Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Fietstocht 16 juli 2013 gids Omer Timmerman Op zoek naar de Kerkebeek Werkgroep Erfgoed Sint-Michiels ® Monique Depraetere Op donderdagnamiddag in De Zorge ® Fernand Proot Oprichting Brugs Kokkerellen in de keuken van de Potterie. ® Eric Gallet Brugs uurtje met Marcel Goemaere.
Klik op de foto's om te vergroten
® Michel Van den Brande Voorstelling gerestaureerde monumenten op de begraafplaats Sint-Kruis. ® Fernand Proot Cultuurprijs 2010. ® Jan Breyne Bezoek neogotische site Vivenkapelle 15 juni 2014. ® Michel Van den Brande Tentoonstelling Met de vlag voorop.
Neem eens een kijkje, klik op de link

Reeds geplande activiteiten 2019

Maandag 29 april 19.30 uur: Andrea Bardyn voordracht Leven van vrouwen in de Middeleeuwen.

Zondag 19 mei 10.15 uur: Pol Martens Causerie Passie voor affiches.

Vrijdag 24 mei 14.00 uur: Bezoek aan het waterzuiveringstation.

Maandag 3 juni 19.00: Wouter Ronsijn Vormingsavond kadaster en Poppkaarten. Deelname is gratis, inschrijven is verplicht via https://historiesvzw.be/de-kadasterkaarten-van-popp/.

18 augustus 10.15: Cuaserie Yvo Decraemere Brugse dispenningen .

Zaterdag 14 en zondag 15 september: tentoonstelling Sint-Kruis als landbouwgemeente tussen 1800 en 1900” en100 jaar Landelijke Gilde Sint-Kruis”  WHSK.

Zondag 13 oktober 11.00 uur: Brugs Uurtje.

Maandag 28 oktober 20.00 uur: Claude Gekiere voordracht De problematiek omtrent opvoeding en onderwijs in de 17 en 18 eeuw.

Zondag 10 november 11.00 uur: Brugs Uurtje.

Zondag 17 november 10.15 uur: causerie Eddy Dubruqué Hoe begin ik aan mijn stamboom voor dummy's.

Maandag 25 november 20.00 uur Caroline Terreyn voordracht 750 jaar Lieve. Het Gentse kanaal vanuit Damme bekeken.

Zondag 8 december 11.00 uur: Brugs Uurtje.

Klik op de gemarkeerde datum voor meer informatie.

Inventaris West-Vlaamse tijdschriften

Sinds een paar jaar werkt de heemkundige kring aan het project ontsluiten heem- en geschiedkundige tijdschriften in West-Vlaanderen op artikels. Na de samenwerking met Heemkunde West-Vlaanderen kwam het project in een stroomversnelling.

Intussen zijn 124 tijdschriften, wat inhoud 86.000 titels ontsloten waarvan het grootste deel kan geraadpleegd worden het documentatiecentrum van de heemkundige kring.

De databank is intussen ook opgenomen in de site van Heemkunde Vlaanderen: klik hier

 Probeert het eens

 

Zoekformulier

Gebruik de schuifbalk bij het bekijken van het resultaat.