👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Te koop -  Kroniek Sint-Kruis-1 -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

12 jaar Kroniek Sint-Kruis

Deel 1 2000 tot 2005

Bij de eeuwwisseling in 2000 werd gestart met de Kroniek Sint-Kruis. Het idee om het nieuws van deze deelgemeente te bundelen was ontstaan in 1999 binnen de Werkgroep Geschiedenis Sint-Kruis. Yvette Kemel engageerde zich  om deze taak op zich te nemen. Na twaalf jaar komt een einde aan deze reeks. Door een samenloop van omstandigheden kan zij dit niet meer doen. De editie 2011 is dan ook de laatste, tenzij iemand anders zich geroepen voelt dit verder te zetten.

Vanaf 15 januari 2012 is de Kroniek Sint-Kruis 2011 te koop is De Zorge Moerkerkse Steenweg 194.

Op deze pagina' s Kroniek Sint-Kruis werd één gebeurtenis uit ieder jaar geplaatst.

Klik op de foto's om te vergroten.

2000

Mouterij Huys Dampoortstraat hoek Damse Vaart-Zuid

Uit het voorwoord

Voor de illustratie van de voorpagina heb ik gekozen voor de Mouterij Huys, gelegen op de hoek van de Damse Vaart-Zuid en de Dampoortstraat. Het besluit om 16 miljoen subsidie toe te kennen voor het slopen van deze industriële gebouwen om plaats te maken voor een nieuw woonproject, zal een grote impact hebben op het uitzicht van deze wijk.
De mouterij werd in 1902 opgericht door Jules Van De Beuckel-Taulez op de plaats waar de vlasroterij Taulez zich bevond.
In 1932 werd de gefailleerde Mouterij Schaloigne aangekocht door de firma Huys. Deze firma had haar magazijnen naast de mouterij. Zij waren gespecialiseerd in rogge voor varkensvoer, La Plata maïs voor pluimvee en lijnzaadkoeken voor runderen. Voor menselijke consumptie werden veel peulvruchten verhandeld en tarwe voor de bloemmolens. Door de aankoop van de mouterij ontstond één groot complex.
In de Tweede Wereldoorlog werden de gebouwen opgeëist door de Duitse bezetters en lag het bedrijf stil tot 1945.
De Mouterij Huys was één van de grootste van ons land, voor de oorlog werd dagelijks 3.200 kg mout gemaakt en na de oorlog steeg de productie gestaag. Voor de sluiting van het bedrijf werd er 60.000 kg mout gefabriceerd per dag.
In de loop der jaren breidde het bedrijf steeds verder uit. In het stadsarchief bevinden zich een negental bouwaanvragen van de firma Huys, o.a. enkele silo’s, een branderij en weekkuipen in 1964, een eestgebouw in 1970 en het meest opvallende de nieuwe gevel uit golfplaten aan de kant van de Dampoortstraat in 1972.
In 1979 werd de mouterij afgescheiden van de NV Voeders Huys, die zich intussen op het industrieterrein “De Krakele” had gevestigd.
De laatste jaren werden de gronden rond het gebouw, woonwijken, zodat er steeds meer klachten kwamen over geurhinder. Ook het lozen van afvalwater in het Zuidervaartje zorgde voor vervuiling en een enorme stank, vooral bij warm weer. Het was dan ook te verwachten dat het bedrijf zou verdwijnen. Toch zal het in het begin even wennen zijn aan het nieuwe uitzicht.

