Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

September 2018


Op zondag 16 september van 10.00 uur tot 12.00 uur is ons lokaal open voor een babbel en een drankje.

Op zaterdag 15 en zondag 16 september kermiszondag.

Naar jaarlijkse traditie is er in het lokaal van de heemkundige kring een tentoonstelling.

Het documentatiecentrum is open op donderdag 6, 13, 20 en 27 september 2017 van 14.00 tot 17.30 uur.
 

Ons centrum bevat heel wat documentatie over diverse heem- en geschiedkundige onderwerpen. In het fotoarchief zitten meer dan 3000 foto’s over Brugge, de randgemeenten en diverse andere gemeenten in de omtrek. Daarnaast bezit het centrum 120 verschillende tijdschriften uitgegeven door West-Vlaamse geschied-, heem- en volkskundige verenigingen en een bibliotheek met heel wat interessante en unieke werken. Een deel van de tijdschriften is op inhoud ontsloten en staat op Internet zodat u uw bezoek kunt voorbereiden. Ook een aantal van onze collecties zijn ontsloten op inhoud en staan op onze website.

 Daarnaast staan we ter we beschikking om allerlei heem-of geschiedkundige vragen te beantwoorden of om u op weg te helpen bij u opzoekingen. Ook voor het lezen van oude documenten kan u bij ons terecht.
 
Inventarissen klik hier

Extra Brugs Uurtje op zondag 9 september 2018


Thema: 60 jaar Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle

Wat:               moderator Nico Blontrock interviewt de voorzitter Ewald Vancoppenolle en andere markante figuren uit dit jubileum.

Waar:             ’t Oud Handbogenhof Baliestraat 6 Brugge

Wanneer:      zondag 9 september van 11 tot 12 uur.

 

Moderator Nico Blontrock interviewt de voorzitter Ewald Vancoppenolle en andere markante figuren. Noteer alvast in uw agenda. Later meer informatie via de digitale nieuwsbrief, facebook en de website.

Tentoonstelling 60 jaar heemkundige kring

Wat:               tentoonstelling 60 jaar heemkundige Kring

Waar:             De Zorge Moerkerkse Steenweg 196 Brugge Sint-Kruis

Wanneer:     15 en 16 september, Sint-Kruiskermis, telkens van 10.00 tot 18.00 uur, gesloten van 12.00 tot 13.00 uur.

 

De heemkundige kring dankt zijn ontstaan aan de volkskundige Maurits Van Vancoppenolle (1910-1955). Hij was een van de bezielers van de Brugse volkskunde. Al kort na zijn overlijden in 1955 werd een huldecomité opgericht op initiatief van vele vrienden. Na enkele voorbereidende vergaderingen werd op 6 september 1958 de heemkundige kring opgericht op de voutekamer van de toenmalige landelijke herberg De Lange Munt in Sint-Andries.

 

Dit jaar is de heemkring 60 jaar en dat vieren wij met een tentoonstelling over de geschiedenis van de vereniging. De tentoonstelling toont de werking van onze kring, activiteiten, documentatiecentrum, onze tijdschriften enz. Ook de werkgroepen Erfgoed Sint-Andries, Erfgoed Sint-Michiels, Heemkunde Sint-Kruis, Brugs kokkerellen en Brugs Dialect zullen het verleden en de toekomst van hun werking voorstellen.

 

Erfgoeddag 2017 Een gesprek met zorgverleners Tentoonstelling DeGezondheidsapotheek 2008 Heemdag 2018 Brugge Onthullen Vlaamse naambordjes in Frans Vlaanderenn Erfgoeddag 2002 in De Zorge Tentoonstelling Sint-Andriesabdij 2009

Bezoek aan de oude abdij van Sint-Andries

Wat:                De oude abdij van Sint-Andries.

Wanneer:      zaterdag 22 september 2018. Samenkomen aan het gemeentehuis van Sint-Andries om 14 uur.

Organisatie: Werkgroep Erfgoed Sint-Andries.

Gidsen:          Hugo Vandekeere en Ewald Vancoppenolle.

Leden 2 euro, niet leden 5 euro, ter plaatse betalen.

Waar nu de parochiekerk van Sint-Andries staat, werd in 1100 een abdij gesticht naar een belofte van de graaf van Vlaanderen tijdens de eerste kruistocht. Indien hij in Antiochië de overwinning zou behalen, beloofde hij de Sint-Andriesabdij te bouwen. Paters uit Affligem startten de opbouw. Een groot klooster is het niet geworden. Maximaal hebben er op een bepaald ogenblik 25 paters een geestelijk leven geleid. Meermalen verwoest en heropgebouwd kwam tijdens de Franse revolutie de definitieve afbraak. De parochiekerk bleef gespaard. In de 19de eeuw brandde hij bijna volledig af. Op de gronden werd na de eerste wereldoorlog een tehuis en school voor weeskinderen gebouwd. Toen deze school zijn vergunning verloor, heeft de bisschop van Brugge de gronden aangekocht en werd het woon- en zorgcentrum Regina Coeli opgericht. Een rijke geschiedenis leren wij op deze namiddag kennen.