Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Statuten

Statuten en huishoudelijk regelment van de vzw Brugs Ommeland - Kon. Heemundige Kring Maurits Van Coppenolle. Klik op de link om te openen.

Statuten Brugs Ommeland vzw 2016.pdf - 240,73 Kb

Afsprakennota Brugs Ommeland vzw 2016.pdf - 297,94 Kb