👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Sint-Andries -  Ontstaan WESA -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Ontstaan WESA

Werkgroep Erfgoed Sint-Andries

De werkgroep Bewoningsgeschiedenis van Sint-Andries werd in 2003 boven de doopvont gehouden en is sinds de aanvang gehuisvest in de Cultuurbibliotheek van het Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30 te Sint-Andries. Deze werkgroep houdt zich bezig met de geschiedenis van Sint-Andries. Intussen werd de naam gewijzigd in Werkgroep Ergoed Sint-Andries. Stichtende leden waren: Ewald Vancoppenolle, Marijke Verschelde, Thérèse Cornille (†), Michel Van Halme, Robert De Laere, Jean-Pierre Demeyer, Roger Demarest (†), Renaat Dusauchoit (†), Pieter Leys (†) Norbert Vandamme en Jean-Pierre van Zuylen van Nyevelt. De groep werd versterkt met Mariette Jacobs, Ides Keukeleire, Hugo Vandekeere en Dirk Viane. Norbert Van Damme Mariette Jacobs en Marijke Verschelde namen ontslag. De werkgroep vergadert in de Cultuurbibliotheek of in De Zorge naargelang de projecten.

Sinds 2004 wordt een kroniek van Sint-Andries digitaal bijgehouden. Hierin worden de bijzonderste gebeurtenissen van elk jaar gebundeld en belicht. Vanuit het feestcomité van Sint-Andries verschijnt driemaandelijks de Kroniek van Sint-Andries, die in samenwerking met de heemkundige kring, via een digitale ontsluitingstool geïnventariseerd en ter beschikking gesteld wordt. Een tweede project betreft het fotograferen en inventariseren van de belangrijkste grafstenen van het kerkhof in Sint-Andries. Het dossier ‘hofbouw’ is in de maak.

Onder impuls van Renaat Dusauchoit kwam het eerste grote project in september 2006 tot stand. Er werd een tentoonstelling georganiseerd in het Tolhuis in Brugge, met medewerking van de provincie West-Vlaanderen. Er verscheen ook een begeleidende brochure. Thema was De Postgeschiedenis in Sint-Andries (1836-heden). Deze publicatie is nog steeds beschikbaar. In datzelfde jaar werd gestart met het project ‘herbergen en cafés in Sint-Andries’. Dit project is in een eindfase. Daarnaast wordt gewerkt aan de tentoonstelling Sint-Andries in Postkaarten, die plaatsvindt van 11 oktober t/m 19 oktober 2008. Dit project gebeurt in samenwerking met het Woon- en Zorgcentrum Regina Coeli, Leopold-III laan in Sint-Andries. Het dossier ‘volkse verhalen’, waarbij inwoners vertellen over verdwenen beroepen, volkse figuren of de oorlogsperiode is een nabij toekomstplan. De werkgroep blijft alert voor de veranderende infrastructuur, huizenbouw en bewoning van haar gemeente, wedijvert voor het behoud van waardevolle gebouwen en adviseert in verband met nieuw straatnamen. Elke verandering qua bouw wordt gefotografeerd.

Intussen heeft men een behoorlijke documentaire verzameling opgebouwd. De hoofdmoot van deze verzameling wordt ingenomen door het Fonds Roger Demarest. In 2003 schonk Roger Demarest, intussen gepensioneerd journalist bij het weekblad “Het Brugsch Handelsblad”, zijn volledig fotoarchief (1965-2003) aan de heemkundige kring; het beheer ervan werd toevertrouwd aan de werkgroep Sint-Andries. Dit fonds omvat duizenden fotonegatieven, foto’s, persartikels met betrekking tot Brugge, haar deelgemeenten en andere omliggende gemeenten, alsook brochures en tijdschriften. Het focust zich voornamelijk op de hoogtepunten van een feestend volk: geboorte, huwelijk, priester- of diakenwijding, jubilea, het verenigingsleven in al zijn aspecten. In samenwerking met de Erfgoedcel Brugge werd een selectie van 105 foto’s op www.beeldbankbrugge.be geplaatst.

In 2007 ontving de werkgroep een deelarchief van wijlen voormalig schepen Urbain Govaert. Deze schenking is  digitaal ontsloten. De verzameling rouwbrieven en bidprentjes met betrekking tot inwoners van Sint-Andries groeit aanzienlijk.[1]

 


[1] Tekst Ewald Vancoppenolle met medewerking van Marijke Verschelde.