Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Boek Kunst in de Kerk

Om het parochieblad te helpen aan vulling in deze luwe coronatijd verzorgde Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis (WHSK) een reeks over kunst in de drie kerken van Sint-Kruis. De waardering van de lezers was groot en vroeg om een boek. De auteurs, Eric Colenbier en Johan Duyck van de WHSK, reageerden opnieuw positief op de vraag van de pastoor. In de bespreking van meer dan dertig kunstwerken uit het Ancien Régime, de neogotiek en de hedendaagse tijd eeuw letten de auteurs werkelijk op alle details. Daardoor doen ze bv. Jean Baptiste Bethune en François De Vriendt, die een onvoorstelbare rijkdom van symboliek en betekenissen in hun werken staken, echt eer aan.  

Wie interesse heeft in iconografie zal in de diepgaande analyses zeker zijn gading vinden, ook al ben je niet van Sint-Kruis of niet kerkelijk. Zelf gelijkenissen en linken ontdekken met andere kunstwerken blijft nu eenmaal boeiend. Dat kunnen doorgeven evenzeer.

Het boek belicht realisaties van Michel Abeloos, Arte/Grossé, Jean Baptiste Bethune, atelier Willem Benson, Leopold Blanchaert, Pieter Boudens, atelier Pieter Coecke van Aelst, Matthijs Devisch, François Devriendt, Karel Dupon, Eugen Keller, Hendrik Pickery, Fritz Roderburg, Jan Rossey, en onbekende 16de eeuwse kunstenaars. Ook de polychrome beschilderingen door  de bedrijven Declercq (Watou) en Hernou (Sint-Kruis) worden naar hun waarde geschat. De rode draad van het boek is het liturgisch jaar: bij elk kerkelijk moment een grondige bespreking van minstens één oud of hedendaags kunstwerk dat erbij past. De foto’s zijn voldoende groot zodat bv. glasramen en retabeldetails echt tot hun recht komen.  

Wie een exemplaar wil reserveren kan dat via eric.colenbier@gmail.com (= WHSK) of kerkenlien@gmail.com (= parochie) én door storting van 20 euro op het nummer BE95 7512 0976 4358 van Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis. De opbrengst gaat naar het onderhoud en de verdere ontsluiting van de kunstwerken door esthetisch verantwoorde uitlegbordjes. Vanaf 15 september ook te koop in de Brugse Boekhandel, Dijver 2 in Brugge.