2001

Straatfeesten Sint-Kruis 2001 Moerkerkse Steenweg

Uit het voorwoord

Voor de voorpagina koos ik voor de reuzen van de “Gilde der Poorters van Sint-Kruis”. Zoals iedereen weet zijn ze dit jaar ter gelegenheid van de kermis niet uitgegaan. In gesprekken met diverse personen had ik de indruk dat men reuzen ouderwets vond en dat men er niet om treurde dat ze niet meer uitgingen. Toch zijn reuzen niet vreemd voor onze gemeente, op Male had men vroeger al een reus Jan en in 1965 werd reus Zeger Debyser gedoopt, die laatste is op zeker ogenblik verdwenen. In 1993 ging zelfs een Reuze Reuzenstoet uit en de reuzen Pothulle, Petrus en Gera gaan ook al twintig jaar uit.
De reus Pothulle van Afscheure werd geboren op 4 september 1980 en gedoopt op 20 september 1981. Het is een ontwerp van Gauthier Fremaut naar een idee van Dominiek Van Damme. Hij is 3,77 meter hoog en weegt 75 kg. Hij werd genoemd naar een held uit een oud Vlaams sprookje. Het verhaal wilt dat een beeldschone prinses door dwergen werd ontvoerd en door een zevenkoppige en vuurspuwende draak gevangen werd gehouden tot op de dag dat drie reuzen toevallig in het verblijf terechtkwamen. Het was Pothulle die door zijn doorzettingsvermogen en goed hart de draak doodde en de prinses bevrijdde. Niettegenstaande zijn heldendaad werd hij het slachtoffer van verraad. Doch zijn moed zou hem helpen al het kwaad te overwinnen.
Het tweede deel van zijn naam dankt Pothulle van Afscheure aan de wijk die naar aanleiding van Sint-Kruiskermis jaarlijks folklorefeesten organiseerde.
Toen burgemeester Pier Janssens in 1933 met de gebruikelijke stoet werd ingehuldigd, stopte die evenwel aan de Doornhut. De mensen die verderop woonden, voelden zich zo benadeeld dat ze zich “Afscheure” gingen noemen. Van dat jaar af verkoos de wijk elk jaar zijn eigen wijkburgemeester met volkse activiteiten.
Tijdens de Sint-Kruise Straatfeesten van 19 september 1982 trad Pothulle in het huwelijk met de beeldschone Isabelle van Heusden, dochter van Willem en Beatrijs van Heusden, eveneens een reuzenpaar. Uit dit huwelijk werd op 15 september 1985 een tweeling geboren Petrus en Gera. De Brugse kunstenaar Jan Fryns en kleermaakster Jeanne Maene zorgden voor de realisatie. De reus Petrus ontleent zijn naam aan Petrus Van Der Stock, wijkburgemeester van Afscheure. Gera is de historische benaming voor de gemeente Sint-Kruis, en komt als naam al in 1087 in historische documenten voor.
De reuzen worden begeleid door de leden van de Gilde der Poorters van Sint-Kruis. Die gilde is opgericht om de reuzentraditie op een verantwoorde manier in stand te houden. Buiten hun jaarlijks verschijnen op de kermis in september waren de reuzen onder meer te gast in Parijs op uitnodiging van president Chirac, in Sluis namen ze deel aan de viering van 700 jaar stadsrechten, enz.
Ieder van de reuzen draagt een beetje verleden in zijn naam, op die wijze zijn ze verbonden met de gemeente Sint-Kruis. Alleen al daarom zou het spijtig zijn, moesten ze helemaal verdwijnen. Of is folklore toch ouderwets?

2002

Sint-Ludgardis Paalbos

19 april: Het parochiekerkje ‘t Schuurke wordt met sloop bedreigd. Het kerkje werd in 1963 opgetrokken als noodkerk voor de wijk rond het Paalbos. Het is volledig van hout, ook het interieur. Het kerkje heeft een aparte sfeer en wordt daardoor goed bezocht. Midden vorig jaar stelde de brandweer vast dat het kerkje brandonveilig is. Het dak moet met een brandvertragend middel behandeld worden en de deuren moeten naar buiten scharnieren voor een vlugge evacuatie. De kerkraad hoopte op een financiële tussenkomst van het gemeentebestuur maar schepen van financiën Boudewijn Lalloo heeft bedenkingen bij de zin van dergelijke oplapwerken en is niet bereid om financieel bij te springen. Ook het bisdom weigert om bij te springen. Onlangs werd beslist om het kerkje aan de eredienst te onttrekken en de misvieringen in het achterliggend feestzaaltje te houden. De kerkraad geeft de moed niet op, ze zullen proberen om het gemeentebestuur en het bisdom op andere gedachten te brengen. Er is nog een erfpacht tot 2017, men zou het kerkje tot dan kunnen beveiligen. Intussen kan er worden uitgekeken naar andere mogelijkheden. Er zijn geruchten dat parochianen zich aan hun kerkje willen vastketenen indien men het toch zou slopen.

