Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Samenwerking Bassisschool Mozaek

Heilig-Hart beeld Michel Poppe

 Soms maakt een heemkring het verschil

De afbraak van de schoolgebouwen in de Moerkerkse Steenweg 247 was wel de meest ingrijpende gebeurtenis in 2005 in het straatbeeld van Sint-Kruis. De school werd vervangen door een modern bankfiliaal van de KBC-bank en verzekeringen.
Op initiatief van de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis werden de glasramen met de wapenschilden van de familie Visart de Bocarmé, bisschop Henricus Lamiroy en de Brabantse leeuw werden zorgvuldig verwijderd en in de kelder van het lokaal De Zorge geplaatst. Deze glasramen zijn vervaardigd door de glazenier Joos Maréchal (Brugge 3 juni 1911-Eeklo 22 februari 1971). Ook het beeld van het Heilig Hart, werk van de beeldhouwer Michel Poppe, werd uit de voorgevel gehaald.
Intussen werden de glasramen ingekaderd en staan nu in het lokaal De Zorge. Onlangs werd ook een bestemming gevonden voor het Heilig Hartbeeld. De directie van de basisschool Mozaïek besloot om het beeld in de voorgevel van de school in de Pastorieweg te plaatsen. (yk)
Tekst uit Kroniek van Sint-Kruis 2005
Met de bouw van de jongensschool werd gestart op 1 september 1947. De inwijding gebeurde op 15 december 1948 door Mgr. Henricus Lamiroy. Het is dan ook niet te verwonderen dat de school de naam Sint-Henricusschool kreeg. In 1962 werd de school een filiaal van het Onze-Lieve-Vrouwcollege. Pastoor Raymond Calmeyn besliste in 1997 als voorzitter van het schoolbestuur Mariawende het gemengd onderwijs in te voeren. Mariawende en het Onze-Lieve-Vrouwcollege waren dan wel de laatste in Brugge om deze stap te zetten. Beide scholen fusioneerden en kregen een nieuwe naam Mozaïek. Dit was het begin van het einde, al vlug bleek dat twee gebouwen onderhouden veel te duur was. Er werd besloten om alle afdelingen voortaan gemengd in de schoolgebouwen in de Pastorieweg onder te brengen. Begin 2002 werden de gebouwen verkocht aan de KBC-bank. (yk)

Persbericht
Misschien herinneren jullie je wellicht nog het Heilig-Hartbeeld dat jarenlang in de gevel van het Onze-Lieve-Vrouwecollege afdeling D langs de Moerkerkse Steenweg hing, een vertrouwd beeld uit de jeugdjaren van menig Sint-Kruizenaar die er ooit school liep. Het beeld werd in 1948 gemaakt door de reeds overleden kunstenaar Michel Poppe. Toen OLVA besloot het gebouw langs de Moerkerkse Steenweg te verkopen, werd bij de sloop niet echt gedacht aan een bestemming voor het religieus kunstwerk. Gelukkig redde de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis het kunstwerk en gaf het een voorlopig onderkomen in de oude sacristie van de kerk.
Begin dit jaar kreeg Basisschool Mozaïek, het Heilig-Hartbeeld van de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis in schenking en dit in het kader van de warmterenovatie die reeds enkele jaren in Basisschool Mozaïek wordt doorgevoerd.
Onder de noemer “warmterenovatie” wordt via een aantal doordachte ingrepen de charme van een oud schoolgebouw, waarin Basisschool Mozaïek is gelegen en dat het wel en wee van de tijd heeft doorstaan, geaccentueerd. Passend kleurgebruik, groeninplanting, restauratie en herbestemmen van oud-schoolmeubilair, herintegreren van religieuze kunst als symbool van de katholieke identiteit van de school zijn hier voorbeelden van.
Het schoolbestuur besloot dan ook dit beeld te restaureren en het bijna verloren gegaan cultureel erfgoed te herwaarderen. In het schoolgebouw werd een passende plaats gezocht en gevonden. Voor de restauratie maakte de school een aanzienlijk financieel bedrag vrij.
Begin september 2010 zal dit gerestaureerde beeld van manshoogte op onze gevel van ons schoolgebouw in de Pastorieweg prijken. Om er een "warmterenovatie-effect" aan te geven plaatsen wij er 's avonds en 's morgens passende verlichting op...wat op zich weer een nieuwe dimensie aan de Pastorieweg zal geven.
Op zaterdag 18 september 2010 wordt om 11uur via een academische zitting, dit beeld officieel ingewijd. Het is ons alvast een hele eer om de nog enige levende zoon van de overleden kunstenaar te mogen verwelkomen. De zoon telt al de leeftijd van 95 jaar.
Op zondag 19 september zou het grote publiek tijdens Sint-Kruis kermis vanaf 14 uur de bescheiden tentoonstelling rond de kunstenaar Michel Poppe, opgezet door de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis, in de voorhal kunnen bezichtigen. (JD

Basisschool Mozaïek
folder_poppe_1.pdf Folder Heilig Hartbeeld Beeldhouwer Michel Poppe (1965 kB)