👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Home -  geschiedenisbrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Causerie op zondag Armenpenningen in Brugge Boekenverkoop Sint-Kruiskermis Bezoek Domein Gruuthuse Oostkamp Voordracht in het Volkskundemuseum

vzw Brugs Ommeland Koninklijke Heemkundige Kring Maurits Van Coppenolle

verzamelt, inventariseert, onderzoekt, ontsluit en publiceert sinds 1958 wat leeft of leefde in Brugge en de gefusioneerde randgemeenten. Daarvoor bestuderen wij niet alleen bronnen, maar verzamelen we ook getuigenissen en beeldmateriaal (foto's, dia's, films, affiches, schilderijen, kaarten, vlaggen, ...) van stads- en dorpsgezichten, festiviteiten bewoners en onze stadstaal. We kunnen daarvoor rekenen op veel vrijwilligers.

Wij delen onze kennis en passie met wie geïnteresseerd is via publicaties, lezingen, Brugse Uurtjes, causerieën, gidsbeurten en exposities.

 

lezing Pourbuskaart van het Brugse Vrije

LEZING De Pourbuskaart Door Dr Jan Trachet

Wanneer: Maandag 28 november 19.30 uur

Waar: CM lokaal, Moerkerkse Steenweg 118, 8310 Sint-Kruis Prijs:

Leden 2 euro, niet leden 5 euro

In de 16de eeuw kreeg schilder Pieter Pourbus ( Gouda circa 1523 – Brugge 1584) een belangrijke opdracht om het Brugse Vrije op kaart te brengen. Hij schilderde de Zwinregio met aanduidingen van steden en dorpen.Zijn kaart wordt veel gebruikt bij lezingen over onze streek. In 2018 mochten wij deze tijdens een mooie tentoonstelling bewonderen.

Jan Trachet, geboren in 1987, studeerde archeologie aan de universiteit van Gent. Tijdens zijn studie verbleef hij een tijdje aan de universiteit van Coimbra in Portugal.

Zijn archeologische interesse kon hij uitstekend aanwenden bij het onderzoek naar verdwenen dorpen in Zeeland. Tussen 1000 en 1500 verdwenen zo maar 117 dorpen, de meeste ingeslikt door de zee. Zijn onderzoek beperkte hij tot de dorpjes in het Zuidoosten van Zeeland. Zijn doctoraatonderzoek focuste hij op de ontwikkeling van het middeleeuws havensysteem tussen Brugge en het Zwin, voor Bruggelingen toch een interessante informatie. 

oude publicaties aan gunstprijsje

Elke donderdagnamiddag is ons documentatiecentrum open (De Zorge, Moerkerkse Steenweg 194 nabij de rotonde) tussen 14.00 en 16.30 uur om er een van onze publicaties te kopen. Je vindt hieronder een overzicht van wat nog te koop is aan welke prijs, op voorwaarde dat je die zelf ophaalt. Er zitten echt koopjes tussen! Wie een publicatie wil kopen en laten opsturen, bestelt best via deze site. Je ontvangt dan een mail waarin staat wat extra zal moeten betaald worden aan verzendingskosten. Eenmaal betaald wordt het boek verzonden.

In de schaduw van een dorpstoren. Herinneringen aan het oude Varsenare.

André Franchoo

5 €

Varsenare van weleer in woord en beeld

André Franchoo

15 €

Fondaties, begrafenissen en grafschriften bij de Carmers te Brugge.

Jan Rotsaert

1 €

Notitie boekschen J.B. Vande Walle. Izegemse kroniek 18° - 19° eeuw.

 

2 €

Geschiedenis van de bijenteelt

Omer Goens – J. Maes

10 €

Album Schouteet

Diverse auteurs

5 €

Brugse devotieprenten van Onze Lieve Vrouw tentijde van Guido Gezelle.

H. Demarest

3 €

De reis van het keyserlyck compagnieschip genaemt “De Keyserinne”

J. Rotasaert

2€

Priester Fopnteyne en het Fonteynisme te Brugge

K. Rotsaert

4€

De Karmelieten van de Theresiaanse hervorming of Karmelieten Discalsen te Brugge

J. Rotsaert

1€

Brugse Godshuizen II:

OLV van de zeven weeën

Sint-Jozef

De Meulenaere

De Pelikaan

Jozef Penninck

2€

Uit het leven van schadebeletter Carolus Coucke 1792-1853

Andries Van den Abeele

2€

Driehonderd jaar van melk tot boter

M. De Jonghe – J. Penninck

Gratis af te halen

Brugse beeldende kunstenaars omstreeks de eeuwwisseling II

R. De Laere

10€

Brugse beeldende kunstenaars omstreeks de eewwisseling III

R. De Laere

10€

Hendrik en Gustaaf Pickery Brugse beeldhouwers

 

10€

Schuttersgilden te Sint-Andries

 

5€

Ik kom u te vragen een uytsteekbart

Andries Van den Abeele

5€

Art des façades à Bruges

Adolf Duclos

5 €

® Michel Van den Brande Voorstelling gerestaureerde monumenten op de begraafplaats Sint-Kruis. ® Fernand Proot Cultuurprijs 2010. ® Jan Breyne Bezoek neogotische site Vivenkapelle 15 juni 2014. ® Michel Van den Brande Tentoonstelling Met de vlag voorop.