👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Onbekende Foto's -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Wie heeft informatie over deze foto's

Wie herkend deze uniformen?

Wie informatie heeft over één van deze foto's mail me

Klik op de foto's om te vergroten

Wie herkend deze straat?

Volgens Aagje Van wallegem stelt de foto de huizenrij op de ‘hoek’ van de Potterierei en de Duinenabdijstraat voor, nl. de nrs. 61/62 tot 68. De bebouwing is wel al danig veranderd en de huidige huizenrij is grotendeels herbouwd in neostijl. Met een beetje (snel) gepuzzel klopt het; de woningen op de foto vertoonden de perceelindeling die op het plan van Popp van 1865 wordt weergegeven.

Resultaat

De foto werd genomen in de tentoonstellingszaal van de Academie. Op de achtergrond zien we tal van werken van de leerlingen. Zittend van links naar rechts zien we Jozef Boels, leraar bouwkunde, Emile Rommelaere, leraar tekenen Antiek Kop en figuur, Etienne Timmery, leraar bouwkunde, Flori Van Acker, directeur en leraar tekenen en schilderen levend model en stilleven, Oscar De Breuck, leraar kunsttoepassing, J. Pee, leraar Duits uit de handelsafdeling, Gustaaf Pickery, leraar boetseren Antiek Figuur en levend model. Staand, eveneens van links naar rechts : Theo Devuyst, leraar sierkunst, Georges De Sloovere, leraar tekenen van maskers en loofwerk, Jaak Boels, leraar burgerlijke bouwkunde, Victor De Loose, leraar klas lijntekenen, Charles Poupaert, leraar bouwkunde en perspectief, Jef Van de Fackere, leraar tekenen en schilderen klas voor juffrouwen, Hugo Goethals, leraar rekenen en meetkunde, Flori Aerts, leraar tekenen naar geometrische vormen en Aug. Goossens, leraar boetseren naar loofwerk.

Met dank aan Jan Anseeuw, historisch medewerker Stadsarchief

1919

Noël Geinaert, hoofdarchivaris van het stadsarchief merkte op dat de tekst op zijkant van de foto een chronogram is waaruit we kunnen afleiden dat de foto genomen is in 1919.

Chronogram
Om de jaartalwaarde van een chronogram te berekenen, moet je alle letters die een Romeins cijfer zijn — dus een getalwaarde hebben —, bij elkaar optellen. Meer bepaald: M = 1000, D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V (of U) = 5 en I (of J) = 1. Wat U en J betreft: in teksten uit de Romeinse tijd werden die sowieso altijd als V respectievelijk I geschreven en moest men uit het woordbeeld opmaken hoe ze uitgesproken moesten worden. In latere teksten wordt deze oude schrijfwijze vaak overgenomen, maar er zijn ook tal van voorbeelden waar men U en J schrijft. Bij uitbreiding krijgen ook letters die niet in het Romeinse alfabet voorkwamen een getalwaarde, bijvoorbeeld als ze deel uitmaken van een naam of als het chronogram in een andere taal dan het Latijn is: W (dubbele V) = 10, Y (= IJ) = 2)