Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

November 2019Brugs Uurtje

Het Oud Handbogenhof Baliestraat 6 te Brugge

Zondag 10 november om 11.00 uur.

Moderator:   Nico Blontrock.

De praatgast is deze keer Georges Dermul. Het wordt een uitzonderlijk Brugs Uurtje want de rode draad is voor één keer niet hét leven, de carrière en dergelijke van mijn gast, maar een boek. Georges schreef een boek over zijn familie, een verhaal dat zich grotendeels afspeelde in Brugge. En op de Sint-Annawijk. Je komt er meer te weten over touwleurders, de Rodestraat en omgeving, het muzikale verleden van enkele muziekkorpsen in Brugge, de mobilisatie, waarom je destijds met 5 welgeteld één keer per week in een “bassin” moest, het Wit Zand aan de Pathoekeweg en hoe pastoors...ooit sexuele voorlichting gaven in Brugse schoolklassen. Wordt boeiend! Tot de 10-de? En er vroeg bij zijn, want vol is vol en dan gaan de deuren dicht!

Organisatie werkgroep Brugs Dialect.

Leden gratis, niet-leden € 3.

Het documentatiecentrum is open op donderdag 7, 14, 21 en  28 november van 14.00 tot 17.30 uur.

Ons centrum bevat heel wat documentatie over diverse heem- en geschiedkundige onderwerpen. In het fotoarchief zitten meer dan 3000 foto’s over Brugge, de randgemeenten en diverse andere gemeenten in de omtrek. Daarnaast bezit het centrum 120 verschillende tijdschriften uitgegeven door West-Vlaamse geschied-, heem- en volkskundige verenigingen en een bibliotheek met heel wat interessante en unieke werken. Een deel van de tijdschriften is op inhoud ontsloten en staat op Internet zodat u uw bezoek kunt voorbereiden. Ook een aantal van onze collecties zijn ontsloten op inhoud en staan op onze website.

 Daarnaast staan we ter we beschikking om allerlei heem-of geschiedkundige vragen te beantwoorden of om u op weg te helpen bij u opzoekingen. Ook voor het lezen van oude documenten kan u bij ons terecht.
 
Inventarissen klik hier

Op zondag 17 november van 10.00 uur tot 12.00 uur is ons lokaal open voor een babbel en een drankje.

Causerie op zondag.

Causerie Stamboom voor dummy's


Eddy Dubruqué secretaris van Familiekunde Vlaanderen regio Brugge komt op zondag 17 november vertellen hoe je aan een stamboom begint. Dit vindt plaats in ons lokaal De Zorge en start om 10.15 uur.

Gratis

Wie zijn of haar stamboom wil opmaken zit ongetwijfeld met een aantal vragen: hoe en waar beginnen? Wat kan ik vinden en waar? Hoe ver kan ik terug in de tijd? Wie kan mij helpen? In feite is het niet moeilijk, maar alleen een kwestie van weten waar je moet zoeken en hoe je je gegevens ordent. Bovendien is stamboomonderzoek zeker geen dure hobby waarbij je je van archief naar archief moet verplaatsen of moet betalen voor opzoekingen. Integendeel, heel veel archieven kan je gewoon thuis gratis raadplegen via internet.

Een samenwerking met Familiekunde Vlaanderen regio Brugge

Voordracht 750 jaar Lieve. Het Gentse kanaal vanuit Damme bekeken

Caroline Terryn vertelt de merkwaardige geschiedenis van de Lieve aan de hand van vele kaarten en afbeeldingen. Zo krijgt de toehoorder of lezer een helder beeld van dit middeleeuws kanaal. Dit vindt paats in het CM-lokaal Sint-Michiels Kon. Astridlaan 2 8200 Brugge en start om 20.00 uur.

Leden betalen 2 euro - niet-leden 5 euro.

Caroline Terryn is licentiaat Geschiedenis (UGent 1986) en kandidaat kunstgeschiedenis (UGent 1988). Van 1989 tot 1996 was ze wetenschappelijk medewerker aan de musea van Antwerpen. Sinds 2018 is ze voorzitter van Sint-Guthago, de geschied- en heemkundige Kring van de Zwinstreek.

In de 13de eeuw wordt de kustvaart belangrijker en delft Gent een kanaal naar Damme, waar de goederen van de zeeschepen overgeladen worden op smalle trekschuiten. De Lieve is het eerste Europese kanaal dat een waterscheiding overschrijdt. Bij de afdaling naar de 2 m lagergelegen polders houden over 5 km een reeks van 6 keersluizen met één hefdeur, de zgn. rabotten, het water op tot een bevaarbaar peil. Gent investeert in de Lieve zolang ze nuttig is voor de kust- en regionale handel. Vanaf 1623 neemt de Brugse Vaart die rol over en verwaarloost Gent haar Lieve. Nu wordt de Lieve weerom gekoesterd in Oost-Vlaanderen, waar alle Lieverelicten zijn beschermd. West-Vlaanderen telt m.b.t. de Lieve amper 2 beschermde monumenten. Er is nochtans veel meer van bewaard. Enkel in Damme zijn de Lievebermen nog intact. Voor haar kanaaltje van 5 m breed kocht Gent in het Brugse Vrije een strook op van 77 m breed. Die was nodig omdat de Lieve moest aansluiten op de zeedijken. Dijken die bestand waren tegen stormvloed moesten hoog zijn en daarom ook breed. In Moerkerke en Damme zijn de Lievebermpercelen vanuit de lucht te zien; de dijken zijn te herkennen op microreliëfkaarten. Het jaagpad langs de Lieve is bewaard want vastgelegd als Buurtweg en kan juridisch gezien weerom opengesteld worden als trage weg. Het Lievekanaal zelf is veelal dichtgegroeid, maar in natte winters stroomt ze plaatselijk vol en op een deel van het tracé staat er altijd water in. Naast lijnrelicten zijn er ook puntrelicten: het Lievesas,  de kazemat van de Lieve en punten die herinneren aan een sifon onder of een brug over de Lieve. De lezing is doorspekt met veel beeldmateriaal en bekijkt de Lieve vanuit Damme met aandacht voor de keerzijde van de medaille: de brede snee waar de Gentse Leie het Brugse Vrije doorkruiste.

CM-lokaal Kon. Astridlaan 2 8200 Brugge