👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Sint-Andries -  Naar de Vaantjes -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

2010 expo "Naar de Vaantjes"In 2010 was het honderd jaar geleden dat Maurits Van Coppenolle geboren werd (1910-1955). Om deze verjaardag in herinnering te brengen organiseerde onze werkgroep Bewoningsgeschiedenis van Sint-Andries een mooie tentoonstelling over bedevaartvaantjes, die hoofdzakelijk uit zijn verzameling komen. Wij mochten de tentoonstelling aanvullen met vaantjes uit de verzameling van Hans Geybels. Hierdoor kunnen wij ongeveer 70 % van alle West-Vlaamse vaantje tonen. Deze tentoonstelling was dan ook uniek.

 Een bedevaartvaantje is een afbeelding op papier of stof waarop een voorstelling van de verering van een heilige staat afgebeeld. Het kan allerlei vormen hebben, maar meestal is het driehoekig als een vlaggetje of een vaantje vastgemaakt aan een stokje. Het werd meegebracht als bewijs dat men op bedevaart was geweest. Het was ook een afweer- of behoedmiddel tegen ziekten en gevaar. Vandaar ook de naam “bedevaartvaantje”. Het werd op de hoed of klak gezet of zelfs aan een boerenkar opgehangen. Het hoefde geen bedevaart naar Compostella te zijn, ook lokale bedevaartsoorden in het Brugse trokken indertijd veel volk. Hier en daar overleven bedevaarten nog zelfs het derde millennium. Bij elke jaarlijkse bedevaart kreeg of kocht men een nieuw vaantje en het oude werd weggegooid; het was toch vuil, had in de stallingen of in de keuken gehangen. Zo bleven uiteraard weinig exemplaren over.

Ster der Zee Zevenkerken. Bedevaartvaantje ontworpen naar aanleiding van de tentoonstelling Naar de Vaantjes