Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Het Brugs Ommeland/Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle heeft het boek uit Tafelen in een bad … en ietsje meer. Brugse stoven tijdens de late middeleeuwen, auteur Jean Luc Meulemeester.

Brugge heeft tijdens de latere middeleeuwen op verschillende terreinen een faam opgebouwd, zeker ook op het gebied van badstoven. Reizigers en handelaars hebben toen vaak daarover geschreven. Heel wat Vlaamse miniaturen tonen ons binnenzichten van dergelijke ruimten. Hier en daar vernemen we ook wat gegevens over dit onderwerp. Hoe werkten ze? Wie was er cliënt? Was de inrichting overal hetzelfde? Gebeurde er meer dan baden? Kon je er ook eten? Luisterde men naar muziek? Waar lagen ze in de stad? Aan de hand van een reeks getuigenissen, afbeeldingen en allerhande bronnen wordt in dit boek een antwoord op

Het Brugs Ommeland/Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle heeft het boek uit Tafelen in een bad … en ietsje meer. Brugse stoven tijdens de late middeleeuwen, auteur Jean Luc Meulemeester.

Brugge heeft tijdens de latere middeleeuwen op verschillende terreinen een faam opgebouwd, zeker ook op het gebied van badstoven. Reizigers en handelaars hebben toen vaak daarover geschreven. Heel wat Vlaamse miniaturen tonen ons binnenzichten van dergelijke ruimten. Hier en daar vernemen we ook wat gegevens over dit onderwerp. Hoe werkten ze? Wie was er cliënt? Was de inrichting overal hetzelfde? Gebeurde er meer dan baden? Kon je er ook eten? Luisterde men naar muziek? Waar lagen ze in de stad? Aan de hand van een reeks getuigenissen, afbeeldingen en allerhande bronnen wordt in dit boek een antwoord op al die vragen geformuleerd. In het verleden werd her en der, in boeken en in artikels weleens over de Brugse badstoven geschreven. Nu worden deze gegevens voor het eerst samengebracht en aangevuld tot een honderd pagina’s tellende uitgave, verlucht met een resem kleurenillustraties. Het is ten andere het eerste Nederlandstalige boek dat over dit onderwerp wordt gepubliceerd.

Prijs: 20 euro – leden van het Brugs Ommeland 17 euro. Verzengingskosten 5 euro.

Het boek is te koop in ons lokaal De Zorge, in de boekhandel of te bestellen bij Ronny Vanaelst ronnyvanaelst@skynet.be

 

Uitgaven Brugs Ommeland

Enkele voorbeelden van onze uitgaven die nog te koop zijn.

Info: brugsommeland@skynet.be

Of ter plaatse elke derde zondag van  de maand van 10.00 tot 12.00 uur of elke donderdagnamiddag van 14.00 tot 17.30 uur in De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 Brugge Sint-Kruis.

Klik op de foto's om te vergroten

In de schaduw van een Poldertoren


 

In de schaduw van een poldertoren. Herinneringen aan het oude Varsenare. Uitgave 1980. Auteur André Franchoo verteld over het Varsenare uit zijn jeugd aangevuld met historische feiten. De illustraties in het boek zijn pentekeningen van Jozef Franck.

Prijs: 5 euro.

Hendrik en Gustaaf Pickery, Brugse beeldhouwers


 

De uitgave uit 1982 beschrijft het leven en werk van de beeldhouwers Hendrik en Gustaaf Pickery. De auteur is Karel Pickery, zoon van Gustaaf en kleinzoonvan Hendrik. De auteur heeft geprobeerd om zo volledig mogelijk een monografie op te stellen van hun werk en is daar ook in geslaagd. Dit werk is een must voor elke Brugse stadsgids.

Prijs: 10 euro.

Geschiedenis van de bijenteelt


Deze uitgave uit 1985 verteld de geschiedenis van de bijenteelt. Dit werk is een wereldprimeur in zijn genre, een handboek dat, met betrekking tot de bijenteelt, de meest markante historische ontwikkelingen weergeeft, zowel technologisch als geschiedkundig. De auteurs zijn:

Omer Goens (†), was een imker en heemkundige uit Brugge. Hij had een grote belangstelling voor het verzamelen van historisch materiaal, boeken en gravures in verband met bijen en bijenteelt.

Jozef Maes (†), was een ervaren technicus in de moderne bijenteelt, zijn veelzijdigheid en ondenememingsgeest boden de juiste aanvulling om samen met Omer Goens dit boek te realiseren.

