Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

November 2018


Brugs Uurtje

Het Oud Handbogenhof Baliestraat 6 te Brugge

Zondag 11 november 2017 om 11.00 uur.

Moderator:   Nico Blontrock.

Organisatie werkgroep Brugs Dialect: Freddy Clevers, Frank De Velder, Leo de Vlam, Eric Gallet, Eddy Pollet, Ronny Vanaelst, Monique Vandenabeele en Ewald Vancoppenolle.

Leden gratis, niet-leden € 3.


Op zondag 19 november van 10.00 uur tot 12.00 uur is ons lokaal open voor een babbel en een drankje.

Het documentatiecentrum is open op donderdag 8, 15, 22 en  29 november van 14.00 tot 17.30 uur.
Niet op donderdag 1 november Allerheiligen.

Ons centrum bevat heel wat documentatie over diverse heem- en geschiedkundige onderwerpen. In het fotoarchief zitten meer dan 3000 foto’s over Brugge, de randgemeenten en diverse andere gemeenten in de omtrek. Daarnaast bezit het centrum 120 verschillende tijdschriften uitgegeven door West-Vlaamse geschied-, heem- en volkskundige verenigingen en een bibliotheek met heel wat interessante en unieke werken. Een deel van de tijdschriften is op inhoud ontsloten en staat op Internet zodat u uw bezoek kunt voorbereiden. Ook een aantal van onze collecties zijn ontsloten op inhoud en staan op onze website.

 Daarnaast staan we ter we beschikking om allerlei heem-of geschiedkundige vragen te beantwoorden of om u op weg te helpen bij u opzoekingen. Ook voor het lezen van oude documenten kan u bij ons terecht.
 
Inventarissen klik hier

Causerie op zondagmorgen. Erfgoed Brugge, de online schatkamer van Brugge

Wat:               causerie over de nieuwe website Erfgoed Brugge

Wanneer:     zondag 18 november om 10.15 uur.

Waar:             De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 Brugge Sint-Kruis.

Wie:               Katrien Steenlandt van Erfgoedcel Brugge

Deze activiteit is gratis.

De causerie op zondagmorgen is een nieuw initiatief van het Brugs Ommeland. Bedoeling is om een 4-tal keer per jaar een gast uit te nodigen op de derde zondag van de maand voor een losse babbel van een drie kwartier. Er is gelegenheid om vragen te stellen of een praatje te maken bij een drankje. Het is zeker niet de bedoeling een voordracht te houden. Iemand kan zijn hobby of verzameling komen voorstellen, voorwaarde is dat het om een heem- volks- of geschiedkundig onderwerp gaat. Ook een boekvoorstelling of speciaal project komen in aanmerking. Er is aansluiting op het Internet en er is een beamer en scherm voorhanden. Voor 2019 zijn er al een paar kandidaten maar wie interesse heeft kan zich aanmelden voor 2020.

Onze eerste gaste is Katrien Steenlandt zij is binnen Ergoedcel Brugge verantwoordelijk voor de digitale en nieuwe media. Ze stuurt de werking van ErfgoedBrugge.be en Xplore Bruges aan en biedt begeleiding bij lokale trajecten zoals de vernieuwing Musea Brugge-website.

Zij zal het nieuwe Erfgoedportaal van de stad Brugge voorstellen. ERFGOED BRUGGE laat je proeven van maar liefst 19 schitterende Brugs erfgoedcollecties. De website www.erfgoedbrugge.be toont voor het eerst een overzicht van de rijke schatkamers aan Brugs erfgoed. Van archeologische vondsten tot wandtapijten, van meesterwerken uit de collecties van Musea Brugge tot meer dan 250.000 pagina’s historische Brugse kranten of informatie over jouw huis of straat op oude kaarten of oude foto’s… Maak tijdens deze sessie kennis met de rijkdom aan Brugse erfgoedcollecties en ontdek waarom de collecties van Erfgoed Brugge zo inspirerend kunnen zijn voor jou.

 

Waardevolle graven als funerair erfgoed

Voordracht: maandag 26 november om 20.00 uur in het CM-gebouw Moerkerkse Steenweg 118 Brugge Sint-Kruis. I.s.m. Familiekunde Vlaanderen regio Brugge.

Ons funerair erfgoed bestaat voornamelijk uit graven (ook graftekens genoemd) en gedenk- of memorieplaten die men wil bewaren voor de toekomst. De redenen daartoe kunnen van velerlei aard zijn zoals: historisch (voor personaliteiten …), kunsthistorisch (voor de verschillende grafstijlen en materialen), socio-cultureel (voor volksfiguren bijvoorbeeld), en zelfs landschappelijk, wanneer bijvoorbeeld graven behoren tot het typisch dorpsgezicht.

Mede vanuit het besef dat de tijd van de grootse dure grafmonumenten definitief voorbij is, zijn de belangstelling en de zorg voor wat nu nog rest van die vroegere funeraire realisaties, de laatste decennia sterk toegenomen. Zo besteedt het Brugse stadsbestuur jaarlijks een aanzienlijk bedrag aan de restauratie van waardevolle graven op haar grondgebied.


Als lid van de Stedelijke Grafcommissie is Johan Duyck actief betrokken bij de opstelling en de uitvoering van de restauratiedossiers. In deze spreekbeurt laat hij, via woord en beeld, het publiek kennis nemen, niet alleen van een aantal recente restauraties, maar ook van waardevolle graven op enkele verder gelegen begraafplaatsen in o.a. Gent, Brussel en Antwerpen.


En het gaat natuurlijk niet enkel over graven: ook de vele geschiedenissen van “hun bewoners” zijn het aanhoren en onthouden waard!