Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

April 2018


Zondag 15 april van 10.00 uur tot 12.00 uur is ons lokaal is open voor een babbel en een drankje.

Documentatiecentrum De Zorge

Het documentatiecentrum is open op donderdag 5, 12, 19 en 26 april van 14.00 tot 17.30 uur.

Ons centrum bevat heel wat documentatie over diverse heem- en geschiedkundige onderwerpen. In het fotoarchief zitten meer dan 3000 foto’s over Brugge, de randgemeenten en diverse andere gemeenten in de omtrek. Daarnaast bezit het centrum 120 verschillende tijdschriften uitgegeven door West-Vlaamse geschied-, heem- en volkskundige verenigingen en een bibliotheek met heel wat interessante en unieke werken. Een deel van de tijdschriften is op inhoud ontsloten en staat op Internet zodat u uw bezoek kunt voorbereiden. Ook een aantal van onze collecties zijn ontsloten op inhoud en staan op onze website.

 Daarnaast staan we ter we beschikking om allerlei heem-of geschiedkundige vragen te beantwoorden of om u op weg te helpen bij u opzoekingen. Ook voor het lezen van oude documenten kan u bij ons terecht.

Inventarissen klik hier
 

Voordracht: Vloethemveld en het krijgsgevangenkamp


Op maandag 30 april om 20.00 uur in het CM-gebouw Moerkerkse Steenweg 118 Brugge Sint-Kruis.

Spreker: Ludo Meulebrouck is een gepensioneerd militair, stadsgids in Brugge en streekgids van het Brugse Ommeland, aangesloten bij de West-Vlaamse Gidsenkring Brugge. Hij is geïnteresseerd in zowat alles van beide Wereldoorlogen en alle verhalen hieromtrent in de ruime omgeving van Brugge en de Ginter regio. Zedelgem en Loppem wekken zijn bijzondere interesse.

I.s.m. Familiekunde Vlaanderen regio Brugge.

Leden betalen 2 euro - niet leden 5 euro.

Vloethemveld is een voormalige militair domein en krijgsgevangenkamp gelegen in Zedelgem. Momenteel is het een beschermd natuurdomein en Habitatrichtlijngebied en staat het tevens in de inventaris van onroerend erfgoed.

Vanaf eind 1944 of begin 1945 werd het Vloethemveld door de Britten gebruikte als krijgsgevangenkamp. Het Vloethemveld was onderverdeeld in 4 kampen die telkens ook in een aantal kooien (cages) werden ingedeeld. Kamp 2226 en 2227 en 2229 werden gevormd door de vroegere munitiebarakken. Een kamp bestond uit enkele ronde tipi-achtige tenten. Een grote groep krijgsgevangenen kwam uit de Baltische staten namelijk 11800 Letten, Litouwers en Esten. Zoals de Oostfronters werden de mannen ingelijfd in het Duitse leger om hun eigen land te vrijwaren van de Russische overheersing. Na de oorlog zouden deze teruggaan naar hun land, in hun geval de Sovjet-Unie. Vele weigerden dit of verminkten zichzelf zodat overplaatsing onmogelijk was. In 1946 kregen zij de titel van "displaced persons" en werden de meesten vrijgelaten. Om het verblijf in het kamp aangenamer te maken mochten ze vanaf 1946 meer sporten en kunst beoefenen. Een aantal van de gemaakte kunstwerken is nog op de site aanwezig, wat een unicum is in de wereld.