👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Maurits Van Coppenolle -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Onze naam

De heemkundige kring dankt zijn naam aan de volkskundige Maurits Van Coppenolle (1910-1955). Hij was een van de bezielers van de Brugse volkskunde. Hij  was beambte bij de provincie West-Vlaanderen, maar onder impuls van E.H. M. English had hij al zeer vroeg belangstelling voor heemkunde en volkskunde. In 1932 verschenen zijn eerste bijdragen in het weekblad Het Belfort en in Toerisme, het tijdschrift van de Vlaamse Toeristenbond. Hij was actief in het Verbond voor Heemkunde, waarvan hij in 1947 secretaris werd. Hij was medewerker in het Volkskundig Museum in Brugge. Zijn belangrijkste publicaties zijn: Onze Lieve Vrouw van ’t Boompje, Westvlaamsche Bedevaartvaantjes en Uitvaartgebruiken in West-Vlaanderen, een heemkundige studie op basis van de enquêtemethode. Al kort na zijn overlijden in 1955 werd een huldecomité opgericht en op 6 september 1958 werd, op initiatief van vele vrienden en na enkele voorbereidende vergaderingen op de voutekamer van de toenmalige landelijke herberg De Lange Munt in Sint-Andries, de heemkundige kring opgericht.

Monument aan de ingang van de kapel van het Boompje in Sint-Andries