👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Sint-Andries -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Werkgroep Erfgoed Sint-Andries 

Bekijk ook eens de interessante documentatie

Deze is gesticht in 2003. Zij bestuderen de geschiedenis van de vroegere gemeente Sint-Andries.

Dit kan zowel historische, volkskundige, genealogische of heemkundige aspecten bevatten. Ook heeft zij belangstelling voor de natuur en voor de verstedelijking van de gemeente. Iedereen die wil meewerken kan contact opnemen met één van de leden.

Er wordt ook gewerkt met kleinere groepen. Zo heeft onze projectgroep in 2006 een tentoonstelling gewijd aan de postgeschiedenis van Sint-Andries en een brochure hierover uitgegeven. Deze brochure is nog altijd te koop, € 6, verzending niet inbegrepen.
 

Een tweede project is het verzamelen van postkaarten over de gemeente. Momenteel hebben wij 124 postkaarten van Sint-Andries digitaal in bezit.