Prijs: 18 euro.

 

Vlag voorop!


Deze uitgave van het Brugs Ommeland uit 2017 is een realisatie van de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis.

Vlag voorop! Vlaggen en hun verenigingen uit Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle.

Het lang verwachte ‘vlaggenboek’ is er eindelijk van gekomen. De vraag leefde sinds de gewaardeerde kermistentoonstelling over vlaggen in De Zorge en in de kerk, nu vier jaar geleden. Ondertussen kwam een tiental andere vlaggen boven water, waaronder het verloren gewaande honderdjarige vaandel van de Wildebaanbolders de Vredemannen.  De zoektocht van bijna tien jaar leverde in totaal 110 vlaggen op. Ze worden allemaal beschreven, aangevuld met informatie en foto’s over de 62 sociaal-culturele,  vaderlandslievende,  hobby- of sportgebonden en  devotionele verenigingen uit Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle die zij vertegenwoordigen.

Prijs: 22 euro.

Info en bestellen: ludo.vandamme@telenet.be

Uitgaven Brugs Ommeland nog te koop

De Reis van het Keyserlyck Compagnieschip "De Keyserinne"

Jan Rotsaert

3,00

De Ommeloper van parochie Sint-Andries 1694

 

5,00

Staten van Goed van de heerlijkheden Oostkamp, Rooden

Romain Dewulf

2,50

De Fiscus van Snellegem en de vroegste kerstening in het Westen van Brugge

Jozef Pennnck

3,75

De Sint-Salvatorskathedraal te Brugge

Jozef Penninck

5,00

Les Anciennes Maisons de Bruges (anastatische herdruk)

K.Verschelde

10,00

In de Schaduw van een Dorpstoren (Geschiedenis Varsenare)

André Franchoo

5,00

Hendrik en Gustaaf Pickery, Brugse Beeldhouwers

Karel Pickery

10,00

Grafschriften te Brugge, deel I, Sint-Jacobskerk

R.Dewulf,  W.Eeckman R.Demeulenaere

7,00

Fundaties, Begraafplaatsen en Grafschriften bij de Carmers te Brugge

Jan Rotsaert

5,00

De Karmelieten van de Thersiaanse hervorming te Brugge

Jan Rotsaert

2,

Schuttersgilden te Sint-Andries (Brugge)

Wilfried Moeyaert

10,00

Een Brugse Kerst met Karel De Wolf

Fernand Etienne

2,00

Van Melk tot Boter

Marcel De Jonghe Jozef Penninck

2,00

Varsenare en zijn rijk Verleden

André Franchoo

15,00

Geschiedenis van Bijenteelt

Omer Goens Jozef Maes

18,00

Architect Robert D.Chantrell en de Kathedraal van Brugge

Andries Van den Abeele C.Webster

5,00

De Brugse Beeldene Kunstenaars omstreeks de Eeuwwisseling deel II

R.De Laere

7,00

De Brugse Beeldende Kunstenaars omstreeks de Eeuwwisseling deel III

Robert De Laere

7,00

Stoeten, Processies en Feestelijkheden in Brugge en Ommeland

Ronny Vanaelst, Yvette Kemel, Ewald Vancoppenolle

5,00

Het Prieel Vanden Hoghelande

 

10,00

De Spycker te Sint-Kruis

Daniël De Clerck

2,50

Wateringhe van Den Brouck

Marcel Dhoore, Dries Weyts

5,00

En ieder had zijn eigen Lied

Yvette Kemel, Ewald Vancoppenolle

3,00

CD 25jaar Brugs Uurtje

Nico Blontrock, Ewald Vancoppenolle

10,00

Schutterskring Door Sneeuw en Vorst   3,00

Brouwerijen en café's in Sint-Andries

Robert De Laere

14,00

Het Blauw Kasteeldomein te Sint-Kruis

Rita Bossuyt

25,00

Sint-Kruis en de Brugs Paallanden

Marcel Dhoore, Charles Focke

7,00

Ommeloper van de heerlijkheid Sijsele in de parochie Sint-Kruis

Marcel Dhoore, Pol Declercq

6,00

Geschiedenis van het gemeentelijk onderwijs te Sint-Michiels

Roland Rodts

10,00

Vlag voorop! Vlaggen en hun vereniging uit Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle

Diverse auteurs

22,00

Tafelen in een bad … en ietsje meer. Brugse stoven tijdens de late middeleeuwen

Meulemeester Jean Luc

20,00