Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

September 2017


Op zondag 17 september van 10.00 uur tot 12.00 uur is ons lokaal open voor een babbel en een drankje.

Op zaterdag 16 en zondag 17 september kermiszondag.

Naar jaarlijkse traditie is er in het lokaal van de heemkundige kring een tentoonstelling.

Het documentatiecentrum is open op donderdag 7, 14, 21 en 28 september 2017 van 14.00 tot 17.30 uur.
 

Ons centrum bevat heel wat documentatie over diverse heem- en geschiedkundige onderwerpen. In het fotoarchief zitten meer dan 3000 foto’s over Brugge, de randgemeenten en diverse andere gemeenten in de omtrek. Daarnaast bezit het centrum 120 verschillende tijdschriften uitgegeven door West-Vlaamse geschied-, heem- en volkskundige verenigingen en een bibliotheek met heel wat interessante en unieke werken. Een deel van de tijdschriften is op inhoud ontsloten en staat op Internet zodat u uw bezoek kunt voorbereiden. Ook een aantal van onze collecties zijn ontsloten op inhoud en staan op onze website.

 Daarnaast staan we ter we beschikking om allerlei heem-of geschiedkundige vragen te beantwoorden of om u op weg te helpen bij u opzoekingen. Ook voor het lezen van oude documenten kan u bij ons terecht.
 
Inventarissen klik hier

Tentoonstelling: Omwalde hoeves in Sint-Kruis, vroeger en nu

Wanneer:      16 en 17 september 2017 van 10.00 tot 18.00 uur.

Waar:             De Zorge Moerkerkse Steenweg 196, 8310 Brugge Sint-Kruis

Wie:               een organisatie van de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis

Tijdens Sint-Kruis Kermis 2017 pakt de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis uit met een tentoonstelling over omwalde hoeves vroeger en nu. Sint-Kruis bleef lange tijd een landelijke gemeente waar akkers, bossen, hoeven en kastelen het landschap bepaalden. Niet alleen de kastelen, maar ook de meeste hoeven die opklimmen tot de volle middeleeuwen, werden voorzien van een omwalling. Een walgracht had een verdedigende functie. Maar vooral gaf een omwalling status en prestige aan de woonplaats en zijn bewoners. Dit verklaart waarom veel “gewone” hoeves werden omwald. Dit geldt zeker voor Sint-Kruis. Vandaag evenwel is Sint-Kruis een verstedelijkte gemeente geworden en veel walsites zijn verdwenen. En bij bestaande hoeves verdween intussen vaak de omwalling.

De tentoonstelling zet tien omwalde hoeven in de kijker: bekende sites zoals Blauwkasteelhoeve, minder bekende hoeven zoals Boekhoute en ook verdwenen boerderijen zoals Montpellier. Tekst, kaarten, foto’s en objecten focussen op de naam, de geschiedenis en de bewoners van deze hoeves.

  • Een begeleidende brochure wordt te koop aangeboden.
  • Tijdens de daaropvolgende week (maandag en dinsdag 18 en 19 september) ontvangt de expo enkel nog groepen. Verenigingen die een begeleid groepsbezoek willen reserveren, nemen contact op met Eric Colenbier, coördinator Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis (Sparrenstraat 75, 8310 Assebroek; 050 364529; eric.colenbier@gmail.com )