👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Archeologie -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Archeologie Brugge en Ommeland

Merovingisch feest tijdens de Nacht van de musea 2002. Foto Alain Roose
Merovingisch feest tijdens de Nacht van de musea 2002. Foto Alain Roose

De werkgroep WABO, Werkgroep Archeologie Brugs Ommeland kwam tot stand in 1996 onder impuls van jongere leden van de Heemkundige Kring die, in samenwerking met de archeologische dienst van de Stad Brugge, meehielpen aan verschillende opgravingen in de binnenstad en in de randgemeenten. Deze initiatiefnemers van het eerste uur waren Yann Hollevoet, Bieke Hillewaert, Nico Inslegers, Yves Damman en Ronny Vanaelst. Er werd ondermeer gegraven in het Prinsenhof, op het klooster der Armen Klaren en in het Jezuïetenklooster. In Sint-Andries konden zij zich uitleven bij de opgravingen langs de vroegere Zandstraat op zoek naar archeologische overblijfsels uit de Karolingische en middeleeuwse periode. Ze hebben zowat overal gegraven, beerputten en waterputten onderzocht, puin gewassen om kleine etensresten op te sporen en rapporten uit te tekenen. Er werden rondleidingen op de site gegeven, het droogleggen van waterput was een belangrijk te tonen item er werden scherven gewassen en gevonden bestanddelen werden gezeefd (botjes, etensresten, pollen…Jammer genoeg regende het tijdens die dagen “cats and dogs” maar hun enthousiasme kon verder opgraven niet belemmeren.
 

In 2002 verzorgde de werkgroep op de binnenkoer van het oud Sint Jan in het kader van de nacht van de musea een schitterend Merovingisch feest met veel oude ambachten, muziek, voedsel en drank en de opvoering van de Beowulfsage. Zelfs oude vee-rassen werden getoond. In het museum was een kleine tentoonstelling over de merovingers en hun manier van leven.
 

Het meewerken aan opgravingen werd in 2006 overgenomen door Raakvlak. Een overkoepelende organisatie die over verschillende gemeenten werkzaam is. De werkgroep WABO verzorgt nu voor de Heemkundige Kring voordrachten over archeologie, determinatieavonden, uitstappen naar andere site’s, samenkomst met gelijkaardige verenigingen (vb uit Nederland) enz. Op 22 mei 2006 organiseerde de werkgroep een eerste determinatieavond. Bedoeling van deze avond was archeologie toegankelijker te maken voor een breder publiek. Men kon er terecht met allerlei (archeologische) voorwerpen die door experts werden getaxeerd op hun historische waarde. Het was een unieke gelegenheid om meer te vernemen over de datering, herkomst en functie van bepaalde voorwerpen uit aardewerk, glas, metaal, silex enzovoort. De tweede editie vond plaats op 26 november 2007 en kon op nog meer bijval rekenen.
 

Op 18 november 2008 verzorgde de werkgroep special voor de viering 50 jaar heemkundige Kring een archeologische wandeling in de Brugse binnenstad.
 
Onder impuls van huidig voorzitter Yves Damman stellen de leden van werkgroep alles in het werk om archeologie wat toegankelijker te maken. De leden van de werkgroep zijn: Yann Hollevoet, Bieke Hillewaert, Nico Inslegers, Yves Damman, Ronny Vanaelst, Dirk Soenen, Katelijne Vertongen en Joke Verkeyeyn.

Raakvlak  de lokale archeologie stapt naar het publiek toe, uit de opgravingsleuf, weg van de gesloten onderzoeksruimten. Wie geïnteresseerd is in archeologie èn in het verleden van Brugge en Ommeland, kan hier terecht voor informatie over opgravingen, tentoonstellingen, voordrachten, vrijwilligerswerk, enz.