Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

April 2017


Zaterdag 8 april van 14.00 tot 17.30 boeken- en tijdschriftenverkoop in De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 Brugge Sint-Kruis.

 

Zondag 16 april van 10.00 uur tot 12.00 uur is ons lokaal is open voor een babbel en een drankje.

Documentatiecentrum De Zorge

Het documentatiecentrum is open op donderdag 6, 13, 20 en 27 april van 14.00 tot 17.30 uur.

Ons centrum bevat heel wat documentatie over diverse heem- en geschiedkundige onderwerpen. In het fotoarchief zitten meer dan 3000 foto’s over Brugge, de randgemeenten en diverse andere gemeenten in de omtrek. Daarnaast bezit het centrum 120 verschillende tijdschriften uitgegeven door West-Vlaamse geschied-, heem- en volkskundige verenigingen en een bibliotheek met heel wat interessante en unieke werken. Een deel van de tijdschriften is op inhoud ontsloten en staat op Internet zodat u uw bezoek kunt voorbereiden. Ook een aantal van onze collecties zijn ontsloten op inhoud en staan op onze website.

 Daarnaast staan we ter we beschikking om allerlei heem-of geschiedkundige vragen te beantwoorden of om u op weg te helpen bij u opzoekingen. Ook voor het lezen van oude documenten kan u bij ons terecht.

Inventarissen klik hier
 
Zondagsvriend 1949 Zondagsvriend 1949

Klik op de foto om te vergroten.

Het Brugs Ommeland organiseert dit jaar geen eigen activiteit met Erfgoeddag maar werkt mee aan twee projecten in het Volkskundig museum en in het Gezellemuseum.

Zaterdag 22 april om 14.00 uur & Zondag 23 april om 10.30 uur in het Volkskundemusem

Voordracht: De zorgende huisvrouw als ideaal

Heemkring Brugs Ommeland bezit een verzameling damesbladen van 1930 tot 1988. Tijdschriften zoals Beatrijs, Rijk der Vrouw en Vrouw en Gezin richtten zich vooral tot de gehuwde vrouwen met kinderen en jonge vrouwen met deze aspiratie. Voor hen gold het huisvrouwschap lange tijd als hoogste ideaal. Het is een levenstaak, die men onder alle omstandigheden moet aankunnen, een taak waarbij liefde en offervaardigheid een groote rol spelen, doch waarbij een groote mate van kennen en kunnen minstens even belangrijk zijn. Zo drukte Libelle in 1941 de jonge vrouwen op het hart.

Yvette Kemel van de heemkring en Geert Souvereyns van het Volkskundemuseum bladeren samen met u doorheen 40 jaar reclame en huishoudelijke artikels. In welke mate zijn zij rolbevestigend of roldoorbrekend? Welke ideaalbeelden en verwachtingen projecteren zij op de vrouwen? Betekende de introductie van nieuwe huishoudelijke apparaten wel degelijk een verlichting van de huishoudelijke taken? Of legden zij de lat alleen maar hoger?

Tentoonstelling in het Volkskundig museum

Wat een meisje moet weten

Een proper en opgeruimd huis, een vlekkeloze was, een blinkende vaat, een glimmend parket, keurig gesteven hemden en lakens, elke dag wat lekkers op tafel, welopgevoede kinderen en een gelukkige man. En bovendien zachte handen, stralend witte tanden, een gave huid en een perfect kapsel. Dit was lange tijd het hoogst haalbare geluk van de vrouw. Althans als we de reclame-advertenties in damesbladen uit de jaren 1940-1960 mogen geloven. Wat zij niet laten zien is het zwoegen, de sleur, de hoge verwachtingen en de soms ondankbare taken die het dagelijks leven van de huisvrouw niet altijd rooskleurig maakten. Die zorgden ervoor dat vandaag het ideaalbeeld van het huisvrouwschap veel van zijn glans heeft verloren. Maar tegelijk blijft de verwondering voor de kennis en de kunde die de huishoudelijke arbeid van weleer vereisten. Aan de hand van oude tijdschriftadvertenties en huishoudelijke apparaten en producten geeft de expo in het Volkskundemuseum inzicht in het dagelijkse leven van de huisvrouw in de jaren 1940-‘60. Het is tegelijk een eerbetoon aan de dienstbaarheid en opoffering van ontelbare vrouwen voor het geluk van hun gezin en om tegemoet te komen aan het ideaalbeeld dat de maatschappij hen voorhield. De ‘zorgende huisvrouw’ is een uitbreiding van de tentoonstelling ‘Kinderen van toen, senioren van nu’ over de kindertijd … (Geert Souvereyn)

 

Brugs uurtje – een gesprek met zorgverleners

De tweede activiteit is een organisatie van de werkgroep Brugs Dialect. Dit vindt plaats op zondag 23 april om 14.30 uur en duurt ongeveer 60 minuten. Locatie: Gezellemuseum Rolweg 64 in Brugge.

Ook voor het Brugs dialect moet gezorgd worden! En hoe kan dit beter dan door het te spreken? Nico Blontrock ontvangt in de prachtige tuin van het Gezellemuseum enkele gasten die over hun ervaringen in de gezondheidszorg komen babbelen. In het Brugs uiteraard!

Voor de lezingen is reservatie verplicht. Meer informatie over de uren, reservatie en toegankelijkheid staat in de Erfgoedbrochure die u gratis in de bus zal vinden. Ook op de website, Facebookpagina en digitale nieuwsbrief van het Bruge Ommeland wordt u verder op de hoogte gebracht.

Reserveren kan op: www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoeddag2017

Vanaf maandag 17 april om 10.00 uur tot donderdag 20 april om 22.00 uur.

 

 

Voordracht: Geschiedenis van de gastronomie van arm en rijk

Op maandag 24 april om 20.00 uur in het CM-gebouw Moerkerkse Steenweg 118 Brugge Sint-Kruis.

Peter Scholliers studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en behaalde in 1984 zijn doctoraat aan dezelfde instelling, met onderzoek over lonen, koopkracht, indexkoppeling en levensstandaard in België tijdens het interbellum. Hij verricht onderzoek naar de geschiedenis van sociale ongelijkheid, de levensstandaard, voedingsgeschiedenis, de geschiedenis van lonen en prijzen, en de materiële cultuur van 1800 tot vandaag. Hij doceert over deze thema’s aan de VUB en, occasioneel, aan de Università di Scienze Gastronomiche (Bra, Italië). Van 1987 tot 2000 was hij achtereenvolgens bevoegdverklaard navorser, onderzoeksleider en onderzoeksdirecteur bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Sinds 2000 is hij verbonden aan de Vakgroep Geschiedenis van de Vrije Universiteit Brussel, is momenteel hoogleraar en is voorzitter van de Opleiding Geschiedenis. Hij is co-editor van  Food & History en Appetite, en redactielid van Food and Foodways, en Food, Culture & SocietyTot 2015 was hij directeur van de onderzoeksgroep FOST en momenteel zit hij ETWIE (Expertisecentrum Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed) voor.

I.s.m. Familiekunde Vlaanderen regio Brugge.