Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

April 2018


Zondag 15 april van 10.00 uur tot 12.00 uur is ons lokaal is open voor een babbel en een drankje.

Documentatiecentrum De Zorge

Het documentatiecentrum is open op donderdag 5, 12, 19 en 26 april van 14.00 tot 17.30 uur.

Ons centrum bevat heel wat documentatie over diverse heem- en geschiedkundige onderwerpen. In het fotoarchief zitten meer dan 3000 foto’s over Brugge, de randgemeenten en diverse andere gemeenten in de omtrek. Daarnaast bezit het centrum 120 verschillende tijdschriften uitgegeven door West-Vlaamse geschied-, heem- en volkskundige verenigingen en een bibliotheek met heel wat interessante en unieke werken. Een deel van de tijdschriften is op inhoud ontsloten en staat op Internet zodat u uw bezoek kunt voorbereiden. Ook een aantal van onze collecties zijn ontsloten op inhoud en staan op onze website.

Daarnaast staan we ter we beschikking om allerlei heem-of geschiedkundige vragen te beantwoorden of om u op weg te helpen bij u opzoekingen. Ook voor het lezen van oude documenten kan u bij ons terecht.

Inventarissen klik hier

 

Brugs Uurtje met als gast Frank Persoone


De laatste gast van Nico Blontrock dit voorjaarsseizoen in het Brugs Uurtje van het Brugs Ommeland /  Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle is Frank Persoone. Frank is de papa van de bekende chocolatier Dominique. Zijn familiegeschiedenis is nogal ingewikkeld en leidde tot tal van anekdotes, waaronder...een moord. Je komt op zondag 8 april (11-12 uur) in het ‘t Oud Handbogenhof in de Baliestraat 6 op Sint-Gillis onder meer te weten wat Franks relatie is met een "suisse" in Sint-Salvator, hoe pistolen soms bij Brugse politieagenten geraakten, waarom er soms een altaar stond op het pleintje in de Boeveriestraat, wat de zotjeskermis was in Brugge en hoe gevaarlijk het kan zijn om te rijden in een...bus zonder remmen. Ook de beroepscarrière van Frank komt uitgebreid aan bod.

Hoe werd hij directeur in het casino van Middelkerke, wat beleefde hij daar met wereldsterren (véél...), welke carrière bouwde hij daarna uit in de horeca.....Zoals steeds: er vroég bij zijn, een volle zaal is een volle zaal en daarna kan er niemand meer bij. Best dus al rond halfelf ter plaatse zijn.  Het volgende Brugs Uurtje heeft plaats op zondag 14 oktober. Dan pik ik de draad weer op. Meer info volgt.

Leden gratis. Niet-leden: 3 euro.

Sociale verkiezingen


Erfgoeddag 2018 thema Kiezen.

Op zaterdag 21 april van 14.00 tot 18.00 uur en zondag 22 april van 10.00 tot 18.00 uur tentoonstelling in De Zorge Moerkerkse Steenweg 196 Brugge Sint-Kruis.

De tentoonstelling verhaalt hoe de sociale verkiezingen verlopen. Een evolutie van de wettelijke regeling geven wij weer via documentatie van de vakbonden en van de patroon organisatie. We volgen het voorgeschreven parcours vanaf de inschrijvingsboeken tot het opstellen van de kiezerslijsten. Het verloopt identiek zoals de gemeenteraads- of parlementaire verkiezingen. Echter is het allemaal op veel kleinere schaal en ziet er ogenschijnlijk minder streng uit. Niets is minder waar. Als er iets fout gaat werd de werkgever voor de rechtbank gedaagd en moest nieuwe sociale verkiezingen georganiseerd worden. Wij tonen de propaganda van de vakbonden en eindigen met het opmaken van het proces-verbaal. Propaganda voor de sociale verkiezingen beginnen al onmiddellijk na de resultaten met vele beloftes.

Provinciale heemdag Volks Brugge: Leven op Sint-Anna

De heemdag van de provinciale koepel Heemkunde West-Vlaanderen 2018 komt er opnieuw aan. Op zaterdag 28 april verzamelen de West-Vlaamse heemkundigen in Brugge.

We worden er ontvangen door het Brugs Ommeland/Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle vzw, die ons een dag aanbiedt opgebouwd rond het leven op de Sint-Annawijk in Brugge.

Voor wie met de wagen komt is er gratis parking voorzien op de speelplaats van het Sint-Leocollege, ingang Elisabeth Zorghestraat via de Carmersstraat.

Programma

9:30     Verwelkoming met koffie in het Sint-Leocollege Elisabeth Zorghestraat 8000 Brugge (ingang via de speelplaats).

