👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Documentatiecentrum -  Ledenblad Rust Roest -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Neem eens een kijkje in de inventaris van de inhoud van het personeelstijdschrift Rust Roest. het is een interessante bron voor sociale geschiedenis.

Ledenblad Rust Roest

Ons documentatiecentrum is in het bezit alle jaargangen van het tijdschrift Rust Roest van oktober 1921 (eerste jaargang) tot 1986. De ontsluiting ervan is bezig door vrijwilligers. Rust Roest is het ledenblad voor het personeel van de Nederlandsche Gist- en spiritusfabriek Brugge, kortweg de Gistfabriek.

In 1897 nam het Nederlandse bedrijf met zetel in Delft de Brugse stokerij Verstraete over. Vrij spoedig na de overname werden de werknemers van het bedrijf in allerlei sociale voorzieningen deelachtig gemaakt. Dat was de sociale filosofie van het bedrijf.

Zo werd in 1911 de vereniging Rust Roest opgericht met als doel een sociale- en sportieve invulling van de vrije tijd van de arbeiders te bevorderen. dit gebeurde voornamelijk door het geven van theoretische en technische opleidingen. Arbeiders die niet konden lezen of schrijven kregen een algemene opleiding, tekenlessen en technisch onderwijs.

De dochters van de arbeiders konden terecht in de naai- en snijschool om hen op te leiden tot goede huisvrouwen. Deze school was ondergebracht in de ’s Gravenstraat. Binnen Rust Roest waren er in 1911 twee sportverenigingen: de turnvereniging La Royale en voetbalclub De Ster. Men kon er ook aan atletiek en korfbal doen en leren zwemmen.

In 1922 werd een uitleenbibliotheek opgericht. Die is gestart met 246 boeken. Men had ook een reisgezelschap dat niet alleen reizen en uitstapjes organiseerde, maar ook dia- en filmavonden. Sinds de beginjaren ‘20 was er ook een muziekkorps.

Het tijdschrift bericht niet alleen over het wel en wee van deze verschillende subverenigingen van Rust Roest, maar bevat ook berichten over het dagelijkse leven binnen de fabriek, over politieke rechten en zelfs familieberichten.

Een bericht uit de editie 24 juni 1922: “Stortbaden”:

Ter kennis van het personeel wordt gebracht dat vanaf heden de gelegenheid is geboden tot het nemen van stortbaden in het lokaal der Potterie.
Tot deze stortbaden zullen worden toegelaten: de leden van het personeel met hunne huisgezinnen, dus bij hen inwonende personen deelmakende van hun gezin. Zij die wenschen gebruik te maken van deze baden worden verzocht zich in te schrijven bij de portier, mits opgave van het aantal personen.
De inschrijving zal worden gesloten op Vrijdag 9 juni a.s.
(waarschijnlijk wordt bedoeld 9 juli nvdr). Nadien zal er worden bekend gemaakt op welke dagen en uren de ingeschrevenen zullen toegang hebben tot het nemen der baden.

Het laatste nummer voor de Tweede Wereldoorlog werd uitgegeven op 4 mei 1940. De maand daarvoor had de N.V Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek haar 70-jarig bestaan gevierd in Brugge en Delft. Pas op 14 oktober 1944 verschijnt opnieuw een nummer van Rust Roest. Op het eerste blad wordt de reden gegeven waarom het niet verscheen tijdens de oorlog en worden de namen vermeld van de arbeiders en gepensioneerden die een natuurlijke dood stierven. Daarnaast publiceeerde het blad ook de namen van de “ontvoerde arbeiders door de vijand” en de personen die nog in ballingschap waren op dat ogenblik.

In 1968 fuseerde de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek met Brocades tot de Koninklijke Gist-Brocades NV.

Lees ook: Leven rond de fabriek 1897-1997. Honderd jaar sociale en culturele voorzieningen in Brugse bedrijven. door Jan D’hondt.

Afbraak gedeelte van de Gistfabriek 1985