Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Augustus 2019


Op zondag 18 augustus van 10.00 uur tot 12.00 uur is ons lokaal open voor een babbel en een drankje. Er zijn nog een aantal boeken te koop aan vriendenprijs.

Causerie op zondagvoorniddag.

Klik op de foto's om te vergroten

Het documentatiecentrum is open op donderdag 1, 8, 22 en 29 augustus 2019 van 14.00 tot 17.30 uur.
Niet op 15 augustus Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart.


Ons centrum bevat heel wat documentatie over diverse heem- en geschiedkundige onderwerpen. In het fotoarchief zitten meer dan 3000 foto’s over Brugge, de randgemeenten en diverse andere gemeenten in de omtrek. Daarnaast bezit het centrum 120 verschillende tijdschriften uitgegeven door West-Vlaamse geschied-, heem- en volkskundige verenigingen en een bibliotheek met heel wat interessante en unieke werken. Een deel van de tijdschriften is op inhoud ontsloten en staat op Internet zodat u uw bezoek kunt voorbereiden. Ook een aantal van onze collecties zijn ontsloten op inhoud en staan op onze website.

We staan ter we beschikking om allerlei heem-of geschiedkundige vragen te beantwoorden of om u op weg te helpen bij u opzoekingen. Ook voor het lezen van oude documenten kan u bij ons terecht.
 
Inventarissen klik hier

Causerie Brugse armenpenningen


Yvo Decraemere bestuurslid van numismatica komt vertellen over Brugse armenpenningen. Dit vindt plaats in ons lokaal De Zorge en start om 10.15 uur.

Gratis

Door ouderdom, lichamelijke gebreken, oorlog, mislukte oogsten, natuurrampen, ziekte en wie weet wat allemaal nog meer, kon een persoon of een gezin te allen tijde in armoede vervallen. In dat geval is het aan de gemeenschap om deze behoeftigen tijdelijk of permanent te steunen. Tot de opkomst van de steden begin 12e eeuw werd deze liefdadigheid uitgevoerd in kloosters en abdijen. In steden zoals Brugge namen de meer gegoeden deze taak over. Er werden de eerste Godshuizen gebouwd.

Ook parochiaal werd verantwoordelijkheid genomen met onder meer het oprichten van een Armendis. Na de Franse Revolutie werd armenzorg officieel een staatsaangelegenheid, maar in de praktijk veranderde er toch niet veel.

Waren de redenen dat het stadsbestuur, rijken en geestelijken aan armenzorg deden puur caritatief, of speelden er andere factoren mee? Hoe werd armenzorg georganiseerd en hoe ging men misbruiken tegen? Welke regels werden gehanteerd en hoe zagen die penningen eruit?

Dit alles en veel meer komt aan bod op de volgende causerie in de Zorge.

Geleide wandeling in het domein Gruuthuse in Oostkamp

Zaterdag 24 augustus 2019 om 14.00 uur. Domein Gruuthuse Stationsstraat 196, 8020 Oostkamp.De geleide wandeling door het kasteelpark duurt ongeveer 2 uur. Gids:André Vanhevel en Karel Dendooven.          

 

Deelnameprijs:          4 euro voor leden – 8 euro voor niet-leden te storten op rekeningnr. BE23 0353 2834 0391 met vermelding rondleiding Gruuthuse.

Inschrijven verplicht op brugsommeland@skynet.be. Dit kan tot 19 augustus.

Parkeerplaatsen voor auto’s zijn er in de Stationsstraat, voorbij de Rivierbeek. Als dat niet volstaat, kan geparkeerd worden in de dreef recht tegenover de toegangspoort van het kasteel, mits de grond er niet nat bij ligt (risico om niet weg te geraken!).

Er wordt gevraagd om geen auto's op de parkeerplaats aan het koetshuis rechts te parkeren gezien dit voorzien is voor de huurders van de dichtstbijzijnde appartementen. Fietsen worden voorbij de toegangspoort rechts geplaatst.

Het kasteeldomein in Oostkamp was de zomerresidentie van Lodewijk van Gruuthuse die er rond 1470 een kasteel liet bouwen. Zijn stadsresidentie aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Brugge was zijn winterverblijf. Naar hem is dit kasteeldomein genoemd hoewel het voor het grootste deel van zijn geschiedenis eigendom geweest is en nog altijd is van de familie d’Ursel. 

Charles d’Ursel die o.a. gouverneur van West-Vlaanderen is geweest, erft het domein in 1860. Hij zal in 1888 wat er van de oude kasteelgebouwen overblijft afbreken en een nieuw kasteel in Vlaamse renaissancestijl bouwen. Het kasteel is een ontwerp van architect René Buyck, provinciaal architect, in samenwerking met Louis Delacenserie, bekend voor o.a. het provinciaal gebouw en het postgebouw op de Brugse Markt. In 1981 teistert een brand het kasteel waardoor het gebouw nu een plat dak heeft.

Voor de tuinen doet Charles d’Ursel een beroep op de Franse landschapsarchitect René Duchêne en later zijn zoon Achilles Duchêne die in Oostkamp de volledige vrijheid krijgen om uit het niets een Franse formele tuin en een Engelse landschapstuin te realiseren. Het resultaat is uniek en zeldzaam voor onze kasteeldomeinen.

® Eddy Dubruqué ® Yvette Kemel