Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Juni 2019

De kadasterkaarten van Popp. Een sleutel tot je lokale geschiedenis

Wat:               vormingsavond kadaster en Poppkaarten.
Wanneer:     maandag 3 juni om 19.00 uur.
Waar:             De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 Brugge Sint-Kruis.
Wie:               Wouter Ronsijn (Universiteit Gent).

Deelname is gratis, inschrijven is verplicht via https://historiesvzw.be/de-kadasterkaarten-van-popp/. Tijdens de cursus ontvang je cursusmateriaal en een drankje.

Voor meer informatie kan je terecht bij Hendrik Vandeginste via 015 20 51 74 of

hendrik.vandeginste@historiesvzw.be.

Voor de meeste Vlaamse gemeenten zijn de negentiende-eeuwse Poppkaarten een unieke bron voor de lokale geschiedenis. Van 1842 tot aan zijn dood in 1879 publiceerde Philippe Christian Popp de kadasterkaarten van zo’n 1.800 Belgische gemeenten. In Vlaanderen is de publicatie voor zowat elke gemeente beschikbaar, alleen de provincie Limburg en het arrondissement Turnhout werden niet gepubliceerd. Het detail van de kaarten (op perceelniveau) en de bijkomende informatie in de leggers geven ons vandaag een beeld van hoe die gemeente er in het midden van de negentiende eeuw uitzag.

Op deze vormingsavond wordt eerst de achtergrond van het kadaster en van de Poppkaarten geschetst, en worden de toepassingsmogelijkheden voor historisch onderzoek toegelicht. Daarna volgt een workshop waarop de aanwezigen zelf met de Poppkaarten en -leggers aan de slag kunnen.

Dit is een cursus voor lokale erfgoedorganisaties en individuele heem- en familiekundigen die een basiskennis over de bronnen in kwestie wensen te verwerven (niet voor gevorderden).


Op zondag 16 juni van 10.00 uur tot 12.00 uur is ons lokaal open voor een babbel en een drankje.

Het documentatiecentrum is open op donderdag 6, 13, 20 en 27 juni 2019 van 14.00 tot 17.30 uur.

Ons centrum bevat heel wat documentatie over diverse heem- en geschiedkundige onderwerpen. In het fotoarchief zitten meer dan 3000 foto’s over Brugge, de randgemeenten en diverse andere gemeenten in de omtrek. Daarnaast bezit het centrum 120 verschillende tijdschriften uitgegeven door West-Vlaamse geschied-, heem- en volkskundige verenigingen en een bibliotheek met heel wat interessante en unieke werken. Een deel van de tijdschriften is op inhoud ontsloten en staat op Internet zodat u uw bezoek kunt voorbereiden. Ook een aantal van onze collecties zijn ontsloten op inhoud en staan op onze website.

We staan ter we beschikking om allerlei heem-of geschiedkundige vragen te beantwoorden of om u op weg te helpen bij u opzoekingen. Ook voor het lezen van oude documenten kan u bij ons terecht.
 
Inventarissen klik hier