👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Sint-Andries -  Eigen Heerd -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

de Sociale Bouwfirma Eigen Heerd

Eigen Heerd is Goud Weerd Sint- Andries

Sociale Bouwmaatschappij

8 augustus 1922 – 19 september 1996

Ewald Vancoppenolle

Werkgroep Erfgoed Sint-Andries -Brugs Ommeland Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle vzw. 2006

Verantwoording van de studie

Bij de opslorping, opgedrongen door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij heeft “Eigen Heerd is Goud Weerd” uit Sint-Andries gekozen om op te gaan in de sociale bouwmaat- schappij “Haard en Kouter” uit Sint-Kruis.  (1)

“Eigen Heerd is Goud Weerd”  is als sociale bouwmaatschappij opgericht in het kader van de nationale wetgeving inzake het bouwen en verhuren van sociale woningen. De erkenning door de Nationale Maatschappij voor Huisvesting gebeurde al voor het verschijnen van haar statuten in het Belgisch Staatsblad in 1922.

Op 19 maart 1991 wordt “Eigen Heerd is Goud Weerd” erkend onder nummer 335 (stichtingsnummer) door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (VHM) dit ten gevolge van de wetten op de Belgische gewestvorming.

In het kader van zijn opleiding tot stadsgids van Brugge heeft Ewald Vancoppenolle deze studie neergepend. Wij danken Raoul Lombaerts, eresecretaris van de gemeente Sint-Andries en van de stad Brugge voor de bereidwillige medewerking bij het opmaken van deze scriptie.  Alle documenten en verslagen werden door hem bereidwillig  ter inzage gegeven.

Met aanvullende gegevens en bijkomende informaties is dit nu uitgegeven door de Werkgroep “Bewoningsgeschiedenis van de deelgemeente Sint-Andries”. Deze werkgroep is een afdeling van de Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle.. 

Als erevoorzitter van de bouwmaatschappij “Eigen Heerd” en als bestuurder heb ik de bestaansjaren van “Eigen Heerd” meegemaakt en de opslorping door een andere bouwmaatschappij in 1996 was onvermijdelijk. Daarom is het voor de geschiedenis van Sint-Andries  het nuttig dat deze studie verschijnt.

Pieter Leys,

Ereburgemeester van Sint-Andries

Erevoorzitter van de bouwmaatschappij “Eigen Heerd is Goud Weerd”

Klik op de link om de studie te lezen

 

Bouwmaatschappij_Eigen_Heerd_Goud_Weerd.pdf Studie Ewald Vancoppenolle 2006 (498.75 kB)