Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Beeldbank Provincie West-Vlaanderen

Begin 2014 sloot de heemkundige kring een contract met de provincie om de prentencollectie en de foto's over West-Vlaanderen die zich in de collectie bevinden te digitaliseren en via de beeldbank toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Het digitaliseren en beschrijven van 1600 prentjes van diverse aard is nu afgewerkt alsook 164 foto's en postkaarten van voor 1955 vooral over de Westhoek en de kuststreek. Deze laatste zijn een schenking van de familie Vancoppenolle uit de verzameling Maurits Van Coppenolle.