Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

November 2018


Brugs Uurtje

Het Oud Handbogenhof Baliestraat 6 te Brugge

Zondag 11 november 2017 om 11.00 uur.

Moderator:   Nico Blontrock.

Organisatie werkgroep Brugs Dialect: Freddy Clevers, Frank De Velder, Leo de Vlam, Eric Gallet, Eddy Pollet, Ronny Vanaelst, Monique Vandenabeele en Ewald Vancoppenolle.

Leden gratis, niet-leden € 3.


Op zondag 19 november van 10.00 uur tot 12.00 uur is ons lokaal open voor een babbel en een drankje.

Het documentatiecentrum is open op donderdag 8, 15, 22 en  29 november van 14.00 tot 17.30 uur.
Niet op donderdag 1 november Allerheiligen.

Ons centrum bevat heel wat documentatie over diverse heem- en geschiedkundige onderwerpen. In het fotoarchief zitten meer dan 3000 foto’s over Brugge, de randgemeenten en diverse andere gemeenten in de omtrek. Daarnaast bezit het centrum 120 verschillende tijdschriften uitgegeven door West-Vlaamse geschied-, heem- en volkskundige verenigingen en een bibliotheek met heel wat interessante en unieke werken. Een deel van de tijdschriften is op inhoud ontsloten en staat op Internet zodat u uw bezoek kunt voorbereiden. Ook een aantal van onze collecties zijn ontsloten op inhoud en staan op onze website.

 Daarnaast staan we ter we beschikking om allerlei heem-of geschiedkundige vragen te beantwoorden of om u op weg te helpen bij u opzoekingen. Ook voor het lezen van oude documenten kan u bij ons terecht.
 
Inventarissen klik hier

Waardevolle graven als funerair erfgoed

Voordracht: maandag 26 november om 20.00 uur in het CM-gebouw Moerkerkse Steenweg 118 Brugge Sint-Kruis

Ons funerair erfgoed bestaat voornamelijk uit graven (ook graftekens genoemd) en gedenk- of memorieplaten die men wil bewaren voor de toekomst. De redenen daartoe kunnen van velerlei aard zijn zoals: historisch (voor personaliteiten …), kunsthistorisch (voor de verschillende grafstijlen en materialen), socio-cultureel (voor volksfiguren bijvoorbeeld), en zelfs landschappelijk, wanneer bijvoorbeeld graven behoren tot het typisch dorpsgezicht.

Mede vanuit het besef dat de tijd van de grootse dure grafmonumenten definitief voorbij is, zijn de belangstelling en de zorg voor wat nu nog rest van die vroegere funeraire realisaties, de laatste decennia sterk toegenomen. Zo besteedt het Brugse stadsbestuur jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan de restauratie van waardevolle graven op haar grondgebied.


Als lid van de Stedelijke Grafcommissie is Johan Duyck actief betrokken bij de opstelling en de uitvoering van de restauratiedossiers. In deze spreekbeurt laat hij, via woord en beeld, het publiek kennis nemen, niet alleen van een aantal recente restauraties, maar ook van waardevolle graven op enkele verder gelegen begraafplaatsen in o.a. Gent, Brussel en Antwerpen.


En het gaat natuurlijk niet enkel over graven: ook de vele geschiedenissen van “hun bewoners” zijn het aanhoren en onthouden waard!