👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Sint-Andries -  Paul Kiroul -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Paul KiroulPaul Kiroul werd als Edward Peeters geboren te Berchem op 9 mei 1873. Hij volgde de Normaalschool te Antwerpen, waar hij meer dan eens in conflict kwam met zijn docenten.
Tijdens zijn militaire dienstplicht ontpopte hij zich als flamingant en rebelleerde hij tegen de taaltoestanden in het leger.

Op 8 november 1898 huwde hij met Maria Verstrynge. Zij vestigden zich te Oostende, waar hij onderwijzer werd. Hij manifesteerde zich als één van de grondleggers van de vergelijkende pedagogie als wetenschappelijke discipline. Bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog vluchtte hij naar Nederland , waar hij in Oostburg een "Belgische School" stichtte. Terug in Oostende richtte hij in 1920 het "Schoolblad voor Vlaanderen" op. Hieruit kwam in 1922 de "Opvoedkundige Vereniging" tot stand. In 1927 verhuisde hij om gezondheidsredenen naar het landelijke Sint-Andries.

Vanaf dan legde hij zich toe op het schrijven van jeugdboeken, in hoofdzaak sprookjes. Hij schreef er een hondervijftigtal en werkte voor diverse uitgeverijen, zoals Excelsior (Sprookjesbibliotheek) en het Davidsfonds. Hij schreef ook Vlaamsche Filmkens.

Paul Kiroul, alias Edward Peeters, schreef ook nog onder de pseudoniemen EDDJ, Frits van 't Hof, Frits van Hove, Victor Rax en Yours. Hij overleed te Sint-Andries op 8 oktober 1937. Zijn graf ligt nog steeds op het kerkhof van Sint-Andries.

Bibliografie_Edward_Peeters.pdf Bibliografie Edward Peeters aliasPaul Kiroul (197 kB)