Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Rondvraag naar uw belangstelling

Klik op deze foto

Klik op deze foto om de bevraging te starten....

 

Beste lid, vrijwilliger of sympathisant,

 

Door de impact van COVID-19 hebben we dit jaar onze activiteiten drastisch moeten inperken. Anderzijds maken we als bestuur van deze moeilijke periode een opportuniteit om ons strategisch te herbronnen. De heemkring bestaat immers al sinds 1958 en is toe aan een opgefriste toekomststrategie.

Uw inbreng is daarom van groot belang.

Graag vernemen we aan de hand van enkele vragen wat u belangrijk vindt, waarin u geïnteresseerd bent en op welke manier we onze werking kunnen verbeteren. Wat moeten we zeker behouden en welke nieuwigheden zou u waarderen? We hebben de vragen bewust beperkt gehouden zodat u weinig tijd nodig heeft om ze te beantwoorden. De volledig anonieme bevraging loopt tot 31 oktober via deze link, waarna u op een website van Google Formulieren terecht komt. Via deze digitale weg kan u de antwoorden gemakkelijk aanklikken of intikken. Wenst u de bevraging toch liever via e-mail of per post te ontvangen en nadien terug te sturen? Dat kan. Stuur ons dan een bericht met uw naam en adres via brugsommeland@skynet.be of telefoneer naar Francis Micholt op het nummer 0498/ 714 717.

 

Met de resultaten van de bevraging gaan we vervolgens aan de slag. De doelstelling is om samen met alle belanghebbenden te komen tot een toekomstbestendige strategie op basis van reële behoeften, een heldere koers én een nieuwe schwung.  

Bedankt om uw mening te geven !

 

Karel Dendooven
Voorzitter
Brugs Ommeland - Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle vzw

HERDRUK


HERDRUK

KRUISRELIEKEN IN DORDRECHT, MIDDELBURG EN HET BRUGSE (1420-2020)

128 kleurenpagina’s A4, w.o. tal van unieke foto’s     

18 euro

Een uitgave van Brugs Ommeland Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle vzw

Wellicht vind je het boek nog in de boekenshop van Adornes Domein (Jeruzalemkerk) of bij De Brugse Boekhandel (Dijver). We voorzien alvast een tweede druk. Intekenen ervoor kan door 18 euro te storten via het nummer BE56 0013 3727 0288 van vzw Brugs Ommeland met vermelding ‘Kruisrelieken’ ofwel bij de auteur: eric.colenbier@gmail.com of 050/36 45 29.

Inhoud:

Op diverse plaatsen worden fragmentjes heilig hout bewaard die Claes Scouteten meebracht uit het Midden Oosten. Ze waren volgens hem afkomstig van het kruis waaraan Jezus stierf.  Hij schonk in 1429 een stuk aan zijn geboortestad Dordrecht. De Brugse zakenman Wouter Utenhove, de tweede man van Scoutetens weduwe, schonk andere stukjes aan de O.-L.-Vrouwekerk (1473) en aan de kerk van Sint-Kruis (circa 1476) en ook aan enkele Bourgondische notabelen: Pieter Bladelin voor zijn kerk in Middelburg (1458), de familie Adornes voor hun Jeruzalemkapel (circa 1482) en in 1482 wellicht ook aan Thomas Perrot voor de Gistelse abdij Sint-Godelieve. 

De publicatie bundelt wat voordien her en der verscheen in één vlot verhaal en vult aan met nieuw onderzoek. De vertelling start circa 1420 in de Bourgondische tijd en eindigt met de vernieuwde verering in Dordrecht sinds 2013. Hoe ging men vroeger na of de relieken ‘echt’ waren? Welke betekenis kregen de kruisrelieken t.o.v. andere relieken in de O.-L.-Vrouwekerk? Waar werden ze verstopt en keerden wel de authentieke stukken terug? Waarom slaagde Middelburg er noch in de 17de , noch in de 19de eeuw in om hun vermiste reliek terug te krijgen? Vanwaar het gaatje in de Sint-Kruise reliek? Wat valt te zien in het stripverhaal op de tien schilderijen in de Kruiskapel van de O.-L.-Vrouwekerk (voor het eerst alle tien samen in kleur gepubliceerd!)? Welke rol speelde Gezelle in het onderzoek? Hoe komt het dat het Heilig Hout in Dordrecht na 500 jaar vermissing opnieuw een ommegang heeft? De publicatie eindigt met de vraag wat nu de waarheid van die kruisrelieken is.

