Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Mei 2017


Op zondag 21 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur is ons lokaal open voor een babbel en een drankje. Er zijn nog een aantal boeken te koop aan vriendenprijs.

Het documentatiecentrum is open op donderdag  4, 11 en 18 mei van 14.00 tot 17.30 uur.
Niet op 25 mei Hemelvaartdag.


Ons centrum bevat heel wat documentatie over diverse heem- en geschiedkundige onderwerpen. In het fotoarchief zitten meer dan 3000 foto’s over Brugge, de randgemeenten en diverse andere gemeenten in de omtrek. Daarnaast bezit het centrum 120 verschillende tijdschriften uitgegeven door West-Vlaamse geschied-, heem- en volkskundige verenigingen en een bibliotheek met heel wat interessante en unieke werken. Een deel van de tijdschriften is op inhoud ontsloten en staat op Internet zodat u uw bezoek kunt voorbereiden. Ook een aantal van onze collecties zijn ontsloten op inhoud en staan op onze website.

 Daarnaast staan we ter we beschikking om allerlei heem-of geschiedkundige vragen te beantwoorden of om u op weg te helpen bij u opzoekingen. Ook voor het lezen van oude documenten kan u bij ons terecht.
 

Voordracht Brouwerij en Mouterij Gambrinus te Sint-Kruis

Wie:               Jan D'Hondt, archivaris stad Brugge

Wanneer:       vrijdag 5 mei 2017 om 20.00 uur

Waar:             Estaminet 't Hamerken in brouwerij De Halve Maan, Walplein, 26 te 8000 Brugge

Leden Brugs Ommeland en vzw 't Hamerken: 2 €. Niet-leden: 4 €.

Brouwerij en Mouterij Gambrinus te Sint- Kruis van 1909 tot 1935. Na deze voordracht volgt een korte uitleg over enkele brouwerijwerktuigen die toen gebruikt werden in de mouterijen en brouwerijen.

In het begin van de 20ste eeuw werden de brouwers aangemoedigd door hun organisaties om samenwerkende vennootschappen, dus een soort coöperatieven te stichten. Mits het inbrengen van kapitaal kregen de leden een prijsvoordeel bij het aankopen van bier gebrouwen door deze brouwerijen.  Zo ontstond de brouwerij Gambrinus in 1909 in Sint-Kruis.  Archivaris Jan D'Hondt heeft zich verdiept in de boeiende, maar korte bestaansgeschiedenis van deze brouwerij uit Sint-Kruis en heeft in Brugs Ommeland er een boeiend artikel over geschreven. Hij zal ons vertellen wie de stichters en wie de brouwers waren en hoe het komt dat de brouwerij na een kortstondig bestaan van 25 jaar reeds in 1934 de roerstok aan de haak hing en de brouwerijpoort op de Maalse Steenweg definitief sloot. Na verkoop van de brouwerij en mouterij met al het materiaal en gereedschap, werd er overgeschakeld op andere activiteiten.  Zo werd er na WO II  de eerste bottelarij voor de Brugse regio van Coca-Cola gevestigd.  Na de lezing zullen enkele oude relicten uit de periode van de brouwerij Gambrinus besproken worden.  Dit zal gepaard gaan met een kleine quiz waarna er nog gezellig kan na gekeuveld worden aan de toog van Estaminet 't Hamerken die een stukje Brugse brouwerijgeschiedenis toont in een gezellige sfeer.

Brouwerij Gambrinus ® Eddy Dubruqué

Voordracht: Taalgebruik in Brugge in de 19de eeuw

Op maandag 29 mei in het CM-Lokaal Moerkerkse Steenweg 118 in Sint-Kruis om 20.00 uur.

Prof. Dr. Wim Vandenbussche, vakgroepsvoorzitter  Taal- en Letterkunde aan de VUB, brengt het taalgebruik te Brugge uit de 19e eeuw opnieuw tot leven. 

Een duik in de Brugse archieven toont ons een stad met een fascinerend taalverleden, waarin Frans, Nederlands en uiteraard ook het Brugs alomtegenwoordig waren.  We zien de hoogste elite van de stad met elkaar corresponderen in…  het Nederlands (en niet in het Frans), politici elkaar beschimpen in verkiezingsblaadjes in…  het dialect (en niet in het Nederlands), en de burgerij afstand nemen van het werkvolk in… het ‘Burgerbrugs’ (dat wat opgeschoonder was dan het ‘Platbrugs’).  In de ’wonderzoete taalminnaar’ Gezelle herkennen we plots een hevige verdediger van… het Frans en op het erg Fransgezinde stadhuis woedde blijkbaar een strijd tussen… Hollands, Vlaams en West-Vlaams Nederlands.  

Al die feiten en details maken van het 19de-eeuwse Brugge een gedroomde studieplek voor een blik op de alledaagse taalwereld van Jan-met de-pet (of Vartje Knap, of Jantje de Lanteernman,…).  Na meer dan 20 jaar onderzoek hierover geeft Wim Vandenbussche (Bruggeling en professor Nederlandse taalkunde aan de Vrije Universiteit Brussel) tekst en uitleg met beeld.

Organisatie Brugs Ommeland / Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle en Familiekunde Vlaanderen afdeling Brugge.

Leden 2 euro - niet leden 4 euro.