2003

150 jaar Heilige Kruisverheffing

6 september: Na meer dan twee jaar vergaderen, overleggen, opzoeken in archieven, schrijven en werken is het eindelijk zover. De tentoonstelling naar aanleiding van 150 jaar eerstesteenlegging van de kerk van de Heilige Kruisverheffing is officieel geopend. De tentoonstelling loopt in de kerk van 7 tot 21 september. Men kan er zien hoe een Sacramentsprocessie eruitzag, er staat een rouwkapel voor een adellijk persoon opgesteld en de kunstschatten worden aan het publiek getoond. De geschiedenis van de voorgaande kerken wordt summier uit de doeken gedaan en de volledige bouwgeschiedenis van de huidige kerk wordt belicht. Er is een video die in een notendop toont hoe de nieuwe klokken werden vervaardigd, gewijd en opgehangen (1993). Een PowerPoint toont dan weer de onbekende plaatsen in de kerk; het doksaal, de sacristie, het toilet enz.

Voor de kinderen is er een zoektocht georganiseerd. Via allerlei vragen en oefeningen kunnen zij de tentoonstelling op een speelse manier beleven.
 
Tegelijk wordt ook het boek De kerk van de H. Kruisverheffing. Een vroeg voorbeeld van rijpe neogotiek voorgesteld. Auteurs: Karel Dendooven, Yvette Kemel en René Duyck +. Gastauteurs: Erik Colenbier, Willy De Meester, Dominiek Dendooven, Willy Le Loup, Jean Luc Meulemeester, Jan Rossey, Lori Van Biervliet, Dries Weyts en Stany d’Ydewalle.
Op de opening verwelkomt priester Jan Rossey de genodigden, Karel Dendooven licht de tentoonstelling en het boek toe. Het muzikaal intermezzo wordt verzorgd door Myriam Feys en haar dochters Sarah en Astrid Wauters. Eric Colenbier overhandigd een boek aan Albert Vanderostyne, voorzitter van de kerkfabriek, en eregouverneur baron Olivier Van Neste opent de tentoonstelling. De receptie wordt verzorgd door de dames van de parochiewerking.
Het project werd gerealiseerd door de Stuurgroep Kerkjubileum 2003. Maken deel uit van deze groep: Geert Claeys, Eric Colenbier, Filip Degraeve, Karel Dendooven, diaken Wilfried Desrumaux Yvette Kemel, Manu Lauwagie, Johan Mattheüs, Jozef Proot, pastoor Jan Rossey, Kristina Seghers en Ernest Vandevyvere.

2004

Dampoortbrug

22 maart: De Dampoortbrug in het verlengde van de Potterierei was dringend aan herstelling toe. Deze werken zijn nu gestart. Om de nodige herstellingen te kunnen uitvoeren moet de brug omhoog blijven staan. De werken zullen een zestal weken duren. Het verkeer wordt afgeleid via de Warandebrug.

2005

Assebroeklaan in de winter van 2005

3 maart: De winter is eindelijk in het land. Gisteren kregen we al een voorsmaakje met wat lichte sneeuwbuien maar vandaag is het menens. Deze morgen lag er maar liefst twintig centimeter sneeuw. Voor de komende dagen worden er nog pakken sneeuw verwacht.