👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Links -  Heemkunde -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Heemkunde

Links van verenigen die aan heemkunde doen of heemkundige verenigingen ondersteunen.

Klik op de titel om de site te openen.

Arsbroek
Arsbroek, heemkundige kring Hervé Stalpaert is actief in de gemeeente Assebroek. De stichting van de heemkundige kring dateert van 1983 en gebeurde onder impuls van enkele mensen met een meer dan gewone belangstelling voor de geschiedenis, heemkunde, devotie, folklore, monumenten en de flinke brok natuur van deze gemeente.

De heemkring beheert het museum Turkeyenhof Zegelaan 42 in Bredene. En heeft een uitgebreid documentatiecentrum en bibliotheek. Werkgebied Bredene en omgeving.
 
Histories is het aanspreekpunt voor iedereen met een passie en interesse voor genealogie, lokaal erfgoed/heemkunde en cultuur van alledag. Histories vormt het vervolg op de werking van Heemkunde Vlaanderen, Familiekunde Vlaanderen en LECA en is erkend om de noden van erfgoedvrijwilligers op te vangen.
 
Deze kring onderzoekt en richt activiteiten in over de gemeente Oostkamp.
 
Mens en dier op papier, kortweg Mendop, is een nieuwe erfgoedvereniging. Deze vereniging wil zich als onafhankelijk archief over de rijke geschiedenis en culturele dieren erfgoed ontfermen en waar mogelijk derden met raad en advies bijstaan.
 
Het heemkundig museum De Groene Tente te Dudzele reconstrueert aan de hand van belangrijke elementen de geschiedenis van de gemeente, de parochie en de scholen. Ook het ontspanningsleven, maatschappijen en gilden, foto's, kentekens en documenten.
 
Zwinstreek
Deze website biedt uitgebreide informatie over natuur, landschap en erfgoed in de Zwinstreek: een eerste kennismaking met de streek, zoeken naar meer informatie over een gebouw of landschapselement, een reeks historische gebeurtenissen uitpluizen.

Geschied- en Heemkundige Kring Sint-Guthago
De doelstelling van onze vereniging is het bestuderen en beter leren kennen van het cultureel en historisch erfgoed van de Zwinstreek en deze kennis te verspreiden door middel van voordrachten, heemkundige wandelingen en het uitgeven van twee tijdschriften.