Wie graag gidst en vertelt, interesse heeft in lokale religieuze geschiedenis of in wat te zien valt op een schilderij zal zijn gading vinden. Omwille van het zowel Vlaamse als Hollandse publiek krijgt het verhaal een ruimere historische situering, o.a. door de vele illustraties en verklarende voetnoten. Het boek is zo opgesteld dat elk verhaal over een bepaalde reliek ook op zich kan worden gelezen.  

Kapellen vertellen

Een nieuwe uitgave naar aanleiding van het JUBELJAAR '300' jaar miraculeus Maria beeld Ver-Assebroek.

Presentatie boek ‘Kapellen vertellen...’ ‘Geschiedenis en iconografie van de Assebroekse Mariakapellen’. Interesse? Bel ons gerust op nr. 050 351406.

Bestellen door storting 15€ (+3€ indien het verzonden moet worden)

op BE38 0018 1603 1572 , met vermelding kapel en uw naam en adres.

 

Causerie op zondag Armenpenningen in Brugge Boekenverkoop Sint-Kruiskermis Bezoek Domein Gruuthuse Oostkamp Voordracht in het Volkskundemuseum
Klik op de foto's om te vergroten

Het documentatiecentrum De Zorge Moerkerkse Steenweg 194 Brugge Sint-Kruis is open elke donderdagnamiddag van 14.00 tot 17.30 uur. Behalve op feestdagen.

Brugs Ommeland 2019/4 voor inhoud klik hier.

® Michel Van den Brande Voorstelling gerestaureerde monumenten op de begraafplaats Sint-Kruis. ® Fernand Proot Cultuurprijs 2010. ® Jan Breyne Bezoek neogotische site Vivenkapelle 15 juni 2014. ® Michel Van den Brande Tentoonstelling Met de vlag voorop.
Neem eens een kijkje, klik op de link

Geplande activiteiten 2020

Vanaf februari 2020 zullen de voordrachten starten om 19.30.

Maandag 30 maart 2020 19.30 uur: Jan Dumolyn voordracht Brugge in de Middeleeuwen en het Brugse Ommeland. AFGELAST door Corona.

Maandag 27 april 2020 19.30 uur: André Vandewalle voordracht Heraldiek, levend erfgoed. AFGELAST door Corona.

Vrijdag 8 mei 2020 Uitstap met Luxe autocar naar de laatste leerlooierij van ons land in zulte, naar de graanstokerij Filliers en naar het kasteel van Ooidonck. AFGELAST door Corona.

Zondag 17 mei 2020 10.15 uur: Beeldvorming, vanaf de Renaissance tot de moderne fotografie door Hugo Vandekeere. Deze causerie vindt plaats indien de maatregelen versoepelen. AFGELAST door Corona.

Zondag 16 augustus Causerie Op mij broeders graf. Herwien Titeca. AFGELAST door CORONA.

Maandag 26 oktober 10.15 uur: Tamar Ingels voordracht Het erfgoed van de doodAFGELAST door CORONA.

Maandag 30 november 19.30 uur: Brecht Demasure Boer. Het noeste leven in West-Vlaanderen. AFGELAST door CORONA.

Klik op de onderstreepte datum voor meer informatie.

Inventaris West-Vlaamse tijdschriften

Sinds een paar jaar werkt de heemkundige kring aan het project ontsluiten heem- en geschiedkundige tijdschriften in West-Vlaanderen op artikels. Na de samenwerking met Heemkunde West-Vlaanderen kwam het project in een stroomversnelling.

Intussen zijn 87.000 titels uit 128 tverschillende tijdschriften ontsloten waarvan het grootste deel kan geraadpleegd worden het documentatiecentrum van de heemkundige kring.

Verenigen of privé personen die aan het project willen meewerken kunnen mailen naar: kemel.y@skynet.be.

De databank is intussen ook opgenomen in de site van Heemkunde Vlaanderen: klik hier

 Probeert het eens

 

Zoekformulier

Gebruik de schuifbalk bij het bekijken van het resultaat.