👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Links -  Erfgoed -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Erfgoed

Erfgoedcel Brugge

Erfgoedcel Brugge is een aanknopingspunt voor alle organisaties die aan de slag gaan met het roerend en immaterieel erfgoed van Brugge. Men helpt je op weg met raad en daad, en bieden ook beleidsmatige en communicatieve ondersteuning. Daarnaast brengt men mensen in contact die dezelfde erfgoedpassie delen.

Faro

Vlaams Steunpunt voor cultureel erfgoed vzw werd opgericht op 1 januari 2008. Het is de fusie en de opvolger van Culturele Biografie Vlaanderen en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur. Het steunpunt is gevestigd in Brussel. De bij het publiek bekendste activiteit van FARO is de coördinatie van de jaarlijkse Erfgoeddag. De organisatie biedt inhoudelijk strategische en praktische steun aan de cultureel-erfgoedsector.

Herita

Herita vzw is een netwerkvereniging, die iedereen met een hart voor waardevolle gebouwen, landschappen en archeologische sites samenbrengt en ondersteunt. Erfgoed beleven is dé sleutel tot engagement voor erfgoed. Daarom ijvert Herita voor meer openstelling van monumenten. Want wij willen van élke dag Open Monumentendag maken.