👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Brugs Uurtje -  Brugs Uurtje Cd -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Brugs Uurtje Cd

25 jaar Brugs Uurtje

In december 1983 nam de Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle een merkwaardig initiatief. Ter gelegenheid van het 100ste geboortejaar van Karel De Wolf, in leven apotheker, eminent volkskundige en liefhebber van het Brugse dialect, werd zijn kerstspel “Waar de Sterre bleef stille staan opgevoerd. Na de toneelopvoering sprong de zoon van apotheker De Wolf op het podium en vroeg de heemkundige kring “iets” te ondernemen opdat het Brugs dialect niet zou verloren gaan. In 1984 volgde een voorzichtige start van wat later het Brugs Uurtje zou worden. Fernand Etienne was bereid om op zondagmorgen voor te lezen uit “Het Brugsch Volk” en ‘Hierom weer Brugsch Volk” van Karel De Wolf. Het Brugs Uurtje werd een vaste traditie toen wij het 't Leerhuis omruilden voor het Oud Handbogenhof in de Baliestraat in Brugge.
Vijf maal per jaar mochten achtereenvolgens Fernand Etienne, Johan Willems, Ewald Vancoppenolle en Nico Blontrock Bruggelingen interviewen. Aangezien de vaste kern van toehoorders steeds groter werd kan het Brugs Uurtje eind 2008 zijn vijfentwintigste jaar vieren. Aan veertien personen die in het Brugs Uurtje hun levenservaringen meegaven vroegen wij hun medewerking om een compilatie-cd te mogen uitgeven. Ook hun enthousiasme was bijzonder groot. Een mooie concrete herinnering aan de Brugse Uurtjes. Deze dubbel-cd is een uitgave van Brugs Ommeland VZW in opdracht van de Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle en zijn werkgroep Brugs Dialect en met medewerking van de Stad Brugge.
 

Vertellen hun verhaal: Andrea Carré, Albert Cerisier, Jacqueline Compernolle, Mark Van De Voorde, Pauline Simoens alias Paulientje van 't Kantientje, Hilda Van Roose, Hedwig Dacqiun, Firmin Stael, Rita Lommée, Martin Formesyn, Camiel Vrielynck, Adriën Lowyck, Jaak A. Rau en Benny Scott.