Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Maart 2020

Het documentatiecentrum is open op donderdag 5, 12, 19  en 26 maart van 14.00 tot 17.30 uur.

Ons centrum bevat heel wat documentatie over diverse heem- en geschiedkundige onderwerpen. In het fotoarchief zitten meer dan 3000 foto’s over Brugge, de randgemeenten en diverse andere gemeenten in de omtrek. Daarnaast bezit het centrum 120 verschillende tijdschriften uitgegeven door West-Vlaamse geschied-, heem- en volkskundige verenigingen en een bibliotheek met heel wat interessante en unieke werken. Een deel van de tijdschriften is op inhoud ontsloten en staat op Internet zodat u uw bezoek kunt voorbereiden. Ook een aantal van onze collecties zijn ontsloten op inhoud en staan op onze website.

 Daarnaast staan we ter we beschikking om allerlei heem-of geschiedkundige vragen te beantwoorden of om u op weg te helpen bij u opzoekingen. Ook voor het lezen van oude documenten kan u bij ons terecht.
 
Inventarissen klik hier

Voordracht: Brugge in de Middeleeuwen en het Brugse Ommeland


Maandag 30 maart om 19.30 uur.

CM-gebouw Kon. Astridlaan 2, 8200 Sint-Michiels.

 Spreker: prof. Jan Dumolyn.

Leden betalen 2 euro – niet-leden 5 euro.

I.s.m. Familiekunde Vlaanderen regio Brugge.

Brugge is een stad die tot haar economische bloei kwam door de internationale handel, dat is natuurlijk algemeen geweten. Maar een middeleeuwse stad ontwikkelde zich in de eerste plaats door de interactie met haar achterland, haar onmiddellijke omgeving en de bredere regio waarin ze gesitueerd was, op de grens tussen de kustvlakte en Zandig Vlaanderen. De groei van de landbouwproductiviteit, de regionale landbouwhandel en de immigratie van dorpsbewoners uit de omgeving was wellicht nog crucialer voor Brugge dan de internationale handel. Dit is het verhaal van die wisselwerking stad-platteland tijdens de middeleeuwse periode.

Na zijn humaniora aan het Koninklijk Atheneum in Brugge behaalde Jan Dumolyn zijn licentiaat (1995) in de wijsbegeerte en letteren, vakgroep geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Gent, met een scriptie over De Brugse opstand van 1436-1438. Zijn doctoraat in de geschiedenis (2001) behaalde hij met een proefschrift over Het hogere personeel van de hertogen van Bourgondië in het graafschap Vlaanderen (1419-1477). Vanaf oktober 1995 doorliep hij een academisch curriculum aan de universiteit van Gent in het departement Middeleeuwse geschiedenis als onderzoeker, onderzoeksassistent en postdoctoraal onderzoeksassistent. In oktober 2008 werd hij benoemd tot docent aan de Universiteit Gent en in 2011 tot hoofddocent.