👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Recentste uitgaven -  Boek Kruisrelieken -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Boek Kruisrelieken

KRUISRELIEKEN IN DORDRECHT, MIDDELBURG EN HET BRUGSE (1420-2020) (TWEEDE DRUK) 20 euro

128 kleurenpagina’s A4, w.o. tal van unieke foto’s , 

Op diverse plaatsen worden fragmentjes heilig hout bewaard die Claes Scouteten circa 1380 meebracht uit het Midden Oosten. Ze waren volgens hem afkomstig van het kruis waaraan Jezus stierf. Hij schonk in 1429 een stuk aan zijn geboortestad Dordrecht.

Na zijn dood hertrouwde zijn weduwe met de Brugse zakenman Wouter Utenhove en bleven de stukjes hout onaangeroerd. Pas laat, en op uitdrukkelijke vraag van Pieter Bladelin zelf, schonken zij in 1458 een partikel aan de gloednieuwe kerk van Middelburg. Dit was het jaar na de miraculeuze redding van het hout van Dordrecht na de stadsbrand. Twee decennia later schonk Utenhove ook stukjes aan de O.-L.-Vrouwekerk van Brugge (1473), de kerk van Sint-Kruis (circa 1474) en aan enkele Bourgondische notabelen: de familie Adornes voor hun Jeruzalemkapel (circa 1482) en in 1482 wellicht ook aan Thomas Perrot voor de Gistelse Sint-Godelieveabdij

De publicatie bundelt wat voordien her en der verscheen in één vlot verhaal en vult aan met nieuw onderzoek. De vertelling start circa 1420 in de Bourgondische tijd en eindigt met de vernieuwde verering in Dordrecht sinds 2013. Wat valt te zien in het stripverhaal op de tien schilderijen in de Kruiskapel van de O.-L.-Vrouwekerk (voor het eerst alle tien samen in kleur gepubliceerd!)? Welke rol speelde Gezelle in het onderzoek? Hoe ging men vroeger na of de relieken ‘echt’ waren? Welke betekenis kregen de kruisrelieken t.o.v. andere relieken in de O.-L.-Vrouwekerk? Waar werden ze verstopt tijdens de godsdienstoorlogen en de Franse tijd? Keerden wel de authentieke stukken terug? Waarom slaagde Middelburg er noch in de 17de , noch in de 19de eeuw in om hun vermiste reliek terug te krijgen? Vanwaar het gaatje in de Sint-Kruise reliek?  Hoe komt het dat het Heilig Hout in Dordrecht na 500 jaar vermissing opnieuw een ommegang heeft?

De publicatie eindigt met de vraag wat nu de waarheid van die kruisrelieken is.

Wie graag gidst en vertelt, interesse heeft in lokale religieuze geschiedenis of in wat te zien valt op een schilderij zal zijn gading vinden. Omwille van het zowel Vlaamse als Hollandse publiek krijgt het verhaal een ruimere historische situering, o.a. door de vele illustraties en verklarende voetnoten. Het boek is zo opgesteld dat elk verhaal over een bepaald reliekstuje ook op zich kan worden gelezen: dat van Dordrecht,  Middelburg, O.-L.-Vrouwekerk, Jeruzalemkapel, Sint-Kruis, Gistel en Hekelgem..