👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Sint-Michiels -  Inventaris -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Inventaris Werkgoep

INVENTARIS WERKGROEP SINT – MICHIELS

Deze inventaris omvat alle zaken, documenten en voorwerpen in bezit van de werkgroep, eigendom van de Vzw Brugs Ommeland – Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle, onderbracht in kast F in het documentatiecentrum.

INVENTARIS

Zes dossierdozen, met documentatie over de gemeente St Michiels, gelicht uit het documentatiecentrum met nrs XCIII – XCII – XCIV/XCVI – XCIX – C – CI

Tijdschriften:

“Politietehuis” - nrs.

1970 – 2
1969 – 2, 3, 4, 5
1968 – 1, 2, 5
1967 – 1, 3, 6
1966 – 1, 2, 6
1965 – 1, 3, 4
1964 – 3
1962 – 4,5

Koninklijke politieverbroedering "Hoger op" Brugge

1999 – 3 tijdschriften
1998 – 1 tijdschrift
2006 – 1 tijdschrift

Kaarten en plattegronden - Doos I

Kaarten uit documentatiecentrum
K077 – Sint Michiels 1967
K071 – Sint Michiels (Ebes) 1967
Plan Popp (kopie) Sint Michiels
Kopie kaart Sint Michiels 1850
Wegenkaarten - Plattegronden.

Promotiemateriaal Boudewijnpark - Doos II

Postkaarten, vaantjes, toegang tickets …

2.

Kunst in het Boudewijnpark - Doos III

50 jaar kunstgalerij in het Boudewijnpark. Catalogus.

Brochures tentoonstellende kunstenaars in het Boudewijnpark. (Per kunstenaar)

Tijdschrift “Boudewijnpark” - Doos IV

1964 – 1, 2, 3
1965 – 5,6
1967 – 14
1968 – 17, 19
1969 – 21, 23, 24
1970 – 25, 26, 27, 28

Uitgave 10 jaar Boudewijnpark 1963 – 1973

De lastige Bruggeling maart 1979 kritische blik op het Boudewijnpark.

Tijdschrift “Brugge” - anders dan hierna.

1979: nr. 59 – 62
1980: nr. 63 – 66
1981: nr. 67 – 69
1982: nr. 70 – 73
1984: nr. 77

Tijdschrift  “Brugge” (volgend op Boudewijnpark) - Doos V

1973 – 1978 nrs. 36 tot 58
Ingebonden 1972 – 1976 nrs. 32 – 50

Sint Michiels in WOI en WOII. – Doos VI

Losse info.

Boeken - artikels

 • De kerkgeschiedenis te Snellegem – Marcel Desmedt 1982
 • Sint Michiels geschiedenis van de Brugse rand – L. Bonduel 1992
 • Operatie Ramrod 934 – Dr. Carlos Vlaemynck
 • "Wij zijn al bijeen" 50 jaar Koninklijke kamer van Retorika "De gezellen van de H. Michiel" 2007
 • Hoofdcamere vander Rhetorycken van den Heylichen Gheest – A. Van den Bussche.
 • Sint Michiels – Een educatieve wandeling – Herman Gevaert 1982
 • De fiscus Snellegem – J. Noterdaeme 1977
 • Het rederijkersgilde van het H. Kruis te Sint Michiels en te Brugge – A. Schouteet 1970
 • ’t Beertje 1973
 • Straatnamen van de gemeenten 1964
 • Geen woorden: Daden. 1970.
 • Brugs ommeland 2000/4 m.b.t. A. Setola
 • Brugs ommeland 2011/3 m.b.t. kasteel De Rode Poort.
 • Brugs ommeland m.b.t. de 12 burgemeesters van Sint Michiels.

3.

 • Kaft met losse artikels “De Hoeven” van Sint Michiels.
 • Kaft diverse artikels - inhoud:
 1. Beschrijving van Sint Michiels. Kan. Tanghe 1863
 2. De pest te Sint Michiels. 1634 uit Brugs Ommeland 1972/4
 3. Terugblik op het oude Sint Michiels.
 4. De Kalkoven en de Palinckpot te Sint Michiels ten Schreiboom. Brugs Ommeland 1966/1
 5. Kwestie van uyls schieten. Omroeper Weinebrugge 12/1965.
 6. Het gebeurde te Sint Michiels. Januari 1965 tot maart 1969.
 7. Het dorps- of gemeentehuis te Sint Michiels. Davidsfonds 01/1969.
 8. Petrus Naert. Borstelfabrikant en Daensist. 1855-1940. Uit Brugs Ommeland 1985.
 9. Grasduinen in het herbergleven te Sint Michiels. Brugs Ommeland 1998.
 10. Cloedse put en de battre d ’eau. Brugs ommeland 1974.
 11. Hydrografie van Sint Michiels.
 12. Twee transcripties betreffende gearresteerde boedels in Sint Michiels. 1578 en 1726.
 13. De fanfare “La Renaissance” te Sint Michiels.
 14. Ackerziecken te Sint Michiels 1537. Uit Biekorf 1991
 15. Stockvelde. Omroeper DF Sint Michiels 1968.
 16. Het kasteel van Tilleghem.
 17. Hinderlijke inrichtingen te Sint-Michiels.
 • Kaft–map: De straatnamen te Brugge. A. Schoutteet. Krantenknipsels.
 • Doos rouwprentjes (219)
 • Map overlijdensberichten.
 • Brochures “De oprichting van Groot Brugge” Deel 1 en 2.
 • Map verkiezingspropaganda 1970 + map V.U. 1984.
 • Welkomgids NCMV Sint Michiels.
 • Toelichting plan Popp. 1970. A. Van den Abeele.
 • Bruggeboek 1985.
 • Fragmenta. Maandschrift van de geschiedenis van steden en dorpen in Vlaanderen.      1° reeks. 2° en 3° jaargang.

2° reeks. 5° jaargang.

 • Alfabetische tafel op de parochieregisters van Sint Michiels. 1616 – 1797.
 • Davidsfonds Sint Michiels: De Omroeper 1952 nrs. 1 en 3. 1964 - 1970

Tinnen schoteltje: - Schuttersgilde St Sebastiaan. Hoofdman Georges Depovere.

 • Sint Michiels ons Zomervermaak 1930-1967.

Inventaris 01 december 2015

D. Heyns

Coordinator WGSM