👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Links -  Geschiedenis -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Geschiedenis

Links naar geschiedkundige sites

Klik op de titel om de site te openen.

Brugse Kerken: Sint-Donaas
Eind 18de eeuw werd in Brugge de Sint-Donaaskerk afgebroken, aan de huidige noordzijde van de Burg. Ze speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Brugge: hier werd bijvoorbeeld graaf Karel de Goede in 1127 vermoord en lag Jan van Eyck (+1441) begraven. Deze inventaris van de grafschriften en blazoenen in het kerkinterieur en de bijbehorende geschiedenis van de kerk is een unieke historische bron. Samensteller van de twee 18de-eeuwse volumes is Pierre de Molo, die kanunnik was van Sint-Donaas

Montanus
Het Brugs Medisch genootschap wil een actieve bijdrage leveren aan de studie van de geschiedenis van de geneeskunde.
 
Raakvlak
Raakvlak, de Intergemeentelijke Dienst voor Archeologie in Brugge en Ommeland heeft als werkgebied Brugge, Jabbeke, Knokke-Heist, Zedelgem, Beernem en Torhout.
 
VIOE
Het Vlaams instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) is de wetenschappelijke instelling, binnen het beleidsdomein RWO van de Vlaamse Overheid, die ons onroerend erfgoed onderzoekt en inventariseert en de resultaten daarvan ontsluit.
 
e-thesis
Licentiaatverhandelingen en masterthesses on-line. Heel wat studenten werken een paar jaar aan een verhandeling of theses maar worden slecht door weinig mensen gelezen. Door deze on-line te plaatsen zijn ze bereikbaar voor een grote groep geïteresseerden.
 
Deense registers en de Brugse scheepsvaart
Van 1426 tot 1857 was er een tolheffing voor schepen die de doorsteek maakten aan de Sont, de best bevaarbare strook tussen de Noordzee en de Oostzee. Van ieder schip werd nauwgezet genoteerd wie de kapitein was, waar hij woorde en naar waar hij vaarde. Een aantal van deze regiser zijn gedigitaliseerd.
 
Notre Dame Rose
Hospitaalmuseum in Lessines. Hoe werd een patiënt beandeld in de Middeleeuwen? Ales over geneeskrachtige kruiden.En in de keuken, verschillende diëten voor de patienten door de eeuwen heen. Vanaf wanneer de volksgezondheid uitgegroeid tot een belangrijke vraagstuk? U kunt dit ontdekken binnen een plaats van uitzonderlijke erfgoed, het Hôpital Notre-Dame-rose. Er is ook een uitzonderlijk archief bewaard.
 

Hooghuys Organ Pages
Geschiedenis van Hooghuysorgels