse dialect. Na jaren van onderzoek verscheenen in 2001 Brugs Woordenboek. In de schoot van deze werkgroep is het Brugs Uurtje ontstaan. Daarin worden vijf keer per jaar mensen geintervieuwd in het Brugs dialect.

Een tweede Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis zag het licht in 1987 en had als doel het bestuderen van de geschiedenis van de deelgemeente Sint-Kruis. Zij komen samen in ons lokaal De Zorge.

De werkgroep WABO, Werkgroep Archeologie Brugs Ommeland, kwam tot stand in 1996 onder impuls van jongere leden van de heemkundige kring die, in samenwerking met de archeologische dienst van de Stad Brugge, meehielpen aan verschillende opgravingen in de binnenstad en in de randgemeenten.

De Werkgroep Erfgoed Sint-Andries werd in 2003 boven de doopvont gehouden en is sinds de aanvang gehuisvest in de Cultuurbibliotheek van het Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30 te Sint-Andries. Deze werkgroep houdt zich bezig met de geschiedenis van Sint-Andries.

In 2004 werd de Werkgroep Brugs Kokkerellen opgericht. Deze werd op gepaste wijze voorgesteld in de museumkeuken van de Potterie. Brugs Kokkerellen wil in de eerste plaats Brugse gerechten en specialiteiten in ere houden. Maar hun werking is veel breder. Zij bestuderen ook oude West-Vlaamse eetculturen, wellevendheidregels, oude en vergeten recepten en groenten, geneesmiddelen uit de natuur, kortom alles wat met het vroegere dagelijks leven te maken heeft in onze streek.

Begin 2011 werd een nieuwe werkgroep opgericht binnen de schoot van de Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle. De Werkgroep Erfgoed Sint-Michiels stelt zich als doel, de geschiedenis van de gemeente Sint Michiels te ontsluiten vanaf het ontstaan tot aan de fusie in 1971.