10.00   Welkomstwoord en toelichting van het dagprogramma door Ewald Vancoppenolle, voorzitter van het Brugs Ommeland/Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle. Jaarverslag Heemkunde West-Vlaanderen.

10:15   Voordracht door Martine Bruggeman: Kant, een verbinding tussen twee extreme    werelden: die van de kantmaker en die van de kantdrager.

11:00   Jan D’hondt hoofdarchivaris stad Brugge: De kantnijverheid in West-Vlaanderen aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog.

11:45:  Philippe Haeyaert, voorzitter heemkunde West-Vlaanderen,

             jaarverslag heemkunde West-Vlaanderen 2017.

12:30   Broodjeslunch.

13:30   Verplaatsing naar de diverse activiteiten in de Sint-Annawijk.

Groep 1: kantcentrum en Adornesdomein met de Jeruzalemkapel.

Groep 2: Adornesdomein met de Jeruzalemkapel en kantcentrum.

Groep 3: Volkskundemuseum en de Sint-Annakerk.

Groep 4: Sint-Annakerk en Volkskundemuseum.

Groep 5: Engels klooster en Sint-Sebastiaansgilde.

17:00   Sprekers: Philippe Haeyaert, voorzitter HWVL, Geert Souvereyns, Coördinator Volkskundemuseum, over het belang van samenwerking tussen de plaatselijke heemkringen en het Volkundemuseum. Uitreiking Prijs Heemkunde West-Vlaanderen met aansluitend receptie.

19:00   Diner in Restaurant Salons Lodewijk van Male Maalse Steenweg 488, 8310 Brugge.

Menu:

Op vel gebakken pladijs met wortel en koriander purée

Filet mignon gegrild vergezeld van zijn garnituur en een duo van sausjes met kroketjes

Structuren van koffie

Mokka met zoetigheden

Aangepaste wijn, water of bier

Wij vragen u tijdig in te schrijven ten laatste tegen maandag 16 april via het online inschrijvingsformulier: http://heemkunde-westvlaanderen.be/

Graag verzoeken wij om in geval van groepsinschrijving dit duidelijk te vermelden op de overschrijving.

De deelname aan de voordrachten en bezoeken bedraagt 20 euro (inclusief broodjeslunch), wie deelneemt aan het diner betaalt 65 euro voor de ganse dag. Uw inschrijving is pas geldig na betaling op rekening van Heemkunde West-Vlaanderen BE50 7380 0624 6418, eveneens ten laatste tegen de bovenvermelde uiterste inschrijvingsdatum.

Voordracht: Vloethemveld en het krijgsgevangenkamp


Op maandag 30 april om 20.00 uur in het CM-gebouw Moerkerkse Steenweg 118 Brugge Sint-Kruis.

Spreker: Ludo Meulebrouck is een gepensioneerd militair, stadsgids in Brugge en streekgids van het Brugse Ommeland, aangesloten bij de West-Vlaamse Gidsenkring Brugge. Hij is geïnteresseerd in zowat alles van beide Wereldoorlogen en alle verhalen hieromtrent in de ruime omgeving van Brugge en de Ginter regio. Zedelgem en Loppem wekken zijn bijzondere interesse.

I.s.m. Familiekunde Vlaanderen regio Brugge.

Leden betalen 2 euro - niet leden 5 euro.

Vloethemveld is een voormalige militair domein en krijgsgevangenkamp gelegen in Zedelgem. Momenteel is het een beschermd natuurdomein en Habitatrichtlijngebied en staat het tevens in de inventaris van onroerend erfgoed.

Vanaf eind 1944 of begin 1945 werd het Vloethemveld door de Britten gebruikte als krijgsgevangenkamp. Het Vloethemveld was onderverdeeld in 4 kampen die telkens ook in een aantal kooien (cages) werden ingedeeld. Kamp 2226 en 2227 en 2229 werden gevormd door de vroegere munitiebarakken. Een kamp bestond uit enkele ronde tipi-achtige tenten. Een grote groep krijgsgevangenen kwam uit de Baltische staten namelijk 11800 Letten, Litouwers en Esten. Zoals de Oostfronters werden de mannen ingelijfd in het Duitse leger om hun eigen land te vrijwaren van de Russische overheersing. Na de oorlog zouden deze teruggaan naar hun land, in hun geval de Sovjet-Unie. Vele weigerden dit of verminkten zichzelf zodat overplaatsing onmogelijk was. In 1946 kregen zij de titel van "displaced persons" en werden de meesten vrijgelaten. Om het verblijf in het kamp aangenamer te maken mochten ze vanaf 1946 meer sporten en kunst beoefenen. Een aantal van de gemaakte kunstwerken is nog op de site aanwezig, wat een unicum is in de wereld.