👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Links -  Documenten -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Documenten & collecties

Klik op de titel om de site te openen.

Abraham
Een online databank in wording van Belgische kranten bewaard in Vlaamse instellingen, op papier, als microvorm, in digitale vorm. De krantendatabank is genoemd naar de Antwerpse uitgever Abraham Verhoeven (1575-1652), die in 1605 een van de allereerste kranten ter wereld uitgaf en mag beschouwd worden als een pionier van de dagbladpers.

Vlaamse Kunstcollectie
De Vlaamse Kunstcollectie is het samenwerkingsverband van drie kunsthistorische musea van Vlaanderen: het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Groeningemuseum Brugge en het Museum voor Schone Kunsten Gent. Samen bieden zij een mooi overzicht van de kunstproductie in de Zuidelijke Nederlanden en België van de Middeleeuwen tot de twintigste eeuw, en dit in een internationale context. In hun collecties bevinden zich topwerken die tot het werelderfgoed kunnen gerekend worden, waaronder werken van Jan Van Eyck, Peter Paul Rubens, Antoon Van Dyck en James Ensor.

Studie- en documentatiecentrum oorlog en hedendaagse maatschappij
Het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij is zowel een documentatie- als een onderzoekscentrum: het verzamelt, onderzoekt en bewaart originele documenten die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog, zijn antecedenten en zijn gevolgen. En het stelt ter beschikking van het publiek wetenschappelijke documenten voor de studie van de oorlog en de hedendaagse maatschappij .

Middelnederlands in 10 lessen
Op deze site kunt u kennis maken met de basisbegrippen van het middelnederlend en de Nederlandse  literartuur. Ook de invloed van Vlaamse schrijvers komt aan bod.

Meertensinstuut databanken
Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven. Het Meertens Instituut is onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Historische woordenboeken op het net
Oudnederlands Woordenboek, Vroegmiddelnederlands Woordenboek, Middelnederlandsch Woordenboek, Woordenboek der Nederlandsche Taal, Woordenboek der Friese taal