Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

September 2019

De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 8310 Brugge Sint-Kruis

In ons lokaal De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 Brugge Sint-Kruis kunt u regelmatig terecht voor een heemkundige babbel en een drankje.

Op zaterdag 14 en zondag 15 september tijdens het kermisweekend zij we open van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Sint-Kruis, een landelijk dorp in de jaren 1800

Op zaterdag 14 en zondag 15 september Sint-Kruiskermis.

Naar jaarlijkse traditie is er in het lokaal van de heemkundige kring een tentoonstelling. Dit jaar wordt deze gorganiseerd door de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis in samenwerking met de Landelijke Gilde Sint-Kruis. Thema: De evolutie van de gemeente Sint-Kruis vanuit de cartografie.

Een tentoonstelling naar aanleiding van 100 jaar Landelijke Gilde Sint-Kruis

Sint-Kruis was in de 19de eeuw een landelijk dorp. Er leefden in 1830 zowat 1500 mensen, verspreid over drie bescheiden woonkernen (Sint-Kruis, Male, Vivenkapelle) en een uitgestrekt platteland met verspreide boerderijen en kastelen. Sint-Kruis was overwegend in  handen van grootgrondbezitters:  plaatselijke kasteelheren en vooral renteniers uit Brugge. De wegen waren slecht of nog onbestaande. Bijna een kwart van Sint-Kruis was bebost. Grote en kleine boeren leefden overwegend van de akkerbouw, vooral rogge en aardappelen. Ter ondersteuning van deze boeren werd in 1890 de Belgische Boerenbond opgericht, met in 1919 een afdeling in Sint-Kruis. Deze plaatselijke Landelijke Gilde viert dit jaar dus zijn honderdste verjaardag.

We weten hoe Sint-Kruis er in de jaren 1800 uitzag dankzij de twee oudste kadasterkaarten, het nieuw ontdekte Napoleonkadaster uit 1809 en de Popp-kaart uit 1841. Deze kaarten staan in deze expo centraal.

  • Expo vrij toegankelijk in het Kermisweekend, zaterdag en zondag, 10 tot 18 uur; ook voor groepen op maandag 16 en dinsdag 17 september, na reservatie (tel. ……………..)
  • Er wordt een geïllustreerde catalogus uitgegeven.

Het documentatiecentrum is open op donderdag 5, 12, 19 en 26 september 2019 van 14.00 tot 17.30 uur.
 

Ons centrum bevat heel wat documentatie over diverse heem- en geschiedkundige onderwerpen. In het fotoarchief zitten meer dan 3000 foto’s over Brugge, de randgemeenten en diverse andere gemeenten in de omtrek. Daarnaast bezit het centrum 120 verschillende tijdschriften uitgegeven door West-Vlaamse geschied-, heem- en volkskundige verenigingen en een bibliotheek met heel wat interessante en unieke werken. Een deel van de tijdschriften is op inhoud ontsloten en staat op Internet zodat u uw bezoek kunt voorbereiden. Ook een aantal van onze collecties zijn ontsloten op inhoud en staan op onze website.

 Daarnaast staan we ter we beschikking om allerlei heem-of geschiedkundige vragen te beantwoorden of om u op weg te helpen bij u opzoekingen. Ook voor het lezen van oude documenten kan u bij ons terecht.
 
Inventarissen klik hier