Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

CORONA crisis

OPGELET!

Door de CORONA maatregelen zijn ALLE voordrachten AFGELAST tot zeker eind MAART 2021

----------------------------------------------------------------------------

Wat het BRUGS UURTJE betreft.... het uurje komt zeker terug van zodra de corona maatregelen het toelaten begin 2021, op een NIEUWE locatie namelijk in het dienstencentrum de Balsemboom in het Bilkske.

Je kan nu ook terecht op de website van Het Brugs Uurtje door HIER te klikken.

De huidige Brugse babbel in het oud handbogen hof is zeker niet de vervanger van ons uurtje.

 

 

Rondvraag naar uw belangstelling

Klik op deze foto

Klik op deze foto om de bevraging te starten....

 

Beste lid, vrijwilliger of sympathisant,

 

Door de impact van COVID-19 hebben we dit jaar onze activiteiten drastisch moeten inperken. Anderzijds maken we als bestuur van deze moeilijke periode een opportuniteit om ons strategisch te herbronnen. De heemkring bestaat immers al sinds 1958 en is toe aan een opgefriste toekomststrategie.

Uw inbreng is daarom van groot belang.

Graag vernemen we aan de hand van enkele vragen wat u belangrijk vindt, waarin u geïnteresseerd bent en op welke manier we onze werking kunnen verbeteren. Wat moeten we zeker behouden en welke nieuwigheden zou u waarderen? We hebben de vragen bewust beperkt gehouden zodat u weinig tijd nodig heeft om ze te beantwoorden. De volledig anonieme bevraging loopt tot 31 december via deze link, waarna u op een website van Google Formulieren terecht komt. Via deze digitale weg kan u de antwoorden gemakkelijk aanklikken of intikken. Wenst u de bevraging toch liever via e-mail of per post te ontvangen en nadien terug te sturen? Dat kan. Stuur ons dan een bericht met uw naam en adres via brugsommeland@skynet.be of telefoneer naar Francis Micholt op het nummer 0498/ 714 717.

 

Met de resultaten van de bevraging gaan we vervolgens aan de slag. De doelstelling is om samen met alle belanghebbenden te komen tot een toekomstbestendige strategie op basis van reële behoeften, een heldere koers én een nieuwe schwung.  

Bedankt om uw mening te geven !

 

Karel Dendooven
Voorzitter
Brugs Ommeland - Kon. Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle vzw

Causerie op zondag Armenpenningen in Brugge Boekenverkoop Sint-Kruiskermis Bezoek Domein Gruuthuse Oostkamp Voordracht in het Volkskundemuseum
Klik op de foto's om te vergroten
® Michel Van den Brande Voorstelling gerestaureerde monumenten op de begraafplaats Sint-Kruis. ® Fernand Proot Cultuurprijs 2010. ® Jan Breyne Bezoek neogotische site Vivenkapelle 15 juni 2014. ® Michel Van den Brande Tentoonstelling Met de vlag voorop.

Geplande activiteiten 2021

Deze gaan terug door in de CM,

Moerkerke Steenweg 118, 8310 Brugge-Sint-Kruis.

De voordrachten starten om 19.30u.

Opgelet: COVID-19 kan nog voor afgelastingen zorgen !

Maandag 22 februari 2021     > AFGELAST door CORONA

Gender & Criminaliteit in het 17de eeuws Brugge.

Spreker: Heidi Denneweth (VUB)

-------------------------------------------------------------

Maandag 29 maart 2021        > AFGELAST door CORONA

Sodomie in het laat middeleeuws Brugge.

Spreker: Jonas Roelens.

-------------------------------------------------------------

Maandag 26 april 2021

Het boek van het HEDEN tot het VERLEDEN.

Spreker: Jean Pierre Goemaere.

-------------------------------------------------------------

Klik op de datum voor meer uitleg.

Inventaris West-Vlaamse tijdschriften

Sinds een paar jaar werkt de heemkundige kring aan het project ontsluiten heem- en geschiedkundige tijdschriften in West-Vlaanderen op artikels. Na de samenwerking met Heemkunde West-Vlaanderen kwam het project in een stroomversnelling.

Intussen zijn 87.000 titels uit 128 tverschillende tijdschriften ontsloten waarvan het grootste deel kan geraadpleegd worden het documentatiecentrum van de heemkundige kring.

Verenigen of privé personen die aan het project willen meewerken kunnen mailen naar: kemel.y@skynet.be.

De databank is intussen ook opgenomen in de site van Heemkunde Vlaanderen: klik hier

 Probeert het eens

 

Zoekformulier

Gebruik de schuifbalk bij het bekijken van het resultaat.