Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Boek Kruisrelieken

 HERDRUK

KRUISRELIEKEN IN DORDRECHT, MIDDELBURG EN HET BRUGSE (1420-2020)

128 kleurenpagina’s A4, w.o. tal van unieke foto’s     

18 euro

Een uitgave van Brugs Ommeland Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle vzw

Het boek (tweede druk) is voor 18 euro te koop in de boekenshop van Adornes Domein (Jeruzalemkerk) en bij De Brugse Boekhandel (Dijver). Je kunt die ook bestellen bij Brugs Ommeland zelf door 18 euro te storten via het nummer BE56 0013 3727 0288 van vzw Brugs Ommeland met vermelding ‘Kruisrelieken’ ofwel bij de auteur: eric.colenbier@gmail.com of 050/36 45 29

Inhoud:

Op diverse plaatsen worden fragmentjes heilig hout bewaard die Claes Scouteten meebracht uit het Midden Oosten. Ze waren volgens hem afkomstig van het kruis waaraan Jezus stierf.  Hij schonk in 1429 een stuk aan zijn geboortestad Dordrecht. De Brugse zakenman Wouter Utenhove, de tweede man van Scoutetens weduwe, schonk andere stukjes aan de O.-L.-Vrouwekerk (1473) en aan de kerk van Sint-Kruis (circa 1476) en ook aan enkele Bourgondische notabelen: Pieter Bladelin voor zijn kerk in Middelburg (1458), de familie Adornes voor hun Jeruzalemkapel (circa 1482) en in 1482 wellicht ook aan Thomas Perrot voor de Gistelse abdij Sint-Godelieve. 

De publicatie bundelt wat voordien her en der verscheen in één vlot verhaal en vult aan met nieuw onderzoek. De vertelling start circa 1420 in de Bourgondische tijd en eindigt met de vernieuwde verering in Dordrecht sinds 2013. Hoe ging men vroeger na of de relieken ‘echt’ waren? Welke betekenis kregen de kruisrelieken t.o.v. andere relieken in de O.-L.-Vrouwekerk? Waar werden ze verstopt en keerden wel de authentieke stukken terug? Waarom slaagde Middelburg er noch in de 17de , noch in de 19de eeuw in om hun vermiste reliek terug te krijgen? Vanwaar het gaatje in de Sint-Kruise reliek? Wat valt te zien in het stripverhaal op de tien schilderijen in de Kruiskapel van de O.-L.-Vrouwekerk (voor het eerst alle tien samen in kleur gepubliceerd!)? Welke rol speelde Gezelle in het onderzoek? Hoe komt het dat het Heilig Hout in Dordrecht na 500 jaar vermissing opnieuw een ommegang heeft? De publicatie eindigt met de vraag wat nu de waarheid van die kruisrelieken is.

Wie graag gidst en vertelt, interesse heeft in lokale religieuze geschiedenis of in wat te zien valt op een schilderij zal zijn gading vinden. Omwille van het zowel Vlaamse als Hollandse publiek krijgt het verhaal een ruimere historische situering, o.a. door de vele illustraties en verklarende voetnoten. Het boek is zo opgesteld dat elk verhaal over een bepaalde reliek ook op zich kan worden gelezen.