👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Lid worden -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Het lidgeld voor 2023 bedraagt voor België € 28, voor ereleden € 35, Europa € 35, buiten Europa € 45 te storten op BE 56 0013 3727 0288    (BIC: GEBABEBB) op naam van Brugs Ommeland vzw, met vermelding ‘lidgeld 2022’ en naam en adres.

De leden van Brugs Ommeland vzw ontvangen de tijdschriften "Brugs Ommeland" (4 nummers per jaar) en "Heemkundige Bijdragen voor Brugge en Ommeland" (4 nummers per jaar).

U kunt deelnemen aan wandelingen en bezoeken aan democratische prijzen.

Voor voordrachten wordt een bijdrage van 2 euro (leden) en 5 euro (niet-leden) gevraagd.

Ook kunt U het documentatiecentrum bezoeken elke donderdagnamiddag van 14 tot 17.30 uur.

Tevens kunt U zich inschrijven voor de maandelijkse digitale nieuwsbrief:

brugsommeland@skynet.be