Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

November 2017

Het documentatiecentrum is open op donderdag 2, 9, 16, 23 en 30 november van 14.00 tot 17.30 uur.

Ons centrum bevat heel wat documentatie over diverse heem- en geschiedkundige onderwerpen. In het fotoarchief zitten meer dan 3000 foto’s over Brugge, de randgemeenten en diverse andere gemeenten in de omtrek. Daarnaast bezit het centrum 120 verschillende tijdschriften uitgegeven door West-Vlaamse geschied-, heem- en volkskundige verenigingen en een bibliotheek met heel wat interessante en unieke werken. Een deel van de tijdschriften is op inhoud ontsloten en staat op Internet zodat u uw bezoek kunt voorbereiden. Ook een aantal van onze collecties zijn ontsloten op inhoud en staan op onze website.

 Daarnaast staan we ter we beschikking om allerlei heem-of geschiedkundige vragen te beantwoorden of om u op weg te helpen bij u opzoekingen. Ook voor het lezen van oude documenten kan u bij ons terecht.
 
Inventarissen klik hier

Brugs Uurtje

Het Oud Handbogenhof Baliestraat 6 te Brugge

Zondag 12 november 2017 om 11.00 uur.

Moderator:   Nico Blontrock.

Organisatie werkgroep Brugs Dialect: Freddy Clevers, Frank De Velder, Leo de Vlam, Eric Gallet, Eddy Pollet, Ronny Vanaelst, Monique Vandenabeele en Ewald Vancoppenolle.

Leden gratis, niet-leden € 3.


Op zondag 19 november van 10.00 uur tot 12.00 uur is ons lokaal open voor een babbel en een drankje.

Voordracht Onder de polderklei

Op maandag 27 november om 20.00 uur komt arheologe Bieke Hillewaert spreken over de recentste archelogische vondsten in de kustvlakte. Dit vindt plaats in het CM-gebuw Moerkerkse Steenweg 118 8310 Brugge.

De kustvlakte kent een complexe ontstaansgeschiedenis. Het landschap dat men er vandaag aantreft, is het resultaat van een evolutie van meer dan 10 000 jaar die begon na de laatste ijstijd. In dit landschap is de mens aanwezig. Tot voor kort ging men er van uit dat de complexe sedimentatie- en erosieprocessen die kenmerkend zijn voor de opbouw van de kustvlakte alle oudere bewoningssporen hadden uitgewist. Niets is minder waar. Recent grootschalig onderzoek – met een aangepaste onderzoeksstrategie – brengt sporen aan het licht die teruggaan tot de prehistorie. Daarnaast wordt ook onze kennis in verband met de Romeinse tijd en de volle middeleeuwen (10de -12de eeuw) in het gebied ruimschoots aangevuld. Kortom, enkele nieuwe bladzijden in de geschiedenis van de oostelijke kustvlakte!’

 

Proefsleuf graven in de kustpolder. Foto: Raakvlak.