Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Het lidgeld voor 2021 bedraagt voor België € 28, voor ereleden € 35, Europa € 35, buiten Europa € 45 te storten op: rekeningnummer BE 56 0013 3727 0288 - BIC: GEBABEBB op naam van Brugs Ommeland vzw, met vermelding ‘lidgeld 2021’.

Er worden geen tijdschriften meer verstuurd naar wie op 1 april zijn lidgeld NIET vereffende...

De leden van Brugs Ommeland vzw ontvangen het tijdschrift "Brugs Ommeland" met 4 nummers per jaar en 4 maal de "Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland".

U kunt deelnemen aan wandelingen en bezoeken aan democratische prijzen.

Voor voordrachten wordt een bijdrage van 2 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden gevraagd.

Ook kunt U het documentatiecentrum bezoeken iedere derde zondag van de maand van 10 tot 12uur en elke donderdagnamiddag van 14 tot 17.30 uur.

Tevens kunt U zich inschrijven voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief:

brugsommeland@skynet.be