Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage bedraagt voor België 25 euro, Europa 28 euro en buiten Europa 35 euro en dit over te maken op rekening: IBAN: BE 23 0353 2834 0391 BIC: GEBABEBB, met vermelding: Lidmaatschap Brugs Ommeland/Kon.H.K. Maurits Van Coppenolle vzw.

De leden van Brugs Ommeland vzw ontvangen het tijdschrift "Brugs Ommeland" met 4 nummers per jaar en 4 maal de "Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland".

Men kan gratis het Brugs Uurtje bijwonen in het 't Oud Handbogenhof in Baliestraat 6, Brugge, waar Bruggelingen in hun sappig dialect over een Brugs item komen spreken.

U kunt deelnemen aan wandelingen en bezoeken aan democratische prijzen.

Voor voordrachten wordt een bijdrage van 2 euro voor leden en 5 euro voor niet-leden gevraagd.

Ook kunt U het documentatiecentrum bezoeken iedere derde zondag van de maand van 10 tot 12uur en elke donderdagnamiddag van 14 tot 17.30 uur.

Tevens kunt U zich inschrijven voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief:

brugsommeland@skynet.be