Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Home

Deze site is een digitaal documentatiecentrum. Het is de bedoeling om informatie op de site te plaatsen in verband met geschied- heem- en volkskundige thema's. Heb u een interessant eindwerk of artikel dat nog niet gepubliceerd is, u kunt het ons bezorgen om op de website te plaatsen. Wij willen een forum bieden aan amateur vorsers om hun werk voor te stellen.
Klik hier

Klik hier

De Dominicanen te Brugge

Klik op expand om te vergroten. Klik op vergrootglas om in het document te zoeken.

's Heers Honden te Brugge (Dominicanen)
Pierre Martens

 

De geheimen van Sint-Kruis ontsluierd via de oude buurtwegen

Klik op expand om te vergroten. Klik op vergrootglas om in het document te zoeken.
De geheimen van Sint-Kruis ontsluierd via de oude buurtwegen
Otmar Delanote

Leven en werk van Frederick Roderburg

Met Fritz Roderburg van Sint-Pieters naar Sint-Katarina
André Lebbe

Klooster van Engelendale
Yvette Kemel

Register van de zusters van het klooster Engelendale, order der Predickeren gezeid de Jacobinessen gewoond hebbende in Assebroek een halve mijl buiten Brugge.

 Uit het boek Baudewijn en Avezoete of Vreyheydsliefde en Godsdienst
Geschiedkundig verhaal uit de 18de eeuw geschreven door Jacob Lodewijk de Clercq.
Uitgegeven in Gent door C.J. Vanryckegem boekdrukker en boekverkoper bij de Sint-Baafs. 1842.

Wezeregisters Brugse Vrije Noord

 

Wat kunt je verder nog vinden op de site vinden?


Lijst van nieuwe straatnamen in Brugge na de fusie van 1971

Yvette Kemel

Kroniek Sint-Kruis 1899-1901
Yvette Kemel

Handelaars en belastingbetalers in Brugge 1881
Yvette Kemel

Visitatie Kerk Heilig Kruisverheffing Sint-Kruis 1652
Yvette Kemel & Guido Bruyneel