Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

 

"KAPELLEN VERTELLEN ... "

- geschiedenis en iconografie van de Assebroekse Mariakapellen -

De werkgroep ‘Maria 2020’ van de Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek zag haar feestkalender naar aanleiding van ‘300 jaar miraculeus Mariabeeld’ in Ver-Assebroek de mist ingaan.

Ontgoocheld, zeker; ontmoedigd nee! We zijn blijven inzetten op initiatieven die zonder publieke samenkomst kunnen: zag je al de infozuil met filmpje in de Onze-Lieve-Vrouwekerk Ver-Assebroek? Heb je al opgemerkt dat we de verkoopsstand in de kerk hebben opgefrist, er een nieuw logo is, opnieuw een klein beeldje van OLV te koop is en dat er een mooie jubileumkaars is in een geschenkdoosje? De Mariakapellen op openbaar domein kregen waar nodig een flinke opknapbeurt, met medewerking van de Stad Brugge en inzet van vrijwilligers.

Lang verwacht - en ook daaraan is hard gewerkt - is de uitgave van het boekje ‘Kapellen Vertellen ...’.

Niet alleen de kapellen van de ommegang rond de kerk van Ver-Assebroek worden erin beschreven, maar álle Mariakapellen op het grondgebied van Assebroek, inclusief enkele ondertussen verdwenen oorlogskapelletjes. De samenstelling was in handen van Willy De Four, die die behalve de geschiedenis van elke kapel ook uitvoerig ingaat op de iconografie van de Mariabeelden. Johan Gabriëls zorgde voor recente foto's. Het is een kleurrijke uitgave geworden die dank zij het handige formaat makkelijk kan meegenomen worden op wandel- of fietstocht van kapel naar kapel.

De praktische gegevens en de wijze van bestellen vindt u in de folder.
Het boek is beschikbaar vanaf 22 augustus.

Info: 050 35 89 34 - secretariaat@sinttrudo.net