Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


 

 

 

Het bestuur wenst jullie
in het nieuwe jaar
365 nieuwe dagen om te dromen
te gaan en te komen

te ontvangen en te geven
en tussenin:

een creatief en gezond leven

Fietstocht 16 juli 2013 gids Omer Timmerman Op zoek naar de Kerkebeek Werkgroep Erfgoed Sint-Michiels Tentoonstelling Herbergen te Sint-Kruis organisatie Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis Rondleiding kerk Sint-Andries gids Ewald Vancoppenolle Werkgroep Erfgoed Sint-Andries

Klik op de foto's

Voorstelling gerestaureerde monumenten op de begraafplaats Sint-Kruis foto Michel Vandenbrande Cultuurprijs 2010 foto Fernand Proot Bezoek neogotische site Vivenkapelle 15 juni 2014 foto Jan Breyne

Zoeken op deze website. Vul een trefwoord in en klikt op de zoekknop.

Neem eens een kijkje, klik op de link

Ons lokaal De Zorge krijgt een nieuw dak en isolatie. Deze werken starten 25 juni en het einde is voorzien eind augustus. Voor de start van de werken moet er gezorgd worden dat het materiaal, de boeken en documenten beveiligd worden tegen stof of andere schade.

Het lokaal is niet toegankelijk voor activiteiten vanaf 8 juni. De donderdagnamiddagen en elke derde zondag van de maand vervallen tot eind september.

Voor contact of dringende vragen: Op 8 juni zijn we nog beschikbaar in het lokaal maar kunt u geen boeken, tijdschriften of documenten opvragen. Na deze datum kunt u ons mailen: brugsommeland@skynet.be.

Onze activiteiten buiten het lokaal gaan door zoals aangekondigd.

Reeds geplande activiteiten 2017-2018

 • Zondag 10 december 2017: Brugs Uurtje in 't Oud Handbogenhof. Gast: Lilly Brendonck.
 • Zondag 11 februari: Brugs Uurtje.
 • Maandag 26 februari 2018: voordracht Jean-Luc Meulemeester: Tafelen in een bad en nog iets meer in het middeleeuwse Brugge.
 • Zondag 11 maart: Brugs Uurtje.
 • Maandag 26 maart 2018: voordracht Michel Deruyttere: Markante vrouwen in de geneeskunde.
 • Maandag 30 april 2018: voordracht Ludo Meulebrouck: Vloethemveld vanaf het ontstaan tot heden en het krijgsgevangenkamp.
 • Zaterdag 28 april 2018: Heemdag West-Vlaanderen in Brugge.
 • Zaterdag 19 mei 2018: wandeling Vloethemveld onder leiding van Ludo Meulebroeck.
 • Zaterdag 11 augustus 2018: bezoek aan het diamantmuseum met demonstratie.
 • Maandag 29 oktober 2018: voordracht Peter Eyckerman: Identificeren van foto's in de 19de eeuw tot de Eerste Wereldoorlog.
 • Maandag 26 november 2018: voordracht Johan Duyck: Waardevolle graven als funerair erfgoed.

Klik op de datum voor meer informatie.

® M&M

Het Brugs Ommeland / Kon. Heemkundige Kring heeft 2 nieuwe uitgaven. De Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis stond in voor de realisatie.

Vlag voorop! Vlaggen en hun verenigingen uit Sint-Kruis, Male en Vivenkapelle.  178 pagina's, volledig in kleur met tal van unieke foto's van vlaggen en verenigingen. Bij elke vlag krijgt u wat informatie over de bijbehorende vereniging. Prijs: 22 euro.

Omwalde hoeves in Sint-Kruis. De Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis koos tien omwalde sites uit  en zocht naar sporen ervan in archivalia, oude kaarten en het landschap. De talrijke illustraties bestaat uit kleurrijk figuratief kaartmateriaal, waaronder het onlangs in het stadsarchief opgedoken Frans Kadaster van Sint-Kruis uit de tijd van Napoleon (1809, met aanvullende nota’s uit 1896) en unieke foto's. 60 pagina, volledig in kleur. Prijs 10 euro.

Te bestellen:
Johan Duyck, Pastorieweg 3 8310 Brugge Sint-Kruis johan.duyck@hotmail.com
Ludo Vandamme ludo.vandamme@telenet.be
Eric Colenbier eric.colenbier@gmail.com tel.050.36.45.29

 

Brugs Ommeland 2017/3 is uit. Klik hier voor de inhoud.

Onze heemkundige kring op Erfgoed in Zicht

In 2013 sloot de heemkundige kring een contract met de provincie West-Vlaanderen om onze beeldcollecties op de beeldbank van de provincie te plaatsen. Door het Vlaams Regeerakkoord van 2014 mogen de provincies zich niet meer inlaten met cultuur. Dit gaat in vanaf 1 januari 2018. Daardoor verdween ook de beeldbank van de provincie West-Vlaanderen en ook het werk die onze vrijwilligers in het project gestopt hebben om de beelden online te plaatsen. Begin dit jaar hebben wij een contract gesloten met Erfgoed in Zicht om partner te worden in dit project en ons beeldmateriaal op deze site te plaatsen. Goed nieuws uiteraard maar het negatieve is dat we ons huiswerk opnieuw moeten maken. Intussen staan al 67 beelden online en er wordt gewerkt om elke week enkele beelden bij te publiceren. Neem eens een kijkje op: http://www.erfgoedinzicht.be/deelnemende-instellingen

Klik op Documentatiecentrum Brugs Ommeland – De Zorge en dan op “collectie van deze instelling.

Inventaris West-Vlaamse tijdschriften

Sinds een paar jaar werkt de heemkundige kring aan het project ontsluiten heem- en geschiedkundige tijdschriften in West-Vlaanderen op artikels. Na de samenwerking met Heemkunde West-Vlaanderen kwam het project in een stroomversnelling.

Intussen zijn meer dan 100 tijdschriften ontsloten waarvan het grootste deel kan geraadpleegd worden het documentatiecentrum van de heemkundige kring.

 

 Probeert het eens
 

 

Zoekformulier

Gebruik de schuifbalk bij het bekijken van het resultaat.

 

Word vriend op Facebook

Blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Hebt je een bericht, een leuk weetje of foto die verband houdt met heemkunde plaats het op onze Facebookpagina. Ook aankondigingen van geschied- heem- of volkskundige evenementen kunt u er kwijt.

 Klik op het facebook logo

Brugs Ommeland - Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle vzw

Promoot jouw pagina ook