Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

November 2020

Het documentatiecentrum is open op donderdag 5, 12, 19 en  26 november van 14.00 tot 17.30 uur.

Ons centrum bevat heel wat documentatie over diverse heem- en geschiedkundige onderwerpen. In het fotoarchief zitten meer dan 3000 foto’s over Brugge, de randgemeenten en diverse andere gemeenten in de omtrek. Daarnaast bezit het centrum 120 verschillende tijdschriften uitgegeven door West-Vlaamse geschied-, heem- en volkskundige verenigingen en een bibliotheek met heel wat interessante en unieke werken. Een deel van de tijdschriften is op inhoud ontsloten en staat op Internet zodat u uw bezoek kunt voorbereiden. Ook een aantal van onze collecties zijn ontsloten op inhoud en staan op onze website.

 Daarnaast staan we ter we beschikking om allerlei heem-of geschiedkundige vragen te beantwoorden of om u op weg te helpen bij u opzoekingen. Ook voor het lezen van oude documenten kan u bij ons terecht.
 
Inventarissen klik hier

Causerie op zondag. Op zondag 15 november van 10.15 uur tot 12.00 uur is ons lokaal open voor een babbel en een drankje.

 

Voordracht: Boer. Het noeste leven in West-Vlaanderen

30 november om 19.30 uur in het CM-gebouw Sint-Michiels Kon. Astridlaan 2, 8200 Brugge.  AGELAST DOOR CORONA

Een hommage aan het West-Vlaamse boerenleven tijdens de 20ste eeuw, met uitge-breide aandacht voor de geschiedenis van het boerenleven in de provincie en de evoluties in 100 jaar landbouw (o.a. van paard tot tractor).

Gebracht door Brecht Demasure. Hij studeer-de geschiedenis aan de KULeuven. Hij werkt bij het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) en publiceerde vanuit die interesse meerdere boeken over landbouwgeschiedenis, zoals Boter bij de vis. Landbouw en voeding tijdens de Eerste Wereldoorlog (2014, Davidsfonds) en Boer. Het noeste leven in West-Vlaanderen (2017, Hannibal).
 
Vanuit zijn functie bij het CAG is hij projectverantwoorde-lijke voor het project Reconstructie van de na-tionale landbouwrekeningen (1760-2010) en collectiebeheerder van de Collectie Bulskamp-veld, de voormalige provinciale landbouw-collectie.
 
CM-lokaal Kon. Astridlaan 2 8200 Brugge