Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Het documentatiecentrum is open op donderdag  2, 9, 16 en 23 mei van 14.00 tot 17.30 uur.
Niet op 30 mei Onze-Lieve-Heer Hemelvaartdag.


Ons centrum bevat heel wat documentatie over diverse heem- en geschiedkundige onderwerpen. In het fotoarchief zitten meer dan 3000 foto’s over Brugge, de randgemeenten en diverse andere gemeenten in de omtrek. Daarnaast bezit het centrum 120 verschillende tijdschriften uitgegeven door West-Vlaamse geschied-, heem- en volkskundige verenigingen en een bibliotheek met heel wat interessante en unieke werken. Een deel van de tijdschriften is op inhoud ontsloten en staat op Internet zodat u uw bezoek kunt voorbereiden. Ook een aantal van onze collecties zijn ontsloten op inhoud en staan op onze website.

Daarnaast staan we ter we beschikking om allerlei heem-of geschiedkundige vragen te beantwoorden of om u op weg te helpen bij u opzoekingen. Ook voor het lezen van oude documenten kan u bij ons terecht.
 

Tentoonstelling Sinksen '44

Parochiekerk Sint-Michiels Rijselstraat 67

De werkgroep Erfgoed Sint- Michiels organiseert een tentoonstelling in het kader van de 75-jarige herdenking van de Luchtaanval op Sint-Michiels, op 28 mei 1944.

De tentoonstelling gaat specifiek over de kerk en de burgerslachtoffers. 75-jaar geleden bombardeerden de Britse en Amerikaanse vliegtuigen de strategische zeer belangrijke Marinehaupstelle Brügge van de toenmalige Duitse bezetter. Ook de dorpskern en de burgerbevolking werden zwaar getroffen. Er vielen alles samen 42 doden en 38 zwaargewonden.

Deze tentoonstelling vindt plaats in de kerk van Sint-Michiels van zaterdag 18 mei tot en met zondag 02 juni telkens van 13.30 uur tot 17.30 uur behoudens de zaterdagen tot 16.15 uur.

Op de herdenkingsdag zelf, zaterdag 25 mei, wordt de kerk opengesteld om 10.00 uur.

De bloemenhulde aan het monument vindt plaats op zaterdag 25 mei om 11.00 uur.

Organisatie: Brugs Ommeland/Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle - Werkgroep Erfgoed Sint-Michiels
 Op zondag 19 mei van 10.00 uur tot 12.00 uur is ons lokaal open voor een babbel en een drankje.

Causerie op zondag

Pol Martens komt vertellen over zijn passie voor affiches.

Deze activiteit is gratis.

De causerie op zondagmorgen is een nieuw initiatief van het Brugs Ommeland. Bedoeling is om een viertal keer per jaar een gast uit te nodigen op de derde zondag van de maand voor een losse babbel van een drie kwartier. Er is gelegenheid om vragen te stellen of een praatje te maken bij een drankje. Het is zeker niet de bedoeling een voordracht te houden. Iemand kan zijn hobby of verzameling komen voorstellen. Voorwaarde is dat het om een heem-, volks- of geschiedkundig onderwerp gaat. Ook een boekvoorstelling of speciaal project komen in aanmerking. Voor 2019 zijn er al een paar kandidaten, maar wie interesse heeft kan zich nog aanmelden.

Affiches vormen een deel van het gemeenschappelijk geheugen van de geschiedenis van Brugge en omgeving. Kleurrijk, met mooie afbeeldingen en pakkende teksten spreken ze veel mensen aan. Voor Pol zijn ze een passie geworden. Regelmatig schrijft hij cursiefjes op basis van de unieke collectie affiches die hij sinds een kwart eeuw heeft aangelegd en al meer dan 10.000 stuks omvat. De ‘aanplakbiljetten’ handelen zowel over de Gouden Boomstoet als over het Cactusfestival. Zijn verzameling is de basis voor deze causerie. De affiches die getoond worden zullen ons herinneren aan een heel reeks bekende, en minder bekende, gebeurtenissen uit het recente verleden en bieden een mooie inkijk in het dagelijks leven zoals velen onder ons het nog gekend hebben.

Bezoek met gids aan het waterzuiveringsstation Aquafin


Vrijdag 24 mei om 14.00 uur stipt.  Aquafin Pathoekeweg 45 Brugge met als gids Paul Lanssens.

Deze activiteit is gratis. Inschrijven is verplicht, einddatum 20 mei. Maximum 25 personen, leden van de heemkring hebben voorrang. Indien u met meer dan 1 persoon komt naam en voornaam van alle deelnemers opgeven. Dit wordt door Aquafin gevraagd om veiligheidsreden. Dit bezoek duurt ongeveer 2 uur. Bij regenweer een jas en gesloten schoenen voorzien.

 Mail naar brugsommeland@skynet.be.

Wist je dat we dagelijks ongeveer 120 liter water per persoon wegspoelen via douche, toilet, wasmachine enzovoort? Vroeger kwam dit afvalwater gewoon in de beek of rivier terecht, met geurhinder en schade aan het milieu als treurig gevolg. Gelukkig is dat vandaag anders. Samen met het Vlaamse Gewest en de gemeenten maakt Aquafin werk van propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water.

Vandaag wordt 84% van alle huishoudelijke afvalwater in Vlaanderen gezuiverd. Een rioolwaterzuiveringsinstallatie bootst het natuurlijke zuiveringsproces na, maar dan op een veel grotere schaal. In verstedelijkte gebieden zijn installaties gebouwd die het afvalwater van meer dan 10.000 inwoners kunnen zuiveren. Op plaatsen waar minder mensen wonen, zijn de installaties een stuk kleiner. Het zuiveringsproces verloopt altijd op dezelfde manier en duurt gemiddeld 24 uur.

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt gebouwd om de natuur een handje te helpen. De activiteiten die er plaatsvinden, hebben geen negatieve impact op de omgeving. Toch zijn ze niet altijd welkom: buurtbewoners vrezen voor geluids- of geurhinder of de vergunningsaanvraag suggereert de opslag van ‘gevaarlijke’ stoffen.

Om fosfor uit het afvalwater te verwijderen, moet op sommige plaatsen ijzerchloride aan het zuiveringsproces worden toegevoegd. Dit product vormt echter geen gevaar voor de omgeving.

Al van bij het ontwerp van een installatie wordt rekening gehouden met de omgeving. Sowieso streven we naar een maximale integratie in het landschap door aangepaste beplanting. Waar de installatie relatief dicht bij de huizen komt, worden maatregelen voorzien naar mogelijke hinder. Onderdelen die geur of geluid zouden kunnen produceren, worden zo ver mogelijk van de bebouwing ingepland en indien nodig afgedekt.

Wil je eens zien hoe dat in praktijk gaat? Schrijf u in.