👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Sint-Michiels -  Foto's Sint-Michiels -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Foto's Sint-Michiels

Foto's op de Beeldbank Brugge over Sint-Michiels. Klik op deze link.

Tentoonstelling 60 jaar Kamer van Retorika te Brugge – Chalet Sint-Michiels - 3 & 4 september 2016

In 2016 vierde de Kamer van Retorika uit Sint-Michiels, gesticht op 16 juni 1956, zijn zestigste verjaardag. Oorspronkelijk opgericht als “Kunst- en Ontspanningskring Retorika”, kreeg de nieuwe vereniging in 1960 de toestemming van de Souvereine Hoofdkamer de Fonteine in Gent, zich Rederijkerskamer te noemen, onder de benaming “De Gezellen van de Heilige Michiel”. De kamer stelde zich tot doel podiumkunsten als toneel, voordracht en zang, dichter bij de bevolking te brengen, waarbij ook beeldende kunst er zijn plaats vond.

De Werkgroep Erfgoed Sint-Michiels nam de een groot deel van de voorbereiding en de organisatie op zich.

Tentoonstelling 60 jaar Kamer van Retirika Sint-Michiels - ® Michel Van den Brande Tentoonstelling 60 jaar Kamer van Retirika Sint-Michiels - ® Michel Van den Brande Tentoonstelling 60 jaar Kamer van Retirika Sint-Michiels - ® Michel Van den Brande Tentoonstelling 60 jaar Kamer van Retirika Sint-Michiels - ® Michel Van den Brande

Voorstelling boek Geschiedenis van het Gemeentelijk onderwijs in Sint-Michiels

Boekvoorstelling Gemeenteschool Sint-Michiels - auteur Roland Rodts - ® Michel Van den Brande Boekvoorstelling Gemeenteschool Sint-Michiels - auteur Roland Rodts - ® Michel Van den Brande Boekvoorstelling Gemeenteschool Sint-Michiels - auteur Roland Rodts - ® Michel Van den Brande Boekvoorstelling Gemeenteschool Sint-Michiels - auteur Roland Rodts - ® Michel Van den Brande

8 september 2016 in de Gemeenteschool van Sint-Michiels. Voorstelling van het boek Geschiedeinis van het gemeentelijk onderwijs in Sint-Michiels. De auteur, Rolandt Rots is lid van de Werkgroep Erfgoed Sint-Michiels. Het boek werd uitgegeven door het Brugs Ommeland / Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle.